Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bezpieczeństwo morskie: Komisja kieruje uzasadnioną opinię do czterech państw członkowskich

Bruksela, dnia 24 listopada 2011 r. – Komisja Europejska skierowała dziś uzasadnioną opinię do Austrii, Grecji, Polski i Zjednoczonego Królestwa w związku z brakiem powiadomienia o środkach transpozycji dyrektywy 2009/18 dotyczącej dochodzeń w sprawach wypadków morskich. Jest to zwykła procedura w przypadkach zaniedbania powiadomienia przez państwo członkowskie o środkach transpozycji mimo wezwania do usunięcia uchybienia. Skierowanie uzasadnionej opinii stanowi ostatni etap procedury przed ewentualnym wniesieniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Przepisy obowiązujące w UE

Dyrektywa (WE) 2009/18 ustanawia podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego. Zgodnie z wymienioną dyrektywą państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania najpóźniej do dnia 17 czerwca 2011 r.

Praktyczne skutki braku transpozycji

Celem dyrektywy (WE) 2009/18 jest poprawa bezpieczeństwa morskiego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom przez statki poprzez nałożenie obowiązku organizowania w państwach członkowskich dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa po najpoważniejszych wypadkach morskich. Dochodzenia te, niezależne od ewentualnych dochodzeń w sprawach karnych i prowadzone przez niezależne organy, mają określać przyczyny wypadków i umożliwić wyciąganie na ich podstawie wniosków służących poprawie bezpieczeństwa morskiego w przyszłości. Zaniedbując podjęcie niezbędnych środków, przedmiotowe państwa członkowskie uniemożliwiają wprowadzenie wspomnianych zasad dotyczących prowadzenia dochodzeń.

Dodatkowe informacje:

MEMO/11/824

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar