Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Transport lotniczy: Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z prawami przewozowymi

Bruksela, 24 listopada 2011 r. – Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce, która nie przyjęła przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur przydzielania praw przewozowych.

Przepisy UE

Rozporządzenie 847/2004 nakłada na państwa członkowskie określone obowiązki, wymagające ustanowienia przez nie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur krajowych w zakresie przydzielania ograniczonych praw przewozowych( 1 ).

Uzasadnienie podjętych działań

Polska nadal nie ustanowiła takich procedur, chociaż przedmiotowe rozporządzenie zostało przyjęte ponad siedem lat temu. Komisja skierowała już szereg pism do władz polskich w tej sprawie, w tym także uzasadnioną opinię, wysłaną w styczniu 2011 r. Polska jest jednym z ostatnich państw członkowskich pozbawionych przepisów dotyczących przydzielania ograniczonych praw przewozowych.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Brak takich procedur w Polsce pozbawia unijnych przewoźników lotniczych pochodzących z innego państwa członkowskiego możliwości ubiegania się o prawa przewozowe na trasach pomiędzy Polską a państwami trzecimi. Powoduje to potencjalne wykluczenie innych unijnych przewoźników lotniczych chcących prowadzić działalność w Polsce i narusza podstawowe zasady wspólnego rynku lotniczego.

Szczegółowe informacje na temat procedury uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego:

MEMO/11/824

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Procedury te stosuje się w przypadku, gdy więcej niż jeden przewoźnik chce korzystać z praw przewozowych, które są ograniczone zgodnie z umową o ruchu lotniczym oraz w sytuacji, gdy zakres praw nie pozwala wszystkim zainteresowanym podmiotom na wykonywanie przewozów lotniczych.


Side Bar