Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Eiropas Komisijas paziņojums presei

"Radošā Eiropa": Komisija iepazīstina ar plānu, kā veicināt kultūras un radošās nozares

Briselē, 2011. gada 23. novembrī. Tūkstošiem cilvēku, kas nodarbināti kinematogrāfijas, televīzijas, kultūras, mūzikas, izpildītājmākslas, kultūrmantojuma un saistītās jomās, varētu iegūt no lielāka ES atbalsta programmai "Radošā Eiropa", ar kuru šodien iepazīstināja Eiropas Komisija. Ar ierosināto budžetu EUR 1,8 miljardu1 apmērā 2014.–2020. gadam šī programma būtu tik ļoti nepieciešamais atbalsts kultūras un radošajām nozarēm, kuras ir būtisks darba vietu un izaugsmes avots Eiropā. Jaunā programma piešķirtu vairāk nekā EUR 900 miljonus kinematogrāfijas un audiovizuālās nozares atbalstam (joma, kas iekļauta pašreizējā programmā "MEDIA") un teju EUR 500 miljonus kultūras atbalstam. Komisija rosina arī piešķirt vairāk nekā EUR 210 miljonus jaunam finanšu garantiju rīkam, kas ļautu nelieliem uzņēmumiem piekļūt banku aizdevumiem līdz pat EUR 1 miljarda apjomā, kā arī piešķirt apmēram EUR 60 miljonus politiskās sadarbības atbalstam un inovatīvu pieeju sekmēšanai auditoriju piesaistē un jauniem uzņēmējdarbības modeļiem.

"Šādas investīcijas palīdzēs desmitiem tūkstošu kultūras un audiovizuālās nozares profesionāļu maksimāli izmantot vienotā tirgus sniegtās priekšrocības un sasniegt jaunas auditorijas gan Eiropā, gan ārpus tās. Bez šāda atbalsta viņiem būtu grūti vai pat neiespējami ienākt jaunos tirgos. "Radošā Eiropa" veicina arī kultūras un valodu daudzveidību, kā arī sekmē stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanu attiecībā uz jaunām darba vietām un ilgtspējīgu izaugsmi," sacīja izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Komisijas priekšlikums programmai "Radošā Eiropa" dotu iespēju:

  • 300 000 māksliniekiem un kultūras nozares profesionāļiem un viņu darbiem saņemt finansējumu, lai sasniegtu jaunas auditorijas ārpus savām valstīm;

  • vairāk nekā 1000 Eiropas filmām saņemt izplatīšanas atbalstu, kas ļautu šīs filmas noskatīties auditorijām visā Eiropā un pasaulē;

  • vismaz 2500 Eiropas kinoteātriem saņemt finansējumu, tādējādi ļaujot nodrošināt, ka vismaz 50 % no to izrādītājām filmām ir Eiropas filmas;

  • vairāk nekā 5500 grāmatām un citiem daiļliteratūras darbiem saņemt atbalstu to tulkošanai, sniedzot lasītājiem iespēju šos darbus lasīt savā dzimtajā valodā;

  • tūkstošiem kultūras organizāciju un profesionāļu gūt labumu no apmācības, lai iegūtu jaunas prasmes un stiprinātu spēju darboties starptautiski;

  • sasniegt vismaz 100 miljonus cilvēku ar programmas finansēto projektu starpniecību.

Pamatinformācija

Programma "Radošā Eiropa" balstīsies uz pašreizējo programmu "Kultūra" un "MEDIA" panākumiem un gūtās pieredzes. Šīs programmas vairāk nekā 20 gadus sniegušas atbalstu kultūras un audiovizuālajām nozarēm.

Programmas "Radošā Eiropa" ierosinātais budžets atbilst 34 % pieaugumam salīdzinājumā ar pašreizējo izdevumu līmeni. Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam programma "MEDIA" saņēma EUR 755 miljonus un papildus EUR 15 miljonus programmai "MEDIA Mundus", kas atbalsta sadarbību audiovizuālajā nozarē, programmai "Kultūra" pašreizējā finanšu shēmā tika piešķirti EUR 400 miljoni.

Eiropas kultūras un radošās nozares veido līdz pat 4,5 % Eiropas IKP un nodarbina aptuveni 3,8 % ES darbaspēka (8,5 miljoni cilvēku).

ES atbalsts ļaus pilnībā izmantot iespējas, ko radījusi globalizācija un digitalizācija. Tas ļaus arī pārvarēt problēmas, piemēram, tirgus sadrumstalotība un grūtības saistībā ar piekļuvi finansējumam, kā arī sekmēs labāku politikas veidošanu, atvieglojot prakses un pieredzes apmaiņu.

Turpmākie pasākumi

Patlaban priekšlikumu programmai "Radošā Eiropa" izskata Padome (27 dalībvalstis) un Eiropas Parlaments, kas pieņems galīgo lēmumu par finanšu shēmu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Plašāka informācija: MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

EUR 1,8 miljardi, ņemot vērā 2014.-2020. gadam paredzēto inflāciju. Tas ir vienāds ar EUR 1,6 miljardiem "fiksētās" 2011. gada cenās.


Side Bar