Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV

Euro opan komissio – lehdistötiedote

Liikenne : Komissio kehottaa Suomea varmistamaan ympäristöystävällisempien ajoneuvojen käytön edistämisen

Bryssel 24. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio on pyytänyt Suomelta tietoja siitä, miten jäsenvaltio on saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään direktiivin, jolla edistetään puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen käyttöä. Pyyntö on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n lainsäädännön rikkomista koskevassa menettelyssä . Jos jäsenvaltio ei ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa toimenpiteitä, jotka on toteutettu EU:n lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi , komissio voi saattaa asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

EU :n säännöt

Direktiivissä 2009/33 edellytetään, että julkinen sektori käyttää ostovoimaansa puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen edistämiseen. Hankintaviranomaisten on aina ostaessaan ajoneuvoja julkisia liikennepalveluja varten otettava huomioon energiankulutus sekä hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöt ajoneuvojen koko elinkaaren aikana. Velvoite koskee kaikkia hankintaviranomaisten tai julkisen palvelun velvoitteen mukaisten liikenteenharjoittajien suorittamia maantieajoneuvojen hankintoja.

Tavoitteena on edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita sekä vauhdittaa teollisuuden kehittämis- ja investointitoimintaa. Myynnin kasvu auttaa alentamaan kustannuksia suurtuotannon ansiosta ja johtaa asteittain koko ajoneuvokannan energia- ja ympäristötehokkuuden paranemiseen.

Päätöksen perusteet

K omissio on päättänyt käynnistää Suomen vastaiset toimet, koska jäsenvaltio ei ole edelleenkään ilmoittanut direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 4. joulukuuta 2010 ja ilmoitettava tästä komissiolle.

Lisätietoja EU:n määräysten rikkomisesta johtuvasta menettelystä :

MEMO/11/824

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar