Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Prekladať pre Európu... v škole!

V Bruseli 24. novembra 2011 – Vyše 3 000 adolescentov zo 720 stredných škôl z celej Európy sa dnes dopoludnia zúčastnilo na súťaži mladých prekladateľov („Juvenes Translatores“). Sedemnásťroční žiaci si overia svoju znalosť cudzích jazykov a vyskúšajú si, aké to je byť profesionálnym prekladateľom.

„Súťaž Juvenes Translatores“ je pre nás výborným spôsobom propagácie štúdia cudzích jazykov a prekladateľstva ako plnohodnotnej profesijnej kariéry pre mladých ľudí“, uviedla Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „Keďže väčšina zúčastnených prekladá do svojho materinského jazyka, súťažou sa takisto zdôrazňuje náš záväzok podporovať jazykovú rozmanitosť, ktorá predstavuje jednu z najväčších predností Európy.“

Žiaci prekladali jednostranový text z a do akéhokoľvek jazyka z 23 úradných jazykov EÚ podľa vlastnej voľby, a teda majú na výber z 506 jazykových kombinácií. Témou tohtoročných textov bolo dobrovoľníctvo na počesť Európskeho roka dobrovoľníckej práce.

Ich preklady ohodnotia prekladatelia Európskej komisie, ktorí vyberú jedného víťaza z každej krajiny. Všetci víťazi budú v marci 2012 pozvaní do Bruselu, kde si prevezmú svoju cenu od komisárky Androully Vassiliouovej.

Na tohtoročnom piatom ročníku súťaže sa prvýkrát mohli zúčastniť aj školy nachádzajúce sa na ostrovoch, ktoré sú súčasťou členských štátov EÚ: Nová Kaledónia, Kanárske ostrovy, Madeira, Guadeloupe a Martinik. Úplný zoznam zúčastnených škôl je k dispozícii na webovej stránke:

ec.europa.eu/translatores/selected

Súťaž inšpirovala podobné iniciatívy v Spojených štátoch amerických a v Turecku. Univerzita v Illinois, ktorá zorganizovala americkú verziu súťaže, požaduje od zúčastnených preklad do angličtiny z ktoréhokoľvek úradného jazyka EÚ. Turecká súťaž „Genç Çevirmenler Yarışması“ („Súťaž mladých prekladateľov“) je určená pre vysokoškolských študentov prekladajúcich z angličtiny, francúzštiny alebo nemčiny do turečtiny.

Kontext

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetci žiaci narodení v roku 1994 a koná sa v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách (od 10.00 hod. do 12.00 hod.).

Počet škôl, ktoré sa môžu do súťaže zapojiť, vždy závisí od počtu poslancov, ktorí budú danú krajinu reprezentovať v roku 2014 v Európskom parlamente. Každá škola prihlásila do súťaže najviac päť žiakov. Ak krajina prekročí svoju kvótu (pozri ďalej), Komisia použije náhodný výber. Kvóty pre jednotlivé krajiny sú tieto:

Rakúsko

19

Belgicko

22

Bulharsko

18

Cyprus

6

Česká republika

22

Dánsko

13

Estónsko

6

Fínsko

13

Francúzsko

74

Nemecko

96

Grécko

22

Maďarsko

22

Írsko

12

Taliansko

73

Lotyšsko

9

Litva

12

Luxembursko

6

Malta

6

Holandsko

26

Poľsko

51

Portugalsko

22

Rumunsko

33

Slovinsko

8

Slovensko

13

Španielsko

54

Švédsko

20

Spojené kráľovstvo

73

 

 

Spolu

751

Ďalšie informácie:

Webová stránka súťaže: ec.europa.eu/translatores

Facebook: facebook.com/translatores

Twitter: @translatores

Generálne riaditeľstvo pre preklad: ec.europa.eu/dgs/translation

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar