Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Erasmus pentru toți: 5 milioane de posibili beneficiari de finanțare UE

Bruxelles, 23 noiembrie 2011 – până la 5 milioane de persoane, aproape dublu față de prezent, ar putea avea șansa de a studia sau de a se forma în străinătate cu un grant din programul Erasmus pentru toți, noul program al UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport propus astăzi de Comisia Europeană. Printre acestea se vor număra aproape 3 milioane de studenți din învățământul superior și profesional. Studenții masteranzi vor beneficia și ei de un nou sistem de garantare a împrumuturilor pus în aplicare împreună cu Grupul Băncii Europene de Investiții. Derularea programului pe șapte ani Erasmus pentru toți, care ar avea un buget total de 19 miliarde EUR1, urmează să înceapă în 2014.

Investiția în educație și formare profesională este cea mai bună pe care o putem face pentru viitorul Europei. Studiul în străinătate stimulează competențele, dezvoltarea personală și adaptabilitatea persoanelor și le crește capacitatea de inserție profesională. Vrem să ne asigurăm că mult mai multe persoane beneficiază de sprijinul UE pentru aceste oportunități. De asemenea, trebuie să investim mai mult în îmbunătățirea calității educației și formării profesionale la toate nivelurile pentru a concura cu succes cu cei mai buni din lume și pentru a putea oferi mai multe locuri de muncă și o creștere economică mai mare”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Propunerea Comisiei privind programul Erasmus pentru toți ar permite ca:

  • 2,2 milioane de studenți din învățământul superior să primească granturi pentru a-și desfășura în străinătate o parte a educației și formării profesionale (în comparație cu 1,5 milioane în cadrul programelor actuale);

  • această cifră include 135.000 de studenți care ar primi sprijin să studieze într-o țară din afara UE, precum și studenți din afara UE care să vină să studieze în Uniune;

  • 735 000 de studenți din învățământul profesional să își poată desfășura în străinătate o parte a educației și formării (în comparație cu 350 000 în cadrul programului actual);

  • 1 milion de profesori, formatori și tineri lucrători să primească finanțare pentru a preda sau pentru a se forma în străinătate (în comparație cu 600 000 în cadrul programelor actuale);

  • 700 000 de tineri să desfășoare stagii în companii în străinătate (în comparație cu 600 000 în cadrul programului actual);

  • 330 000 de masteranzi să beneficieze de garanții de împrumut în sprijinul finanțării studiilor în străinătate în cadrul unui sistem complet nou;

  • 540.000 de tineri să poată să participe la acțiuni de voluntariat în străinătate sau schimburi de tineret (în comparație cu 374.000 în cadrul programului actual);

  • 34 000 de studenți să primească granturi pentru o „diplomă comună”, care implică studiu în cel puțin două instituții de învățământ superior din străinătate (față de 17 600 în cadrul programului actual);

  • 115 000 de instituții/organizații implicate în educație, formare profesională și/sau activități pentru tineri sau alte organisme să primească finanțare pentru a stabili peste 20 000 de „parteneriate strategice” pentru a pune în aplicare inițiative comune și pentru a promova schimbul de experiență și de know-how;

  • 4 000 de instituții de învățământ și întreprinderi să formeze 400 de „alianțe ale cunoașterii” și „alianțe ale competențelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserție profesională, inovarea și spiritul antreprenorial.

Context

Erasmus pentru toți ar regrupa toate sistemele UE și internaționale actuale din domeniul educației, formării profesionale și sportului, înlocuind șapte programe existente2 cu unul singur. Aceasta va spori eficiența, va facilita solicitarea granturilor și va reduce duplicarea și fragmentarea.

Comisia propune o creștere de aproximativ 64 % în comparație cu actualul buget pe șapte ani, ceea ce ar însemna o alocare de 19 miliarde EUR pentru noul program în perioada 2014 – 2020. Această cifră ia în considerare estimările viitoare ale inflației și include cheltuielile prevăzute pentru cooperare internațională – adică granturi pentru „țări terțe” cum ar fi cele de la sud de Marea Mediterană3. Creșterea fără cooperarea internațională ar fi de 72,6 %.

Noul program se va concentra pe valoare adăugată și pe impact sistemic al UE, cu sprijin pentru trei tipuri de acțiuni: oportunități de învățământ pentru persoane fizice, atât în interiorul, cât și în afara UE; cooperare instituțională între instituțiile de învățământ, organizații de tineret, întreprinderi, autorități locale și regionale și ONG­uri; și sprijin pentru reforme în statele membre de modernizare a sistemelor de educație și formare profesională și de promovare a inovării, spiritului antreprenorial și capacității de inserție profesională.

Două treimi din finanțare s-ar cheltui pentru granturi de mobilitate pentru îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor.

Cadrul raționalizat al noului program – împreună cu investiția semnificativ mai mare – înseamnă că UE va avea capacitatea de a oferi mult mai multe oportunități pentru studenți, stagiari, tineri, profesori, tineri lucrători și alții de a-și îmbunătăți competențele, dezvoltarea personală și perspectivele de inserție profesională. De asemenea, Erasmus pentru toți va promova cercetarea și predarea privind integrarea europeană și va sprijini sportul de masă.

Din 2007, o medie de 400 000 de persoane pe an primesc granturi din partea UE pentru studiu, formare profesională și acțiuni de voluntariat în străinătate. Conform propunerii Comisiei, această cifră aproape s-ar dubla la aproape 800 000. (În 2010, 560 000 de persoane au primit granturi în cele 27 de state membre, a se vedea anexa 1).

Etapele următoare

Prezenta propunere se află în prezent în dezbaterea Consiliului (27 state membre) și a Parlamentului European care vor adopta decizia finală privind cadrul bugetar pentru perioada 2014 – 2020.

Pentru mai multe informații:

A se vedea de asemenea: MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Pagina de internet a comisarului Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Comisia Europeană: site-ul Educație și formare profesională

Persoane de contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Anexa 1:

Tabelul arată numărul beneficiarilor de granturi din partea UE pentru studiu, formare profesională și voluntariat în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții și în cadrul programului Tineretul în acțiune în 2010. (Erasmus pentru toți va cuprinde ambele programe și vizează aproape dublarea numărului de beneficiari din întreaga UE).

Țara

Numărul de participanți*

Programul de învățare pe tot parcursul vieții

Tineretul în acțiune

Total

Austria

11000

2500

13500

Belgia

12000

4500

16500

Bulgaria

6000

5000

11000

Cipru

1500

1000

2500

Republica Cehă

14000

3000

17000

Danemarca

6000

2000

8000

Estonia

3000

5000

8000

Finlanda

23500

2000

25500

Franța

52000

11000

63000

Germania

63000

15000

78000

Grecia

8000

2500

10500

Ungaria

8000

4500

12500

Irlanda

4000

2000

6000

Italia

43500

6000

49500

Letonia

4500

3000

7500

Lituania

7000

4500

11500

Luxemburg

1000

900

1900

Malta

250

100

350

Țările de Jos

19500

3000

22500

Polonia

23000

10500

33500

Portugalia

21000

2500

23500

România

12500

7500

20000

Slovacia

6000

3500

9500

Slovenia

3500

2000

5500

Spania

52000

10500

62500

Suedia

8500

3500

12000

Regatul Unit

20750

7500

28250

Total

435000

125000

560000

* Toate cifrele sunt rotunjite la cea mai apropiată sută. Cifrele includ participanți la proiecte de mobilitate care nu au călătorit pentru a învăța, a se forma sau a lucra în străinătate, de exemplu participanți la ore de curs în școli..

Anexa 2:

Niveluri de finanțare propuse pe sectoare pentru perioada 2014 – 2020, în comparație cu programele din perioada 2007 – 2013 (milioane EUR, UE-27)

Erasmus pentru toți

Programe 2007 – 2013*

Medie anuală
2014 – 2020

% de creștere

Concentrare

Erasmus învățământ superior (inclusiv EFP terțiar1)

585

1100 – 1150

85 % – 95 %

Studenți, personal, programe comune, masterate, parteneriate strategice, alianțe ale cunoașterii

Erasmus învățământ superior - dimensiune internațională (finanțare la poziția 4)

220

259

17 %

Studenți, personal și consolidare a capacității, în special în țările din vecinătate

Erasmus formare profesională (EFP1 și educație pentru adulți)

330 din care 60 pentru educație pentru adulți

500 – 540 din care aproximativ 110 pentru educație pentru adulți

50 % – 60 % în total, aproximativ 80 % pentru educație pentru adulți

Studenți, personal, parteneriate strategice, alianțe ale competențelor sectoriale, platforme TI

Erasmus școli

180

250 – 275

40 % – 55 %

Personal, parteneriate strategice, platforme web

Erasmus participarea tinerilor

150

190 – 210

25 % – 40 %

Tineri, personal, parteneriate strategice, platforme TI

Grant de funcționare (agenții naționale)

55

63

15 %

Sprijin pentru politici

75

92

20 %

 

Jean Monnet

(predare și cercetare în domeniul integrării europene)

30

45

50 %

 

Sport

NA

34

 NA

 

1 Educație și formare profesională

1 :

19 miliarde EUR ținând cont de inflația estimată pentru perioada 2014 – 2020. Această sumă este echivalentă cu 16,9 miliarde EUR în prețuri 2011 fixate.

2 :

Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Tineretul în acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare bilaterală cu țări industrializate

3 :

Cooperarea internațională este finanțată din rubrica externă a bugetului multianual și include Tempus, Alfa, Edulink și o parte din Erasmus Mundus.


Side Bar