Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

V Durbanu je treba doseči soglasje o časovnem načrtu za podnebne ukrepe vseh večjih gospodarstev

Bruselj, 24. novembra 2011 – Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki se bo začela 28. novembra 2011 v južnoafriškem Durbanu, mora doseči soglasje o časovnem načrtu in roku za dokončanje ambicioznega, celostnega in pravno zavezujočega globalnega okvira za sveženj podnebnih ukrepov večjih gospodarstev. Sporazum o časovnem načrtu je zagotovilo, ki ga Evropska unija potrebuje pred vstopom v drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola. Odločitve, ki so bile sprejete lani v Cancunu, je v Durbanu treba uresničiti v praksi in razrešiti ostala pomembnejša odprta vprašanja. Končni rezultat konference mora biti sveženj sklepov, ki bo sprejemljiv za vse strani.

EU bo v Durbanu poročala o napredku pri izvajanju podnebnega finančnega svežnja za „hiter začetek“ v višini 7,2 milijarde EUR, ki ga je namenila državam v razvoju v letih 2010-2012. Do danes sta bili zbrani dve tretjini vseh sredstev oziroma 4,68 milijarde €.

Connie Hedegaard, evropska komisarka, pristojna za podnebne ukrepe, je povedala: „ EU je v Durbanu pripravljena podpreti globalno pogodbo. A dejstvo je, da ostala gospodarstva, kot sta ZDA in Kitajska, tega niso pripravljena sprejeti. Bodimo odkriti: EU podpira Kjotski protokol. Več kot očitno je, da drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola samo z EU, ki predstavlja 11% vseh globalnih emisij, ne bo zadoščalo. V Durbanu se s tem ne bi smeli zadovoljiti. Zato je ključno vprašanje, kdaj nam bodo sledili ostali? V današnjem medsebojno odvisnem svetu se moramo uresničevanju globalnih podnebnih ukrepov pridružiti vsi. V Durbanu gre torej za to, da presežemo Kjoto. EU torej lahko podpre drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, če prejme dodatna zagotovila ostalih povzročiteljev emisij, da bodo sledili. V Kobenhavnu so se voditelji zavezali zadržati povišanje temperature pod 2°C. Zdaj je prišel čas, ko morajo pokazati, da so s tem mislili resno.“

Spletna različica tega sporočila za javnost vsebuje tudi video sporočilo.

Minister za razvoj, g. Marcin Korolec iz Poljske, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije, je izjavil: „EU je pripravljena na drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, če bodo izpolnjeni naši pogoji. Poleg dogovora o časovnem načrtu pa je treba okrepiti okoljsko celovitost dogovora iz Kjota in vzpostaviti nove tržne mehanizme za pomoč hitro rastočim gospodarstvom, da bodo lahko s čim manjšimi stroški zmanjševala svoje emisije. V Durbanu moramo doseči tudi dogovor o uresničevanju dogovorov, sprejetih na lanskem zasedanju v Cancunu, ter odpraviti njihove številne pomanjkljivosti.“

Okvir za bodoče ukrepe

Ključno vprašanje ministrske konference v Durbanu je, kaj sledi „prvemu ciljnemu obdobju“ iz Kjotskega protokola 2008-2012, v katerem so se razvite države (razen ZDA, ki protokola niso ratificirale) obvezale izpolniti svoje emisijske cilje.

EU verjame, da je ambiciozen, celosten in pravno zavezujoč globalni podnebni okvir, ki bi vključeval vsa pomembnejša gospodarstva, nujno potreben, če želimo zadržati povišanje temperature pod 2°C v primerjavi s temperaturami v predindustrijski dobi. Tak okvir mora temeljiti na jasnih pravilih in ohraniti bistvene elemente Kjotskega protokola.

Kjoto sam po sebi ne zadostuje več, saj predvideva omejevanje emisij zgolj za razvite države. Še več, ZDA, Japonska, Rusija in Kanada so napovedale, da se ne bodo pridružile drugemu ciljnemu obdobju Kjotskega protokola, kar pomeni, da bo Kjoto po letu 2012 obsegal zgolj 16 % vseh globalnih emisij.

Kot del prehoda k nujno potrebnemu širšemu mednarodnemu podnebnemu režimu, je EU pripravljena sprejeti drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, če države dosežejo dogovor o:

  • časovnem načrtu in roku za celosten in pravno zavezujoč globalni podnebni okvir, ki bi začel veljati najkasneje leta 2020;

  • krepitev okoljske celovitosti dogovora iz Kjota, s trdnim računovodskim okvirom za gospodarjenje z gozdovi in z odgovorom na vprašanje proračunov presežnih kvot emisij (enote dodeljene količine „AAU“) iz prvega ciljnega obdobja. Takšna rešitev mora biti nediskriminatorna in ohraniti mora vzpodbude za preseganje emisijskih ciljev;

  • Oblikovanje enega ali več tržnih mehanizmov za pospeševanje razvoja stabilnega mednarodnega trga ogljika.

Spremljanje izvajanja dogovora iz Cancuna

Za kratkoročno pospeševanje podnebnih ukrepov na terenu je treba na zasedanju v Durbanu operacionalizirati sklepe, sprejete na lanskoletni konferenci v Cancunu in odgovoriti na vsa ključna nerazrešena vprašanja.

Zlasti, je treba sprejeti smernice za uvedbo povečanega sistema transparentnosti, s čimer bo jasno, ali države dosegajo svoje emisijske zaveze za leto 2020. EU si poleg tega prizadeva tudi za sprejetje sklepov, s katerimi bi bili v financiranje podnebnih ukrepov za države v razvoju vključeni tudi Zeleni sklad za podnebje ter nove institucije na področju tehnologije in prilagoditev na podnebne spremembe.

Zasedanju v Cancunu je potrdilo, da obstoječi emisijski cilji kot celota niso zadostni za zadrževanje povišanja temperature pod 2°C, zato mora konferenca v Durbanu poiskati nove možnosti razrešitev tega „razkoraka v pričakovanjih“ in začeti proces razprave o teh vprašanjih v naslednjih letih. Nadalje pa mora konferenca zagnati delovni program za kmetijstvo in ukrepati na področju emisij, ki jih povzročata mednarodni letalski in ladijski promet. Ukrepanje na področju letalskega in ladijskega prometa je lahko ključnega pomena pri zbiranju podnebnih financ za države v razvoju.

Tiskovne konference EU v Durbanu

Delegacija EU bo organizirala redne tiskovne konference, ki bodo prenašane v živo in „na zahtevo“ na spletnem naslovu www.unfccc.int . Točna ura konferenc bo objavljena na

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php .

Dodatne informacije:

MEMO/11/825

Splotna stran GD CLIMA o konferencji v Durbanu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Kontakta :

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar