Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU PL BG RO

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Digitalna agenda: Komisija od 16 držav članic zahteva izvajanje novih predpisov EU o telekomunikacijah

Bruselj, 24. novembra 2011 – Evropska komisija je poslala dopise 16 državam članicam, ki šest mesecev po izteku roka (25. maj 2011) še niso v celoti prenesle novih predpisov EU o telekomunikacijah v nacionalno zakonodajo. Delno izvajanje predpisov EU o telekomunikacijah omejuje pravice potrošnikov v teh 16 državah. Novi predpisi omogočajo strankam iz EU nove pravice na področjih fiksne telefonije, mobilnih storitev in dostopa do interneta. Gre na primer za pravico menjave telekomunikacijskega operaterja v enem dnevu brez spremembe telefonske številke in pravico do jasnega pregleda upravljavskih praks na področju podatkovnega prometa, ki jih izvajajo ponudniki internetnih storitev. Prav tako je zdaj boljša zaščita zasebnosti in osebnih podatkov na spletu (glej IP/11/622, MEMO/11/319, MEMO/11/320 ter MEMO/11/321).

Komisija je danes svoje zahteve poslala v obliki „obrazloženih mnenj“. Če države članice nove zakonodaje ne prenesejo v celoti, se lahko znajdejo v postopku pred Sodiščem Evropske unije, grozijo pa jim tudi finančne sankcije. Gre za naslednjih 16 držav članic: Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Francijo, Grčijo, Italijo, Madžarsko, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo in Španijo.

Ozadje

Za izvajanje novih predpisov v celoti morajo države članice v nacionalno zakonodajo prenesti dve novi direktivi EU, in sicer Direktivo za boljšo pravno ureditev in Direktivo o pravicah državljanov. Ti skupaj spreminjata pet različnih obstoječih direktiv EU (Okvirno direktivo, Direktivo o dostopu, Direktivo o avtorizaciji, Direktivo o univerzalni storitvi in Direktivo o zasebnosti na področju elektronskih komunikacij). Medtem ko v vseh državah članicah EU potekajo zakonodajni postopki in jih je večina Komisijo obvestila o nekaterih ukrepih za izvajanje, je samo sedem držav članic (Danska, Estonija, Finska, Irska, Malta, Švedska in VB) ujelo rok za popolno izvajanje, ki je bil 25. maj 2011.

Zato je Komisija julija 2011 20 državam članicam poslala zahtevo za nadaljnje informacije glede izvajanja (glej IP/11/905). Latvija, Litva, Luksemburg in Slovaška so nato Komisijo obvestile o izvajanju v celoti.

K

oristne povezave

Za več informacij o postopkih EU za ugotavljanje kršitev glej MEMO/11/824.

Pregled postopkov ugotavljanja kršitev na področju telekomunikacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/.

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Kontakti :

Ryan Heath (+32 22961716) Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar