Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Tłumaczenie dla Europy… w szkolnych ławach!

Bruksela, dnia 24 listopada 2011 r. – Ponad 3 000 nastolatków z 720 szkół średnich w całej Europie wzięło dziś rano udział w konkursie Unii Europejskiej dla młodych tłumaczy („Juvenes Translatores”). Siedemnastoletni uczniowie sprawdzili swoją znajomość języków obcych, jednocześnie przekonując się, jak wygląda praca zawodowego tłumacza.

„Konkurs Juvenes Translatores jest dla nas doskonałym sposobem, aby promować naukę języków obcych i sztukę tłumaczenia jako przynoszący satysfakcję zawód dla młodych ludzi” – powiedziała komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou. „A ponieważ większość z uczestników tłumaczy na swój język ojczysty, konkurs podkreśla również nasze zobowiązanie do krzewienia różnorodności językowej, która jest jednym z największych skarbów Europy ”.

Uczniowie tłumacz yli jednostronicowy tekst w wybranej przez siebie jednej z 506 kombinacji językowych możliwych dla 23 języków urzędowych UE. W tym roku tematem tekstów konkursowych był wolontariat, aby podkreślić ogłoszenie 2011 r. Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Tłumacze pracujący w Komisji Europejskiej ocenią tłumaczenia i wybiorą jednego zwycięzcę z każdego państwa. W marcu 2012 r. zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na rozdanie nagród, które wręczy komisarz Vassiliou.

Konkurs, organizowany w tym roku po raz piąty, został po raz pierwszy rozszerzony o szkoły położone na wyspach, które stanowią część państw członkowskich UE: na Nowej Kaledonii, Wyspach Kanaryjskich, Maderze, Gwadelupie i Martynice. Pełna lista szkół uczestniczących w konkursie znajduje się na jego stronie internetowej:

ec.europa.eu/translatores/selected

Konkurs stał się inspiracją dla podobnych inicjatyw w Stanach Zjednoczonych i Turcji. W wersji amerykańskiej, organizowanej przez Uniwersytet Illinois, uczestnicy tłumaczą na język angielski z dowolnego języka urzędowego UE. Konkurs organizowany w Turcji, Genç Çevirmenler Yarışması (Konkurs dla Młodych Tłumaczy), jest otwarty dla studentów szkół wyższych tłumaczących z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na język turecki.

Kontekst

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów urodzonych w 1994 r. i odbywa się w tym samym czasie we wszystkich wyselekcjonowanych szkołach (od 10.00 do 12.00).

Liczba biorących udział szkół z poszczególnych państw odpowiadać będzie liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego z każdego państwa w 2014 r. Każda szkoła zapisała do udziału w konkursie maksymalnie pięcioro uczniów. Jeżeli dane państwo przekroczy przysługującą mu liczbę (zob. poniżej), Komisja dokona wyboru w drodze losowania. Maksymalna liczba uczestniczących szkół z poszczególnych państw jest następująca:

Austria

19

Belgia

22

Bułgaria

18

Cypr

6

Czechy

22

Dania

13

Estonia

6

Finlandia

13

Francja

74

Niemcy

96

Grecja

22

Węgry

22

Irlandia

12

Włochy

73

Łotwa

9

Litwa

12

Luksemburg

6

Malta

6

Holandia

26

Polska

51

Portugalia

22

Rumunia

33

Słowenia

8

Słowacja

13

Hiszpania

54

Szwecja

20

Wielka Brytania

73

 

 

Razem

751

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa konkursu: ec.europa.eu/translatores

Facebook: facebook.com/translatores

Twitter: @translatores

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: ec.europa.eu/dgs/translation

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar