Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

La Durban trebuie să se convină asupra unei foi de parcurs pentru combaterea schimbărilor climatice, susținută de toate economiile majore

Bruxelles, 24 noiembrie 2011 – La Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, care va avea loc la 28 noiembrie la Durban, în Africa de Sud, trebuie să se stabilească de comun acord o foaie de parcurs și un termen limită pentru finalizarea unui cadru global ambițios, cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic pentru toate economiile majore în vederea combaterii schimbărilor climatice. Acordul privind această foaie de parcurs constituie una dintre reasigurările de care Uniunea Europeană are nevoie înainte de a-și asuma o a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto. Conferința de la Durban trebuie, de asemenea, să asigure operaționalizarea deciziilor adoptate anul trecut la Cancún, în Mexic, și să abordeze aspecte de importanță majoră care nu au fost soluționate la Cancún. Rezultatul ar trebui să fie un pachet echilibrat de decizii acceptabile pentru toate părțile.

UE va raporta la Durban progresele satisfăcătoare pe care le-a înregistrat în ceea ce privește pachetul financiar cu „aplicare rapidă” în vederea combaterii schimbărilor climatice, în valoare de 7,2 miliarde EUR, pe care s-a angajat să îl pună la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare în perioada 2010 - 2012. Două treimi din total, reprezentând 4,68 miliarde Euro, au fost mobilizate până în prezent.

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „UE este pregătită pentru adoptarea la Durban a unui tratat global, însă realitatea este că alte economii, precum Statele Unite și China, nu sunt. Să clarificăm lucrurile: UE sprijină Protocolul de la Kyoto, însă o a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto, la care să participe numai UE, care reprezintă 11 % din emisiile globale, în mod clar nu este suficientă pentru a combate schimbările climatice. Un asemenea rezultat al conferinței de la Durban nu ar putea fi considerat un succes. Întrebarea cheie este: când vor urma și celelalte state exemplul UE? Lumea reciproc interdependentă de astăzi presupune acțiuni de combatere a schimbărilor climatice din partea tuturor. Miza conferinței de la Durban este de a merge dincolo de Protocolul de la Kyoto. Astfel, UE și-ar putea asuma o a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto dacă primim reasigurări din partea celorlalți mari emițători că ne vor urma exemplul. La Copenhaga, liderii s-au angajat să mențină încălzirea globală sub limita de 2°C, iar acum a venit momentul să își respecte promisiunea”.

Marcin Korolec , ministrul mediului din Polonia, țară care deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene, a declarat: „UE este deschisă la o a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto, dacă sunt satisfăcute condițiile noastre. În afară de acordul asupra unei foi de parcurs, trebuie consolidat obiectivul privind integritatea ecologică promovat prin Protocolul de la Kyoto și trebuie instituite noi mecanisme bazate pe piață pentru a ajuta economiile emergente să își reducă emisiile cu costuri cât mai mici. La Durban trebuie, de asemenea, să se ia decizii care să conducă la operaționalizarea acordurilor încheiate anul trecut la Cancún și să se abordeze o serie de lacune importante ale acestor acorduri”.

Vă atragem atenția asupra faptului că versiunea online a acestui comunicat de presă cuprinde un videoclip încorporat.

Cadru pentru acțiunea viitoare

O decizie cheie care trebuie luată la Conferința ministerială de la Durban se referă la ce ar trebui să urmeze după „prima perioadă de angajament” a Protocolului de la Kyoto - perioada în care țările dezvoltate (cu excepția SUA, care nu au ratificat Protocolul) trebuie să își atingă obiectivele de reducere a emisiilor – care acoperă intervalul 2008 - 2012.

UE consideră că, pentru a menține încălzirea globală la mai puțin de 2°C comparativ cu temperatura din perioada preindustrială, este nevoie de un cadru global ambițios, cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul schimbărilor climatice, care să angajeze toate economiile importante. Acest cadru ar trebui să se bazeze pe norme clare și să păstreze elementele esențiale ale Protocolului de la Kyoto.

Protocolul de la Kyoto nu mai este suficient, deoarece le impune doar țărilor dezvoltate să își limiteze emisiile. În plus, SUA, Japonia, Rusia și Canada au afirmat că nu vor participa la o a doua perioadă de angajament, astfel încât este puțin probabil ca Protocolul de la Kyoto să acopere mai mult de 16 % din emisiile globale după 2012.

UE este deschisă la o a doua perioadă a Protocolului de la Kyoto, ca parte a tranziției către regimul internațional mai larg de care este nevoie în domeniul schimbărilor climatice, cu condiția să se ajungă la un acord cu privire la:

  • foaia de parcurs și termenul limită pentru un cadru global cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic privind clima, care ar trebui să intre în vigoare cel târziu până în 2020;

  • consolidarea obiectivului privind integritatea ecologică, promovat prin Protocolul de la Kyoto, prin intermediul unui cadru robust de contabilitate privind administrarea pădurilor și prin intermediul unei soluții la problema excedentului bugetelor pentru emisii [unități de cantitate atribuită sau AAU ( Assigned Amount Units )] rezultate din prima perioadă de angajament. Această soluție trebuie să fie nediscriminatorie și să mențină stimulentele pentru depășirea obiectivelor legate de reducerea emisiilor;

  • stabilirea unuia sau mai multor mecanisme bazate pe piață pentru a impulsiona dezvoltarea unei piețe internaționale puternice a carbonului.

Follow-up la conferința de la Cancún

Pentru a accelera acțiunile pe teren în domeniul schimbărilor climatice, pe termen mai scurt, conferința de la Durban trebuie, de asemenea, să asigure operaționalizarea deciziilor adoptate anul trecut cu ocazia Conferinței de la Cancún și să abordeze aspecte cheie care au fost lăsate nesoluționate.

Trebuie adoptate, în special, orientări pentru operaționalizarea unui sistem îmbunătățit de transparență, astfel încât să reiasă în mod clar dacă țările își respectă sau nu angajamentele privind emisiile până în 2020. De asemenea, UE dorește să se ia decizii în vederea operaționalizării Fondului verde pentru climă de la Copenhaga, care vizează finanțarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare și a noilor instituții în domeniul tehnologiei și al adaptării la schimbările climatice.

La Cancún s-a recunoscut faptul că angajamentele actuale privind emisiile sunt, la nivel colectiv, insuficiente pentru a menține încălzirea sub 2°C, ca urmare la Durban trebuie să se identifice modalități de a aborda acest „nivel insuficient de ambiție” și să se lanseze un proces de dezbatere a acestor chestiuni pe parcursul anului următor. În plus, conferința trebuie să lanseze un program de lucru pentru agricultură și să ia măsuri cu privire la emisiile provenite din aviația internațională și din transportul maritim. Acțiunile în domeniul aviației și al transportului maritim ar putea juca un rol important în asigurarea unei mai bune finanțări a eforturilor de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare.

Conferințe de presă UE la Durban

Delegația UE va susține cu regularitate conferințe de presă, care vor fi transmise pe internet, atât live , cât și „la cerere”, la adresa www.unfccc.int . Orele exacte ale conferințelor de presă pot fi verificate la adresa:

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

Informații suplimentare:

MEMO/11/825

Pagina web a DG CLIMA privind Conferința de la Durban:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar