Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Loov Euroopa: Euroopa Komisjon tahab hoogustada kultuuri- ja loomesektorite tegevust

Brüssel, 23. november 2011. Tuhanded inimesed, kelle töö on seotud kino, televisiooni, kultuuri, muusika, näitekunsti, kultuuripärandi ja muude selliste valdkondadega, hakkavad saama kasu ELi toetuste suurenemisest Euroopa Komisjoni täna avalikustatud uue programmi „Loov Euroopa” raames. Programmi eelarveks aastatel 2014–2020 on kavandatud 1,8 miljardit eurot1 ning see peaks süstima vajalikku energiat kultuuri- ja loomemajandusse - valdkonda, mis on tööhõive ja majanduskasvu oluline allikas Euroopas. Uue programmiga eraldatakse seni MEDIA programmi alla kuulunud kino ja audiovisuaalsektori toetuseks enam kui 900 miljonit eurot ning kultuuri toetuseks peaaegu 500 miljonit eurot. Ühtlasi tegi komisjon ettepaneku eraldada enam kui 210 miljonit eurot uue finantstagatisrahastu jaoks, mis võimaldaks väikestel ettevõtjatel saada enda kasutusse kuni 1 miljardi euro väärtuses pangalaene, ning ligikaudu 60 miljonit eurot, et toetada poliitikakoostööd ja uuenduslikku lähenemist publiku kujundamisele ja uutele ärimudelitele.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou kommenteeris ettepanekut järgmiselt: „See investeering aitab tuhandetel kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna töötajatel ühisturu võimalusi maksimaalselt ära kasutada ning jõuda uute kuulajate-vaatajateni nii Euroopas kui ka mujal. Ilma sellise toetuseta oleks läbimurre uutele turgudele raske või isegi võimatu. Ühtlasi toetab Loov Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning aitab kaasa Euroopa 2020. aasta eesmärkide saavutamisele tööhõive ja jätkusuutliku majanduskasvu vallas.”

Tänu komisjoni Loova Euroopa ettepanekule saaks

  • toetada rahaliselt 300 000 kunstnikku ja kutselist kultuuritöötajat ning nende teoseid, et nad jõuaksid uue publiku ette väljaspool nende kodumaad;

  • anda levitamistoetust enam kui 1000 Euroopa filmile, mis võimaldab neid näidata vaatajatele nii kogu Euroopas kui ka mujal maailmas;

  • rahastada vähemalt 2500 Euroopa kino tegevust, et nende ekraanidel linastuvatest filmidest vähemalt 50% oleksid Euroopa päritolu;

  • toetada enam kui 5500 raamatu ja muu kirjandusteose tõlkimist, et lugejad saaksid neid lugeda oma emakeeles;

  • koolitada tuhandeid kultuuriorganisatsioone ja kultuuritöötajaid, võimaldades neil omandada uusi oskusi ja suurendada rahvusvahelise tegutsemise suutlikkust;

  • jõuda programmi raames rahastatud projektidega vähemalt 100 miljoni inimeseni.

Taust:

Loov Euroopa toetub kogemustele, mis on omandatud tänu programmidele Kultuur ja MEDIA, millega on kultuuri- ja audiovisuaalsektorit toetatud juba enam kui 20 aastat.

Loova Euroopa kavandatud eelarve tähendab 34protsendilist kasvu võrreldes praeguse tasemega. Aastaiks 2007–2013 sai programm MEDIA 755 miljonit eurot ning audiovisuaalvaldkonna koostööd toetav MEDIA Mundus täiendavalt veel 15 miljonit eurot. Programmile Kultuur eraldati praeguse finantsraamistikuga 400 miljonit eurot.

Euroopa kultuuri- ja loomesektorid moodustavad Euroopa SKPst kuni 4,5% ja annavad tööd ligikaudu 3,8 protsendile ELi tööjõust (8,5 miljonit inimest).

ELi toetus aitab neil üleilmastumise ja digitehnoloogiale üleminekuga kaasnevaid võimalusi võimalikult hästi ära kasutada. Ühtlasi aitab see neil üle saada sellistest probleemidest nagu turu killustatus ja raskused finantseerimise leidmisel ning annab tänu oskusteabe ja kogemuste vahetamise lihtsustamisele oma panuse ka poliitika paremasse kujundamisse.

Mis saab edasi?

Loova Euroopa ettepanek on praegu arutlusel 27 liikmesriigi esindajatest koosnevas nõukogus ja Euroopa Parlamendis, kes teevad lõpliku otsuse 2014.–2020. aasta eelarveraamistiku kohta.

Lisateave:

MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) - Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,8 miljardit eurot, võttes arvesse eeldatavat inflatsiooni aastatel 2014–2020. See võrdub 1,6 miljardi euroga 2011. aasta kindlaksmääratud hindades.


Side Bar