Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU PL SL BG

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda digitală: Comisia solicită unui număr de 16 state membre să implementeze noile norme ale UE în domeniul telecomunicațiilor

Bruxelles, 24 noiembrie 2011 - Comisia Europeană a trimis scrisori unui număr de șaisprezece state membre care nu au transpus integral în legislația națională noile norme ale UE în domeniul telecomunicațiilor, la șase luni de la expirarea termenului prevăzut în acest sens (25 mai 2011). Transpunerea parțială a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor limitează drepturile consumatorilor în aceste 16 state membre. Noile norme conferă consumatorilor din UE noi drepturi privind telefonia fixă, serviciile de telefonie mobilă și accesul la internet, de exemplu dreptul de a schimba operatorul de telecomunicații într‑o singură zi fără schimbarea numărului de telefon și dreptul la transparență în privința practicilor de gestionare a traficului de date utilizate de furnizorii de servicii de internet. Normele respective asigură, de asemenea, o mai bună protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal online (a se vedea IP/11/622 , MEMO/11/319 , MEMO/11/320 și MEMO/11/321 ).

Comisia și-a prezentat astăzi solicitările sub formă de „avize motivate”. Statele membre care nu implementează integral noua legislație riscă să fie deferite Curții de Justiție a UE și, eventual, să li se acorde sancțiuni financiare. Cele 16 sate membre sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania.

Context

Pentru a implementa integral noile norme, statele membre trebuie să transpună în legislația nați onală două noi directive ale UE (Directiva privind o mai bună legiferare și Directiva privind drepturile cetățenilor) care, împreună, au modificat cinci directive diferite ale UE aflate în vigoare (Directiva‑cadru, Directiva privind accesul, Directiva privind autorizarea, Directiva privind serviciul universal și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice). Însă, deși procesul legislativ este în curs în toate statele membre ale UE, iar majoritatea acestora au comunicat Comisiei unele măsuri de implementare, numai șapte țări (Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia și Regatul Unit) au respectat termenul de 25 mai 2011 prevăzut pentru implementarea integrală.

Prin urmare, în iulie 2011, Comisia a trimis scrisori unui număr de 20 de state membre, solicitându-le informații suplimentare cu privire la implementare (a se vedea IP/11/905 ). De atunci, Letonia, Lituania, Luxemburg și Slovacia au notificat Comisiei implementarea integrală.

Linkuri utile

Pentru informații suplimentare privind procedurile UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/11/824 .

O imagine de ansamblu a procedurilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în domeniul telecomunicațiilor este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Site-ul web dedicat Agendei digitale:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Contact :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16) Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar