Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Erasmus mindenkinek: 5 millióan részesülhetnek uniós támogatásban

Brüsszel, 2011. november 23. – Az Európai Bizottság által ma előterjesztett új uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram, az Erasmus mindenkinek keretében akár 5 millióan – vagyis csaknem kétszer annyian, mint jelenleg – kaphatnak lehetőséget arra, hogy külföldön Erasmus-ösztöndíjjal tanuljanak, illetve képzésen vegyenek részt. Az ösztöndíjasok között közel 3 millió felsőoktatási hallgató és szakképzésben részt vevő tanuló lenne. A mesterképzésben részt vevő hallgatók igénybe vehetnék az új hitelgarancia-eszközt is, mely az Európai Beruházási Bank csoportjának közreműködésével jön létre. A hétéves Erasmus mindenkinek program, amelynek teljes költségvetése 19 milliárd EUR1, 2014-ben indulna.

„Az oktatásba és képzésbe való befektetés a lehető legjobb beruházás, amelyet Európa jövőjének érdekében véghezvihetünk. Ha valaki külföldön tanul, azzal fejleszti készségeit, elősegíti személyes fejlődését és alkalmazkodóképességét, és a munkaerőpiacon is keresettebbé válik. Biztosítani kívánjuk, hogy sokkal többen részesedhessenek uniós támogatásból, és így számukra is elérhetővé váljanak e lehetőségek. Emellett az oktatás és képzés minőségét valamennyi szinten növelni kell. Ennek érdekében több befektetésre van szükség, hogy a világ legjobbjaival vehessük fel a versenyt, több munkahelyet teremtsünk, és nagyobb növekedést érhessünk el” – nyilatkozta Andrula Vasziliu oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

Az Erasmus mindenkinek programra irányuló bizottsági javaslat a következőket tenné lehetővé:

  • 2,2 millió felsőoktatási hallgató részesül támogatásban, hogy tanulmányai egy részét külföldön tölthesse (a jelenlegi programok keretében 1,5 millióan kapnak erre lehetőséget);

  • E szám magában foglalja a nem uniós országban tanuló hallgatókat, valamint a harmadik országokból az Unióba érkező hallgatókat is (135 000 fő);

  • 735 000, szakképzésben részt vevő hallgató töltheti tanulmányai egy részét külföldön (jelenleg ez a szám 350 000);

  • 1 millió tanár, oktató és ifjúságsegítő kapna ösztöndíjat arra, hogy külföldön végezzen tanítási, oktatási tevékenységet (a jelenlegi programok keretében ez a szám 600 000);

  • 700 000 fiatal mehet külföldi vállalathoz szakmai gyakorlatra (jelenleg ez a szám 600 000);

  • 330 000 nappali szakos, mesterképzésben részt vevő hallgató kap diákhitel-garanciát egy új program keretében külföldi tanulmányai finanszírozásához;

  • 540 000 fiatal végezhet önkéntes munkát külföldön vagy vehet részt ifjúsági csereprogramokban (jelenleg ez a szám 374 000);

  • 34 000 hallgató kaphat támogatást közös oklevél megszerzéséhez, ami azt jelenti, hogy legalább két külföldi felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat (jelenleg 17 600 hallható részesül ilyen jellegű támogatásban);

  • 115 000, az oktatás, képzés és/vagy ifjúsági tevékenységek területén működő intézmény/szervezet vagy egyéb testület részesül finanszírozásban, hogy több mint 20 000 stratégiai partnerséget hozzon létre, melyek célja közös kezdeményezések végrehajtása, valamint a tapasztalat és a know-how megosztásának elősegítése;

  • A foglalkoztathatóság, az innováció és a vállalkozói készségek fellendítése érdekében 4000 oktatási intézmény és vállalkozás tömörül 400 tudásfejlesztési szövetségbe, illetve ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségbe.

Előzmények

A hét programot2 felváltó Erasmus mindenkinek valamennyi jelenlegi uniós és nemzetközi oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot összefogja. Ezáltal növeli a hatékonyságot, megkönnyíti az ösztöndíjakért és támogatásért való jelentkezést, és csökkenti ugyanazon folyamatok többszörös elvégzését, valamint a szétaprózódást.

A Bizottság javaslata alapján a pénzügyi keret a jelenlegi hétéves költségvetéshez viszonyítva mintegy 64%-kal növekedne; így a 2014–2020 közötti új programnak 19 milliárd eurót juttatnának. Ez a szám figyelembe veszi a jövőbeli inflációs becsléseket, és magában foglalja a nemzetközi együttműködésre előirányzott kiadásokat is, vagyis a „harmadik országoknak” (például a dél-mediterrán térség országainak) juttatott támogatást3. A nemzetközi együttműködést nem számítva a növekedés 72,6% lenne.

Az új program az uniós hozzáadott értékre és a rendszerszintű hatásokra koncentrál, és három tevékenységtípusnak nyújt támogatást: egyéni tanulmányi lehetőségek az EU-ban és azon kívül; intézményi együttműködés oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok, valamint nem kormányzati szervezetek között; támogatás nyújtása a tagállamoknak oktatási és képzési rendszereik korszerűsítése, valamint az innováció, a vállalkozói készségek és a foglalkoztathatóság elősegítése érdekében.

A finanszírozás kétharmadát a tudás és készségek fejlesztését célzó mobilitási támogatásokra fordítják.

