Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Δημιουργική Ευρώπη: Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το σχέδιό της για την τόνωση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 – Χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του πολιτισμού, της μουσικής, των παραστατικών τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των συναφών κλάδων θα λάβουν μεγαλύτερη υποστήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο παρουσιάζεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ1 για την περίοδο 2014-2020, το πρόγραμμα θα παρέχει μια απόλυτα αναγκαία τόνωση για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, που αποτελούν σημαντική πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα θα διαθέσει περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κινηματογραφικού και του οπτικοακουστικού τομέα (πεδίο που καλύπτεται από το τρέχον πρόγραμμα «MEDIA») και σχεδόν 500 εκατ. ευρώ για τον πολιτισμό. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη διάθεση περισσότερων από 210 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρούς φορείς να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποσό έως 1 δισ. ευρώ με τη μορφή τραπεζικών δανείων, καθώς και σε περίπου 60 εκατ. ευρώ ως υποστήριξη για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και για καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά τη δημιουργία ακροατηρίου και την κατάρτιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

«Αυτή η επένδυση θα βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό την ενιαία αγορά και να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια εντός και εκτός Ευρώπης. Χωρίς αυτή τη στήριξη, η είσοδός τους σε νέες αγορές θα ήταν δύσκολη ή και αδύνατη. Η Δημιουργική Ευρώπη προωθεί επίσης την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία, ενώ συμβάλλει στους στόχους που θέτει η στρατηγική "Ευρώπη 2020" για απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε η κ. Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Η πρόταση «Δημιουργική Ευρώπη» της Επιτροπής θα επιτύχει τα εξής:

  • 300.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και τα έργα τους θα χρηματοδοτηθούν ώστε να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια εκτός της χώρας τους·

  • πάνω από 1.000 ευρωπαϊκές ταινίες θα λάβουν υποστήριξη διανομής, που θα επιτρέψει την προβολή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς·

  • τουλάχιστον 2.500 ευρωπαϊκοί κινηματογράφοι θα λάβουν υποστήριξη που θα εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των ταινιών που προβάλλουν είναι ευρωπαϊκές·

  • θα υποστηριχθεί η μετάφραση περισσότερων από 5.500 βιβλίων και άλλων λογοτεχνικών έργων, ώστε οι αναγνώστες να τα απολαύσουν στη μητρική τους γλώσσα·

  • χιλιάδες πολιτιστικές οργανώσεις και επαγγελματίες από την Ευρώπη θα μπορούν να λάβουν κατάρτιση για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο·

  • τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα θα απευθύνονται σε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια πολίτες.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία των προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «MEDIA», που στήριξαν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» συνιστά αύξηση κατά 34% των σημερινών επιπέδων χρηματοδότησης. Την περίοδο 2007-2013, το πρόγραμμα «MEDIA» έλαβε 755 εκατ. ευρώ, συν 15 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «MEDIA Mundus», το οποίο υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία στον οπτικοακουστικό τομέα. Το πρόγραμμα «Πολιτισμός» έλαβε 400 εκατ. ευρώ με το τρέχον χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν έως το 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και απασχολούν περίπου το 3,8% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ (8,5 εκατ. άτομα).

Η στήριξη της ΕΕ θα βοηθά τους τομείς αυτούς να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση. Επιπλέον, θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν επιτυχώς προκλήσεις όπως ο κατακερματισμός της αγοράς και οι δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής, καθιστώντας ευκολότερη την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση «Δημιουργική Ευρώπη» εξετάζεται από το Συμβούλιο (27 κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα λάβουν την τελική απόφαση σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βλ. επίσης MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

1 :

1,8 δισ. ευρώ, λαμβανομένης υπόψη του εκτιμώμενου πληθωρισμού την περίοδο 2014-2020. Αυτό ισοδυναμεί με 1,6 δισ. ευρώ σε «καθορισμένες» τιμές 2011.


Side Bar