Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et Kreativt Europa: Kommissionen løfter sløret for sin plan om at sætte skub i den kulturelle og kreative sektor

Bruxelles, den 23. november 2011 – Tusindvis af personer, der beskæftiger sig med film, tv, kultur, musik, kunst, kulturarv og lignende områder vil kunne udnytte den øgede EU-støtte fra det nye program "Et Kreativt Europa", som Europa-Kommissionen løfter sløret for i dag. Med et foreslået budget på 1,8 mia. EUR1 for perioden 2014-2020 kan programmet blive et længe tiltrængt løft for den kulturelle og kreative industri, som er en af de største kilder til beskæftigelse og vækst i Europa. Det nye program vil kunne fordele mere end 900 mio. EUR i støtte til film- og av-sektoren (et område, som pt. indgår i MEDIA-programmet) og næsten 500 mio. EUR til kulturområdet. Kommissionen foreslår også at afsætte over 210 mio. EUR til en ny finansieringsfacilitet, som skal give små erhvervsdrivende mulighed for banklån på op til 1 mio. EUR, og henved 60 mio. EUR i støtte til politisk samarbejde og til fremme af innovative tilgange til opbygning af nye målgrupper og nye forretningsmodeller.

"Disse investeringer vil være til gavn for titusindvis af kulturarbejdere og av-folk, som vil få mere ud af det indre marked og nå ud til nye målgrupper i Europa og resten af verden. Uden denne støtte vil det være vanskeligt eller endda umuligt for dem at komme ind på nye markeder. Et Kreativt Europa fremmer også den kulturelle og sproglige mangfoldighed og bidrager desuden til at nå Europa 2020-målene om beskæftigelse og bæredygtig vækst," sagde Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdomsanliggender.

Kommissionens forslag til Et Kreativt Europa giver følgende muligheder:

  • 300 000 kunstnere og kulturarbejdere og deres værker vil kunne modtage støtte til at nå ud til nye målgrupper uden for deres hjemlande.

  • Mere end 1 000 europæiske film vil kunne modtage støtte til distribution, således at de kan ses af nye målgrupper i Europa og resten af verden.

  • Mindst 2 500 europæiske biografer vil kunne modtage støtte, således at de kan sikre, at mindst 50 % af de viste film er europæiske.

  • Mere end 5 500 bøger og andre litterære værker vil modtage støtte til oversættelse, således at læserne kan få fornøjelse af dem på deres modersmål.

  • Tusindvis af kulturorganisationer og kulturarbejdere vil kunne deltage i uddannelsesaktiviteter og erhverve nye færdigheder og styrke deres evne til at arbejde i andre lande.

  • Mindst 100 millioner mennesker vil kunne deltage i projekter, der finansieres af programmet.

Baggrund:

Et Kreativt Europa bygger videre på erfaringerne og succesen fra Kultur- og MEDIA-programmerne, som har ydet støtte til kultur- og av-sektoren i over 20 år.

Det foreslåede budget til Et Kreativt Europa er en stigning på 34 % i forhold til det aktuelle budget. I perioden 2007-2013 havde MEDIA-programmet et budget på 755 mio. EUR med yderligere 15 mio. EUR til MEDIA Mundus, som støtter internationalt samarbejde i av-sektoren. Kulturprogrammet havde et budget på 400 mio. EUR i indeværende finansieringsperiode.

Den kulturelle og kreative sektor i Europa tegner sig for indtil 4,5 % af EU's BNP og ca. 3,8 % af arbejdsstyrken i EU (8,5 mio. mennesker).

Med EU-støtten kan sektoren bedre udnytte mulighederne i forbindelse med globaliseringen og den digitale omstilling. EU-støtten giver også sektoren mulighed for at løse udfordringer som f.eks. markedsopsplitning og vanskeligheder med adgang til finansiering og bidrager desuden til bedre lovgivning ved at gøre det nemmere for aktørerne at udveksle knowhow og erfaringer.

De næste skridt

Forslaget om Et Kreativt Europa er i øjeblikket til behandling i Rådet (de 27 EU‑lande) og Europa-Parlamentet, som træffer den endelige beslutning om budgetrammen for 2014-2020.

Flere oplysninger:

Se også MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) - Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,8 mia. EUR i betragtning af den forventede inflation for 2014-2020. Dette svarer til 1,6 mia. EUR i "faste" 2011-priser.


Side Bar