Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: Sporočilo za medije

Ustvarjalna Evropa: Komisija predstavila načrt za spodbuditev razvoja kulturnega in ustvarjalnega sektorja

Bruselj, 23. novembra 2011 – Komisija je danes predstavila novi program „Ustvarjalna Evropa“, s katerim bo zagotovila večjo podporo EU za tisoče ljudi, ki delajo na področju kinematografije, televizije, kulture, scenskih umetnosti in kulturne dediščine, ter sorodnih področjih. Program naj bi imel na voljo 1,8 milijarde evrov1 proračunskih sredstev za obdobje 2014–2020, s čimer naj bi znatno spodbudil kulturne in ustvarjalne industrije, ki so pomemben vir zaposlovanja in rasti v Evropi. Za kinematografijo in avdiovizualni sektor, ki ju trenutno pokriva program MEDIA, naj bi bilo v okviru novega programa dodeljenih več kot 900 milijonov evrov, za kulturo pa skoraj 500 milijonov evrov. Komisija je predlagala tudi, da se več kot 210 milijonov evrov dodeli novemu finančnemu jamstvenemu instrumentu, ki naj bi malim izvajalcem omogočil dostop do bančnih posojil v skupni višini do 1 milijarde evrov, ter okoli 60 milijonov evrov za sodelovanje na področju politik, inovativne pristope k privabljanju občinstva in nove poslovne modele.

„S to naložbo bomo pomagali tisočim v kulturnem in avdiovizualnem sektorju, da čim bolj izkoristijo enotni trg in pritegnejo novo občinstvo v Evropi in zunaj nje. Brez te pomoči bi bil vstop na nove trge zanje težaven ali celo nemogoč. Ustvarjalna Evropa spodbuja tudi kulturno in jezikovno raznovrstnost ter pomaga uresničevati cilje na področju zaposlovanja in trajnostne rasti iz strategije Evropa 2020,“ je povedala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Predlog Komisije naj bi omogočil:

  • finančna sredstva za 300 000 umetnikov in zaposlenih na področju kulture ter njihova dela, s katerimi bodo lahko privabili novo občinstvo zunaj lastnih držav;

  • podporo za distribucijo več kot 1 000 evropskih filmov, da jih bo lahko videlo občinstvo v Evropi in po svetu;

  • finančna sredstva za vsaj 2 500 evropskih kinodvoran, s katerimi bodo lahko zagotovile, da bo vsaj 50 % predvajalnih filmov evropskih;

  • podporo za prevode več kot 5 500 knjig in drugih literarnih del, da jih bodo lahko bralci brali v maternem jeziku;

  • usposabljanje za tisoče kulturnih organizacij in strokovnjakov, ki bodo pridobili nova znanja in spretnosti ter okrepili svojo zmogljivost za mednarodno delovanje;

  • projekti, ki bodo prejeli finančna sredstva iz programa, naj bi dosegli vsaj 100 milijonov ljudi.

Ozadje

Ustvarjalna Evropa izhaja iz izkušenj in dosežkov programov Kultura in MEDIA, ki sta več kot 20 let zagotavljala pomoč za kulturni in avdiovizualni sektor.

Predlagani proračun pomeni 34-odstotno povišanje v primerjavi s sedanjimi ravnmi porabe. Program MEDIA je v obdobju 2007–2013 prejel 755 milijonov evrov in dodatnih 15 milijonov evrov za program MEDIA Mundus, ki podpira mednarodno sodelovanje v avdiovizualnem sektorju. Za program Kultura je bilo v sedanjem finančnem okviru dodeljenih 400 milijonov evrov.

Evropski kulturni in ustvarjalni sektor predstavljata do 4,5 % evropskega BDP in zagotavljata okoli 3,8 % delovnih mest (8,5 milijona ljudi) v EU.

Podpora EU jim bo pomagala čim bolj izrabiti možnosti globalizacije in digitalnega premika. Izvajalce bo podprla pri spopadanju z izzivi, kot sta razdrobljenost trga in težek dostop do finančnih sredstev, z omogočanjem lažjega izmenjevanja znanja in izkušenj med izvajalci pa bo spodbudila boljše oblikovanje politik.

Naslednji koraki

O predlogu Ustvarjalna Evropa se zdaj posvetujeta Svet (27 držav članic) in Evropski parlament, ki bosta sprejela dokončni sklep o proračunskem okviru za obdobje 2014–2020.

Več informacij

Glej tudi MEMO/11/819.

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Pri tem znesku se upošteva predvidena inflacija v obdobju 2014–2020, kar ustreza 1,6 milijardi evrov v „fiksnih“ cenah za leto 2011.


Side Bar