Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Översätta för EU – i skolan!

Bryssel den 24 november 2011 – Över 3 000 elever från 720 europeiska gymnasieskolor deltog i förmiddags i EU:s översättningstävling Juvenes Translatores. De 17-åriga eleverna fick då prova på hur det är att vara översättare.

– Med Juvenes Translatores kan vi slå ett slag för språkinlärning och visa att översättning är ett intressant yrkesval för unga människor, säger Androulla Vassiliou, kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor. Eftersom de flesta tävlingsdeltagare översätter till sitt modersmål, återspeglar också tävlingen vårt engagemang för språklig mångfald, en av Europas största tillgångar.

Eleverna översatte en text på en sida och kunde välja fritt mellan de 23 officiella EU-språken, vilket gav inte mindre än 506 möjliga språkkombinationer. I år är det Europaåret för frivilligarbete och därför handlade texterna om detta ämne.

Nu kommer översättare från EU-kommissionen att bedöma översättningarna och utse en vinnare per land. I mars 2012 bjuds alla vinnare till Bryssel där Androulla Vassiliou delar ut priserna.

Tävlingen anordnades i år för femte gången och för första gången deltog även elever utanför Europa. Tävlingen har nämligen öppnats för skolor på öar som tillhör ett EU-land, dvs. Nya Kaledonien, Kanarieöarna, Madeira, Guadeloupe och Martinique. Här kan du se vilka skolor som tävlade:

ec.europa.eu/translatores/selected

Juvenes Translatores har inspirerat till liknande tävlingar i Turkiet och USA. Den amerikanska versionen anordnas av universitetet i Illinois. Där ska deltagarna översätta från ett officiellt EU-språk till engelska. Den turkiska tävlingen Genç Çevirmenler Yarışması (tävling för unga översättare) är öppen för högskolestuderande som kan översätta från engelska, franska eller tyska till turkiska.

Bakgrund

Tävlingen är öppen för elever födda 1994 och hålls samtidigt på alla utvalda skolor (mellan kl.10 och kl.12).

Antalet skolor som får delta från varje land är detsamma som det antal EU-parlamentariker som landet kommer att ha 2014. Varje skola får anmäla högst fem elever till tävlingen. Om antalet intresserade skolor i ett land är större än landets kvot (se tabellen) gör EU-kommissionen ett slumpvis urval. Kvoterna per land är:

Belgien

22

Bulgarien

18

Cypern

6

Danmark

13

Estland

6

Finland

13

Frankrike

74

Grekland

22

Irland

12

Italien

73

Lettland

9

Litauen

12

Luxemburg

6

Malta

6

Nederländerna

26

Polen

51

Portugal

22

Rumänien

33

Slovakien

13

Slovenien

8

Spanien

54

Storbritannien

73

Sverige

20

Tjeckien

22

Tyskland

96

Ungern

22

Österrike

19

Totalt

751

Läs mer:

Tävlingens webbplats: ec.europa.eu/translatores

Facebook: facebook.com/translatores

Twitter: @translatores

Generaldirektoratet för översättning: ec.europa.eu/dgs/translation

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar