Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Piața UE a gazelor naturale: Comisia trimite Bulgaria și România înaintea Curții de Justiție pentru a asigura implementarea corectă a dreptului european

Bruxelles, 24 noiembrie 2011 – Existența în UE a unei piețe interne competitive a energiei constituie cea mai bună garanție pentru asigurarea securității aprovizionării și pentru garantarea unor prețuri la energie accesibile. O piață internă eficientă și funcțională a gazelor naturale va oferi consumatorilor posibilitatea de a alege între diferitele societăți și va contribui la asigurarea caracterului accesibil al energiei. Pentru a permite această alegere, legislația UE urmărește facilitarea comerțului transfrontalier cu gaze naturale și creșterea capacității piețelor gazelor. Comisia Europeană consideră că Bulgaria și România nu s-au aliniat încă pe deplin la normele UE privind piața gazelor naturale și, prin urmare, a decis astăzi defere aceste țări Curții Europene de Justiție.

Comerțul transfrontalier este posibil numai dacă toți participanții la piață au acces egal la rețelele pentru transportul gazelor naturale în scopul aprovizionării clienților. Pentru a garanta acest acces egal al terților la rețea, este important să se pună la dispoziție pe piață capacitatea maximă a rețelei. La fel de important este să se furnizeze tuturor participanților la piață informații fiabile și transparente cu privire la capacitatea rețelei.

În practică, din cauza nerespectării de către Bulgaria și România a normelor UE aplicabile pieței gazelor naturale, clienții respectivelor state membre sunt privați de posibilitatea de a obține oferte de la alte state membre, întrucât piețele nu sunt suficient de integrate.

Concret, Comisia consideră că în Bulgaria și în România capacitatea întreruptibilă de flux inversat (cunoscută și sub denumirea de „ backhaul ”) nu este pusă la dispoziție la toate punctele de interconectare. Includerea capacității de flux inversat este esențială pentru utilizarea rețelei la capacitatea sa maximă. Mai mult, capacitatea întreruptibilă și serviciile pe termen scurt sunt vitale pentru intrarea pe piață a noilor operatori.

În plus, în România operatorul sistemului de transport (OST) nu respectă integral cerințele UE în materie de transparență. În absența informațiilor referitoare la capacitatea disponibilă, este imposibil ca piața gazelor naturale să devină cu adevărat competitivă și ca noii operatori să aibă acces la piețe.

Context

Încălcările se referă la nerespectarea de către statele membre a obligațiilor legale care le revin în temeiul Regulamentului privind gazele naturale [Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale, care a înlocuit la 3 martie 2011 Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 ].

Comisia asigură monitorizarea procedurilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, care au fost inițiate în iunie  2009 printr-o scrisoare de punere în întârziere, urmată de avize motivate în iunie 2010 (a se vedea IP/10/836 și MEMO/10/275 ).

De la începutul acestor proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Bulgaria și România au înregistrat progrese în privința eliminării deficiențelor. Totuși, nu a fost încă atinsă deplina conformitate și, prin urmare, Comisia sesizează Curtea de Justiție.

Informații suplimentare

Pagina web a Comisiei dedicată celui de-al doilea pachet privind energia:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_en.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

Statisticile actuale privind încălcările legislației UE în general pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm

Pentru informații suplimentare referitoare la procedurile UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, consultați MEMO/11/824 .

Contact :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar