Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kreativa Europa – stöd till kultur och kreativitet

Bryssel den 23 november 2011 – Tusentals människor som jobbar med film, tv, kultur, musik, scenkonst, kulturarv och liknande områden kan nu få mer EU-pengar genom det nya programmet Kreativa Europa, som EU-kommissionen presenterar i dag. Programmet föreslås få en budget på 1,8 miljarder euro1 för 2014–2020. Det blir i så fall ett välbehövligt stöd till de kulturella och kreativa näringarna, som är en viktig källa till jobb och tillväxt i Europa. Film och audiovisuella produktioner (som nu omfattas av Mediaprogrammet) kan få över 900 miljoner euro i stöd och kultursektorn kan få nära 500 miljoner euro. Kommissionen vill också satsa över 210 miljoner euro på att göra det lättare att få finansiering: små aktörer ska få tillgång till upp till en miljard euro i banklån. Dessutom ska 60 miljoner euro gå till policysamarbete och innovativa sätt att hitta ny publik och ta fram nya företagsmodeller.

– Den här satsningen hjälper tiotusentals kultur- och filmarbetare att utnyttja den inre marknaden på bästa sätt och nå ut till en bredare publik i och utanför Europa, säger EU:s kulturkommissionär Androulla Vassiliou. Utan de här pengarna skulle det bli svårt, eller rentav omöjligt, att ta sig in på nya marknader. Kreativa Europa främjar också kulturell och språklig mångfald och bidrar till Europa 2020-målen för jobb och hållbar tillväxt.

Det här kan Kreativa Europa bidra till:

  • 300 000 artister och kulturarbetare får hjälp att nå ut till en ny publik utomlands.

  • Över 1 000 europeiska filmer kan få distributionsstöd så att de kan visas för biopubliken i hela Europa och övriga världen.

  • Minst 2 500 europeiska biografer får stöd så att de kan se till att minst hälften av deras filmer är europeiska.

  • Mer än 5 500 böcker och andra litterära verk kan få stöd till översättning så att fler kan läsa dem på sitt modersmål.

  • Tusentals kulturorganisationer och yrkesverksamma kan få utbildning för att skaffa sig ny kompetens och förbättra sina möjligheter att jobba internationellt.

  • Minst 100 miljoner människor kommer att få ta del av de projekt som programmet finansierar.

Bakgrund

Kreativa Europa bygger vidare på erfarenheterna från programmen Kultur och Media, som har bidragit till kultur- och filmsektorn i över 20 år.

Den föreslagna budgeten innebär en ökning med 34 % jämfört med nuvarande anslag. Under 2007–2013 får Mediaprogrammet 755 miljoner euro och 15 miljoner euro har avsatts till Media mundus, som stöder internationellt samarbete i filmbranschen. Kulturprogrammet får under samma period 400 miljoner euro.

Kultursektorn och den kreativa sektorn står för upp till 4,5 % av EU:s BNP och sysselsätter cirka 8,5 miljoner människor (3,8 % av arbetskraften).

EU:s stöd hjälper branschen att på bästa sätt dra nytta av globaliseringen och digitaliseringen. Aktörerna kan bland annat lättare nå ut på en splittrad marknad och få finansiering. Stödet bidrar också till bättre policyarbete genom att främja utbyte av kunskap och erfarenheter.

Vad händer nu?

Förslaget om Kreativa Europa ska nu diskuteras i ministerrådet och Europaparlamentet som ska besluta om budgetramarna för 2014–2020.

Läs mer:

Memo/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,8 miljarder euro om man räknar med den förväntade inflationen för 2014–2020. Det motsvarar 1,6 miljarder euro i fasta priser 2011.


Side Bar