Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL SL BG RO

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: de Commissie maant 16 lidstaten aan de nieuwe EU-telecomregels ten uitvoer te leggen

Brussel, 24 november 2011 – De Europese Commissie heeft zestien lidstaten aangeschreven die, zes maanden na de uiterste datum (25 mei 2011), de nieuwe telecomregels niet volledig in nationale wetgeving hebben omgezet. Door de gedeeltelijke uitvoering van de Europese telecomregels blijven de rechten van de consumenten in deze 16 lidstaten beperkt. De nieuwe regels verlenen EU-consumenten nieuwe rechten met betrekking tot vaste telefonie, mobiele diensten en internettoegang. Zo zijn er het recht om in één dag naar een andere telecomaanbieder over te stappen zonder van telefoonnummer te veranderen en het recht op heldere informatie over de manier waarop internetaanbieders het gegevensverkeer beheren. Ook worden de privacy en de persoonsgegevens van wie online gaat, thans beter beschermd (zie IP/11/622 , MEMO/11/319 , MEMO/11/320 en MEMO/11/321 ).

Het verzoek dat de Commissie nu tot de lidstaten richt, heeft de vorm van een "met redenen omkleed advies". Lidstaten die de nieuwe wetgeving niet volledig ten uitvoer leggen, kunnen voor het Europees Hof van Justitie worden gedaagd en riskeren financiële boeten. De 16 lidstaten zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje en Tsjechië.

Achtergrond

Om de nieuwe regels volledig ten uitvoer te leggen, moeten de lidstaten twee nieuwe Europese richtlijnen in nationale wetgeving omzetten: de betereregelgevingrichtlijn en de burgerrechtenrichtlijn, die samen vijf bestaande EU-richtlijnen (de kaderrichtlijn, de toegangsrichtlijn, de machtigingsrichtlijn, de universeledienstrichtlijn en de e-privacyrichtlijn) wijzigen. Terwijl het wetgevingsproces nog in alle EU-lidstaten loopt en het merendeel van hen de Commissie op hoogte heeft gebracht van een aantal uitvoeringsmaatregelen, hebben toch maar zeven landen (Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Malta, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) de deadline van 25 mei 2011 voor de volledige tenuitvoerlegging gehaald.

Daarom heeft de Commissie in juli 2011 twintig lidstaten aangeschreven met een verzoek om meer informatie over de tenuitvoerlegging (zie IP/11/905 ). Letland, Litouwen, Luxemburg en Slowakije hebben de Commissie sindsdien gemeld dat zij de tenuitvoerlegging hebben voltooid.

Nuttige links

Voor meer informatie over EU-inbreukprocedures, zie MEMO/11/824

Een overzicht van inbreukprocedures op het gebied van telecommunicatie is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Contact :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16) Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar