Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Durbanā pasaules lielvarām jāvienojas par klimata politikas ceļvedi

Briselē, 2011. gada 24. novembrī. Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu konferencē, kas 28. novembrī sāksies Durbanā, Dienvidāfrikā, pasaules lielvarām jāvienojas par ceļvedi un termiņu, līdz kuram tiks izveidota vērienīga, plaša un juridiski saistoša klimata politikas sistēma. Vienošanās par šādu ceļvedi ir viens no priekšnoteikumiem, ko Eiropas Savienība uzskata par nepieciešamu, iesaistoties Kioto protokola otrajā saistību periodā. Vēl viens Durbanā paveicamais uzdevums ir pagājušajā gadā Meksikas pilsētā Kankunā pieņemto lēmumu īstenošana, kā arī lielāko Kankunā neatrisināto jautājumu izskatīšana. Rezultātā jāpanāk līdzsvarots lēmumu komplekts, kas ir pieņemams visiem dalībniekiem.

ES Durbanā ziņos par to, ka sekmīgi virzās 7,2 miljardu eiro lielā tūlītējā klimata finansējuma piešķiršana, ko ES apņēmās novirzīt jaunattīstības valstīm laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam. Jau ir izdevies sagatavot divas trešdaļas no saistību summas — 4,68 miljardus eiro.

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: "ES ir armieru vienoties par pasaules mēroga līgumu Durbanā. Taču citas valstis, piemēram, ASV un Ķīna, šim solim nav gatavas. Mēs savas kārtis neslēpjam: ES atbalsta Kioto protokolu. Taču otrs Kioto periods ar ES kā vienīgo dalībnieku, kas veido 11 % no pasaules emisijām, nespēj pietiekami ietekmēt klimatu. Šāds risinājums nevar būt panākums Durbanā. Svarīgākais jautājums: kad mums pievienosies pārējie? Pasaulē, kur viens no otra esam atkarīgi, arī klimata politikā jāpiedalās visiem. Durbanas konferences uzdevums ir iet tālāk par Kioto. ES piedalīsies otrajā Kioto periodā, ja mēs būsim pārliecināti, ka šim piemēram sekos pārējie lielākie emitētāji. Kopenhāgenā pasaules līderi apņēmās nepieļaut, ka globālā sasilšana pārsniedz 2°C robežu. Nu ir pienācis laiks šo solījumu pildīt."

Eiropas Savienības Padomes šī brīža prezidējošās valsts Polijas vides ministrs Marcins Korolecs teica: "ES ir armieru piedalīties Kioto otrajā saistību periodā ar dažiem nosacījumiem. Ir jāvienojas par ceļvedi, kā arī jāpalielina Kioto vides integritāte un jāizveido jauni tirgus mehānismi, kas straujas attīstības valstīm ļaus samazināt emisijas ekonomiski visizdevīgajā veidā. Durbanā jāpieņem lēmumi, ar kuriem tiks realizētas pagājušajā gadā Kankunā panāktās vienošanās un novērsti neatrisinātie trūkumi."

Jūsu ievērībai: šī paziņojuma tiešsaistes versijā varat noskatīties video

Turpmākās rīcības pamatprincipi

Kioto protokola "pirmais saistību periods", kurā attīstītajām valstīm (izņemot ASV, kas protokolu neratificēja), jāizpilda noteikti emisiju samazināšanas mērķi, sākās 2008. gadā un beigsies 2012. gadā, tāpēc turpmākajam laikposmam vajadzētu pieņemt izšķirīgu lēmumu Durbanas ministru konferencē.

ES uzskata, ka steidzami nepieciešama vērienīga, plaša un juridiski saistoša globāla klimata politikas sistēma, kurā iesaistītos visas pasaules lielvaras, lai ierobežotu globālo sasilšanu zem 2°C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības periodu. Šādas sistēmas pamatā būtu skaidri noteikumi, un tiktu saglabāti svarīgākie Kioto protokola elementi.

Ar pašu Kioto protokolu vairs nepietiek, jo tajā emisiju samazinājums tiek prasīts tikai no attīstītajām valstīm. Turklāt ASV, Japāna un Kanāda ir paziņojušas, ka otrajā saistību periodā nepiedalīsies, un tas nozīmē, ka Kioto attieksies uz ne vairāk kā 16 % pasaules emisiju pēc 2012. gada.

Pārejā uz plašāku starptautisko klimata politikas režīmu, kas būs nepieciešams, ES ir armieru piedalīties Kioto otrajā periodā ar nosacījumu, ka tiek panāktas šādas vienošanās:

  • ceļvedis un termiņš, kas attieksies uz plašu un juridiski saistošu globālo klimata sistēmu, kurai jāstājas spēkā ne vēlāk kā 2020. gadā;

  • lielāka Kioto vides integritāte, paredzot uzticamu uzskaites sistēmu mežsaimniecības pārvaldībā un risinājumu emisiju budžetu pārpalikumam no pirmā saistību perioda (noteiktā daudzuma vienības). Šajā risinājumā nedrīkst pieļaut diskrimināciju, un jāsaglabā stimuls panākt vairāk par noteikto emisiju ierobežojuma mērķi;

  • viena vai vairāku jaunu tirgus mehānismu izveide, lai veicinātu stabila starptautiskā oglekļa dioksīda tirgus attīstību.

Kankunas turpinājums

Lai rosinātu aktīvāku reālo rīcību klimata jomā, Durbanā jāpanāk pagājušā gada konferencē Kankunā pieņemto lēmumu īstenošana un jārisina svarīgākie jautājumi, par kuriem netika panākta vienošanās.

Jo īpaši tas attiecas uz vadlīniju pieņemšanu, ar kurām tiktu īstenota plašāka pārredzamības sistēma, lai taptu skaidrs, vai valstis pilda emisiju ierobežošanas apņemšanās līdz 2020. gadam. Tāpat ES cer sagaidīt lēmumus, kas praksē ļaus sākt darbību Zaļajam klimata fondam — finansēt klimata politiku jaunattīstības valstīs —, un jaunas iestādes tehnoloģiju jomā un pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā.

Kankunas dalībnieki atzina, ka pašreizējās apņemšanās samazināt emisijas kopumā nav pietiekamas, lai noturētu globālo sasilšanu zem 2°C robežas, tāpēc Durbanā jāatrod iespējamie risinājumi trūkstošo saistību panākšanai un jāuzsāk diskusiju process, kas turpināsies nākamajā gadā. Konferencē jāuzsāk arī darba programma lauksaimniecības nozarē un jāietver starptautiskās aviācijas un jūras transporta emisijas. Risinājumam, kas iekļautu aviācijas un jūras transporta nozari, varētu būt ievērojama loma turpmākajā finansējuma piesaistē jaunattīstības valstīm.

ES informatīvie ziņojumi preses pārstāvjiem Durbanā

ES delegācija regulāri informēs presi. Preses pasākumi tiks raidīti gan tiešajā ēterā, gan ierakstā vietnē www.unfccc.int. Precīzi pasākumu laiki būs norādīti

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

Papildinformācija

MEMO/11/825

Durbanas konferencei veltīta tīmekļa vietne, ko veido Klimata ģenerāldirektorāts:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar