Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Preaseisiúint

Ag aistriú don Eoraip... ar scoil!

An Bhruiséil, 24 Samhain 2011 – Ghlac breis agus 3 000 déagóir ó 720 meánscoil ar fud na hEorpa páirt i gcomórtas an AE d'Aistritheoirí Óga ('Juvenes Translatores') maidin inniu. Chuir na scoláirí 17 mbliana d'aois féachaint orthu féin maidir lena n-eolas ar theangacha iasachta agus bhain siad triail as ceird an aistritheora ghairmiúil.

" Dóigh an-mhaith is ea Juvenes Translatores chun foghlaim teangacha a chur chun cinn agus suim daoine óga a mhúscailt san aistriúchán mar ghairm fhiúntach ," adúirt Androulla Vassiliou, an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus Óige. "Ó tharla gur ag aistriú go dtí a dteangacha dúchais féin a bheidh formhór na scoláirí a bheidh páirteach, treisíonn an comórtas lenár dtiomantas don éagsúlacht teangacha, ceann de na hacmhainní is mó atá ag an Eoraip."

D'aistrigh na scoláirí téacs aon leathanaigh amháin idir a rogha féin péire den 506 péire teangacha a d'fhéadfadh siad a roghnú as 23 teanga oifigiúil an AE. Ba í an obair dheonach téama na bliana seo, ó tharla gurb í seo Bliain Eorpach na hOibre Deonaí.

Aistritheoirí gairmiúla de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a mharcálfaidh na téacsanna agus roghnóidh siad buaiteoir amháin ó gach Ballstát. I mí an Mhárta 2012, gheobhaidh na buaiteoirí cuireadh chun na Bruiséile go mbronnfaidh an Coimisinéir Vassiliou a nduais orthu.

Is é seo an cúigiú bliain ag an gcomórtas, agus i mbliana den chéad uair reáchtáladh an comórtas freisin ar oileáin atá i gcríocha Ballstát den AE: an Nua‑Chaladóin, na hOileáin Chanáracha, Maidéara, Guadalúip agus Martinique. Tá liosta iomlán de na scoileanna atá páirteach ar fáil ar shuíomh gréasáin an chomórtais:

ec.europa.eu/translatores/selected .

Spreag an comórtas seo macasamhla de sna Stáit Aontaithe agus sa Tuirc. I leagan na Stát Aontaithe de, a d'eagraigh Ollscoil Illinois, ní mór do na hiarrthóirí aistriú ó theanga oifigiúil de chuid an AE go Béarla. Dírithe ar mhic léinn ollscoile atá an comórtas Turcach, Genç Çevirmenler Yarışmasi (Comórtas d'Aistritheoirí Óga), agus is ó Bhéarla, ó Fhraincis nó ó Ghearmáinis go Tuircis a aistríonn siad.

Cúlra

Scoláirí a rugadh in 1994 a ghlac páirt sa chomórtas. Idir 10 a.m. agus 12 meán lae a bhí sé ar siúl sna scoileanna roghnaithe uile.

Bunaítear an líon scoileanna a ghlacann páirt i ngach tír ar an líon Feisirí de Pharlaimint na hEorpa a bheidh ag an tír in 2014. Tá gach scoil tar éis suas le cúigear dalta a chlárú sa chomórtas. Má théann tír ar bith thar an gcuóta, déanann an Coimisiún roghnú randamach. Is iad seo cuótaí na dtíortha:

An Bheilg

22

An Bhulgáir

18

An Chipir

6

An Danmhairg

13

An Eastóin

6

Éire

12

An Fhionlainn

13

An Fhrainc

74

An Ghearmáin

96

An Ghréig

22

An Iodáil

73

An Ísiltír

26

An Laitvia

9

An Liotuáin

12

Lucsamburg

6

Málta

6

An Ostair

19

An Pholainn

51

An Phortaingéil

22

Poblacht na Seice

22

An Ríocht Aontaithe

73

An Rómáin

33

An Spáinn

54

An tSlóivéin

8

An tSlóvaic

13

An tSualainn

20

An Ungáir

22

 

 

Iomlán

751

Breis eolais:

Suíomh Gréasáin an Chomórtais: ec.europa.eu/translatores

Facebook: facebook.com/translatores

Twitter: @translatores

Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin: ec.europa.eu/dgs/translation

Teagmhálacha:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar