Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Belastingen: Commissie daagt Nederland voor Hof van Justitie vanwege discriminerende tarieven in schenk- en erfbelasting

Brussel, 24 november 2011 – De Europese Commissie heeft besloten om Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen vanwege de discriminerende tarieven die het in de schenk- en erfbelasting hanteert. Volgens de Nederlandse wetgeving worden in Nederland gelegen landgoederen gedeeltelijk of volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, terwijl erfenissen of schenkingen van landgoederen die in andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gelegen, aan 100 % van hun marktwaarde worden belast.

De Commissie heeft Nederland op 30 september 2010 al formeel verzocht ( IP/10/1252 ) om zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-regels. Nederland heeft dat evenwel geweigerd.

Volgens de Nederlandse regels worden de rechten van successie, overgang en schenking gehalveerd als zij betrekking hebben op zogenaamde landgoederen. Landgoederen die voor het publiek zijn opengesteld, worden volledig vrijgesteld. Volgens de regels moet het landgoed evenwel in Nederland gelegen zijn en er wordt geen belastingvermindering verleend voor landgoederen die elders in de EER gelegen zijn.

Overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-256/06 van 17 januari 2008, Jäger , is de Commissie van oordeel dat dit verschil in behandeling tussen landgoederen die in Nederland en landgoederen die elders in de EER gelegen zijn, in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal.

Achtergrond

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm .

Voor nadere informatie over inbreukprocedures van de EU, zie MEMO/11/824

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm .

Contact:

Emer Traynor ((+32-2) 292.15.48)


Side Bar