Az új program ésszerűsített szerkezete és a jelentősen megnövelt beruházási összeg azt jelenti, hogy az EU jóval több lehetőséget kínál hallgatók, gyakornokok, fiatalok, oktatók, ifjúságsegítők és más személyek számára ahhoz, hogy fejlesszék készségeiket, elősegítsék személyes fejlődésüket és javítsák foglalkoztatási kilátásaikat. Az Erasmus mindenkinek emellett ösztönzi az európai integrációval kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenységet, továbbá támogatja a tömegsportot.

2007 óta évente átlagosan 400 000-en kaptak uniós támogatást külföldi tanulmányhoz, képzéshez vagy önkéntes munkához. A Bizottság javaslata értelmében ez a szám csaknem megkétszereződne, megközelítve a 800 000-et. (2010-ben 560 000 személy részesült támogatásban a 27 tagállamban – lásd az 1. mellékletet).

A következő lépések

A javaslatot jelenleg a Tanács (27 tagállam) és az Európai Parlament vitatja meg; a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretről is ők hozzák majd meg a végső döntést.

További információk:

Lásd még: MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Andrula Vasziliu biztos weboldala:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Európai Bizottság: Oktatási és képzési weboldal

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1. melléklet:

A táblázat azon kedvezményezettek számát tünteti fel, akik az egész életen át tartó tanulás és a Fiatalok lendületben program keretében 2010-ben tanulmányok folytatása, képzésben való részvétel vagy önkéntes tevékenység céljára uniós támogatásban részesültek. (Az Erasmus mindenkinek mindkét programot felöleli majd, és célja, hogy Unió-szerte megduplázza a kedvezményezettek számát.)

Ország

Résztvevők száma*

Az egész életen át tartó tanulás programja

Fiatalok lendületben program

Összesen

Ausztria

11000

2500

13500

Belgium

12000

4500

16500

Bulgária

6000

5000

11000

Ciprus

1500

1000

2500

Cseh Köztársaság

14000

3000

17000

Dánia

6000

2000

8000

Észtország

3000

5000

8000

Finnország

23500

2000

25500

Franciaország

52000

11000

63000

Németország

63000

15000

78000

Görögország

8000

2500

10500

Magyarország

8000

4500

12500

Írország

4000

2000

6000

Olaszország

43500

6000

49500

Lettország

4500

3000

7500

Litvánia

7000

4500

11500

Luxemburg

1000

900

1900

Málta

250

100

350

Hollandia

19500

3000

22500

Lengyelország

23000

10500

33500

Portugália

21000

2500

23500

Románia

12500

7500

20000

Szlovákia

6000

3500

9500

Szlovénia

3500

2000

5500

Spanyolország

52000

10500

62500

Svédország

8500

3500

12000

Egyesült Királyság

20750

7500

28250

Összesen

435000

125000

560000

* A számokat a legközelebbi kerek százra kerekítették le vagy fel. Az adatok azokra a személyekre is kiterjednek, akik mobilitási projektben vettek részt, de nem utaztak külföldre tanulmányok vagy munkavégzés céljából (például iskolai osztályokra).

2. melléklet:

Ágazatok szerinti javasolt finanszírozási szintek a 2014–2020 közötti időszakban, a 2007–2013 közötti programokhoz viszonyítva (millió EUR, EU-27)

Erasmus mindenkinek

2007–2013 közötti programok

Átlagos éves érték
2014-2020

Növekedés %-ban

A tevékenységek tárgya

Erasmus – Felsőoktatás (beleértve a felsőfokú szakképzést is)

585

1100–1150

85%–95%

hallgatók, oktatásban dolgozók, közös programok, mesterképzés, stratégiai partnerségek, tudásfejlesztési szövetségek

Erasmus – Felsőoktatás, nemzetközi dimenzió (a 4. fejezethez tartozó források)

220

259

17%

hallgatók, oktatásban dolgozók; elsősorban a szomszédos országokban folytatott kapacitásfejlesztés

Erasmus – Képzés (szakképzés és felnőttoktatás)

330, ebből 60 a felnőttoktatás területén

500–540, ebből mintegy 110 a felnőttoktatás területén

összességében 50%-60%, mintegy 80% a felnőttoktatás területén

oktatásban dolgozók, stratégiai partnerségek, internetes platformok

Erasmus – Iskolai oktatás

180

250–275

40%55%

oktatásban dolgozók, stratégiai partnerségek, internetes platformok

Erasmus – Fiatalok szerepvállalása

150

190–210

25%40 %

fiatalok, oktatásban dolgozók, stratégiai partnerségek, internetes platformok

Működési támogatások (nemzeti irodák)

55

63

15%

Szakpolitikai támogatás

75

92

20%

 

Jean Monnet

(oktatás és kutatás az európai integráció témakörében)

30

45

50%

 

Sport

34

 

1 :

19 milliárd euró, figyelembe véve a becsült inflációt 2014–2020 között. Ez megfelel 16,9 milliárd eurónak 2011. évi „rögzített” árakon.

2 :

Az egész életen át tartó tanulás programja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Fiatalok lendületben, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, valamint az iparosodott országokkal folytatott kétoldalú együttműködési programok

3 :

A nemzetközi együttműködés finanszírozása a többéves pénzügyi keret külső tevékenységekre elkülönített fejezetéből valósul meg. Ide tartoznak a Tempus, Alfa és Edulink programok, valamint az Erasmus Mundus egy része.


Side Bar