Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Evropská komise – Tisková zpráva

Tvůrčí Evropa: Komise představila plán na podporu kulturních a tvůrčích odvětví

Brusel 23. listopadu 2011 – Tisíce lidí pracujících v odvětví kinematografie, televizní tvorby, kultury, hudby, scénického umění, kulturního dědictví a v příbuzných oblastech budou moci využít větší podporu EU v rámci nového programu „Tvůrčí Evropa“, který dnes představila Evropská komise. S navrženým rozpočtem ve výši 1,8 miliardy EUR1 pro období 2014–2020 jde o tolik potřebnou podporu kulturních a tvůrčích odvětví, která jsou významným zdrojem pracovních míst a růstu v Evropě. V rámci nového programu bude více než 900 milionů EUR vyčleněno na podporu kinematografie a audiovizuálního odvětví (oblasti na něž se vztahuje stávající program MEDIA) a téměř 500 milionů EUR na oblast kultury. Komise rovněž navrhuje přidělit více než 210 milionů EUR na novou facilitu finanční záruky, která by umožnila malým provozovatelům přístup až k jedné miliardě EUR ve formě bankovních úvěrů, a také přibližně 60 milionů EUR na podporu politické spolupráce, inovačních přístupů k získávání publika a nových modelů podnikání.

„Tato investice pomůže desetitisícům pracovníků v oblasti kultury a audiovizuálního odvětví maximálně využít jednotný trh a oslovit nové diváky v Evropě i mimo ni; bez této podpory by pro ně bylo obtížné nebo nemožné se na nové trhy prosadit. Tvůrčí Evropa rovněž podporuje kulturní a jazykovou různorodost a přispívá také k dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vytváření pracovních míst a udržitelného růstu,“ řekla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Program tvůrčí Evropa navržený Komisí umožní, aby:

  • 300 000 umělců a profesionálů v odvětví kultury, respektive jejich díla, obdrželo finanční podporu určenou na oslovení nového publika v zahraničí,

  • přes 1 000 evropských filmů obdrželo distribuční podporu, která umožní, aby je vidělo publikum v celé Evropě a ve světě,

  • alespoň 2 500 evropských kin obdrželo finanční prostředky, které by jim umožnily zajistit, aby alespoň 50 % filmů, které promítají, bylo evropských,

  • se dostalo podpory překladu více než 5 500 knih a jiných literárních děl, což umožní čtenářům vychutnat si je ve svém mateřském jazyce,

  • tisíce kulturních organizací a odborníků v oblasti kultury měly možnost využít školení, která by jim pomohla získat nové dovednosti a posílila jejich schopnost pracovat v mezinárodním měřítku,

  • projekty financované programem oslovily nejméně 100 milionů lidí.

Souvislosti:

Tvůrčí Evropa bude stavět na zkušenostech a úspěších programů Kultura a MEDIA, které podporovaly kulturní a audiovizuální odvětví po více než 20 let.

Navrhovaný rozpočet programu Tvůrčí Evropa představuje ve srovnání se současnými výdaji nárůst o 34 %. V období 2007–2013 získal program MEDIA 755 milionů EUR a dalších 15 milionů EUR pro program MEDIA Mundus, který podporuje mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odvětví. Na Program Kultura bylo ve stávajícím finančním rámci vyčleněno 400 milionů EUR.

Evropská kulturní a tvůrčí odvětví generují až 4,5 % evropského HDP a zaměstnávají zhruba 3,8 % pracovní síly EU (8,5 milionů lidí).

Podpora ze strany EU jim pomůže co nejlépe využít příležitosti související s globalizací a přechodem na digitální média. Zároveň jim umožní řešit problémy jako je například roztříštěnost trhu a obtíže při získávání financování a přispěje rovněž k lepší tvorbě politik tím, že usnadní sdílení know-how a zkušeností.

Další kroky

O návrhu programu Tvůrčí Evropa nyní jednají Rada (27 členských států) a Evropský parlament, jež rozhodnou o konečné podobě rozpočtového rámce na období 2014–2020.

Další informace:

Viz také MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Částka 1,8 miliard EUR zohledňuje odhadovanou inflaci v období 2014–2020. Jde o ekvivalent 1,6 miliardy EUR v „pevných“ cenách z roku 2011.


Side Bar