Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL HU PL SL BG RO

Evropská komise – tisková zpráva

Digitální agenda: Komise vyzývá šestnáct členských států k provedení nových předpisů EU o telekomunikacích

Brusel 24. listopadu 2011 – Evropská komise dnes zaslala dopis šestnácti členským státům, které plně neprovedly nové předpisy EU o telekomunikacích do vnitrostátního práva, tedy šest měsíců po uplynutí lhůty, do níž tak měly učinit (25. května 2011). Částečné provedení předpisů EU o telekomunikacích omezuje práva spotřebitelů těchto šestnácti členských států. Nové předpisy udělují občanům EU nová práva v oblasti pevné telefonie, mobilních služeb a přístupu k internetu. Například jde o právo změnit telekomunikačního operátora během jednoho dne beze změny telefonního čísla a o právo na jasné informace o praktikách řízení toku dat uplatňovaných poskytovateli služeb. Rovněž je nyní lépe chráněno soukromí a osobní údaje na internetu (viz IP/11/622 , MEMO/11/319 , MEMO/11/320 a MEMO/11/321 ).

Dnešní požadavky Komise mají podobu „odůvodněných stanovisek“. Členské státy, které nové právní předpisy plně neprovedou, riskují, že jejich případ bude předán Soudnímu dvoru EU a že jim budou uloženy finanční sankce. Mezi těchto šestnáct členských států patří: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko.

Souvislosti

Aby členské státy nové předpisy plně provedly, musí do vnitrostátního práva provést dvě nové směrnice EU: směrnici o zlepšení právní úpravy a směrnici o právech občanů, jimiž bylo společně pozměněno pět různých stávajících směrnic EU (rámcová směrnice, přístupová směrnice, autorizační směrnice, směrnice o univerzální službě a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Avšak přestože legislativní proces probíhá ve všech členských státech EU a většina z nich Komisi informovala o tom, že přijala některá prováděcí opatření, pouze sedm zemí (Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Malta, Spojené království a Švédsko) splnilo lhůtu pro úplné provedení, stanovenou na den 25. května 2011.

V červenci 2011 proto Komise zaslala 20 členským státům dopis, v němž je žádala, aby ke stavu provádění podaly další informace (viz IP/11/905 ). Od té doby Komisi o úplném provedení informovaly Litva, Lotyšsko, Lucembursko a Slovenská republika.

Užitečné odkazy

Pro více informací o řízení EU o nesplnění povinnosti viz MEMO/11/824

Přehled řízení o nesplnění povinnosti v oblasti telekomunikací je k dispozici na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Kontakty :

Ryan Heath (+32 22961716) Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar