Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Europese Commissie - Persbericht

Vervoer: de Commissie vraagt dat Nederland en Cyprus maatregelen nemen om de rijbewijsrichtlijn in nationaal recht om te zetten

Brussel, 24 november 2011 – De Europese Commissie heeft Nederland en Cyprus vandaag verzocht hun respectieve wetgeving inzake het rijbewijs aan te passen zodat de EU-regels vanaf 1 januari 2013 kunnen worden toegepast. Het verzoek van de Commissie heeft de vorm van een ”met redenen omkleed advies” in het kader van de Europese inbreukprocedures. Indien de twee lidstaten de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stellen van de maatregelen die zij hebben genomen om de EU-wetgeving volledig na te leven, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De Europese regelgeving

Richtlijn 2006/126/EG is een aanpassing van Richtlijn 91/439/EG inzake het rijbewijs en voorziet onder meer in nieuwe rijbewijscategorieën en een gestandaardiseerde geldigsheidsperiode voor het rijbewijs. De nieuwe regels moeten helpen om de fraude terug te dringen, het vrij verkeer van bestuurders in de Unie te waarborgen en de verkeersveiligheid op de Europese wegen te verbeteren.

Waarom treedt de Commissie nu op?

Hoewel dat uiterlijk 19 januari 2011 diende te gebeuren, hebben Nederland en Cyprus deze richtlijn nog steeds niet in nationale wetgeving omgezet.

Welke gevolgen heeft dit in de praktijk?

De richtlijn waarborgt de wederzijdse erkenning van rijbewijzen binnen de EU, met inbegrip van de nieuwe rijbewijscategorieën. Indien de richtlijn niet wordt omgezet, kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen en wordt het voor Nederlanders en Cyprioten moeilijk om hun rijbewijs in een andere lidstaat in te wisselen of voor andere Europese burgers om hun rijbewijs in te wisselen tegen een Nederlands of Cypriotisch exemplaar.

Nadere informatie over inbreukprocedures:

MEMO/11/824

Contact :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar