Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Schimbări climatice: Consolidarea normelor UE privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Bruxelles, 23 noiembrie 2011 – Pentru a afla dacă UE și statele sale membre sunt pe cale să-și atingă obiectivele în materie de emisii și pentru elaborarea unor noi politici solide, care să răspundă provocării reprezentate de schimbările climatice, este esențial să se dispună la timp de date precise cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră (GES). Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere legislativă destinată să îmbunătățească semnificativ monitorizarea și raportarea emisiilor de GES, în special pentru a răspunde noilor exigențe care decurg din pachetul legislativ al UE privind clima și energia pentru perioada 2013-2020.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Prin creșterea transparenței și îmbunătățirea coordonării și a calității datelor raportate, propunerea de astăzi ne ajută să ținem mai bine evidența progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor noastre în materie de emisii. Prezenta propunere va contribui, de asemenea, la monitorizarea și raportarea emisiilor generate de sectoare precum exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF), aviația și transportul maritim. De asemenea, sperăm că aceste noi norme vor constitui un exemplu în contextul negocierilor internaționale cu privire la schimbările climatice și vor servi drept punct de reper pentru transparența politicilor climatice în țările dezvoltate.”

UE și statele membre cooperează deja pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de GES în temeiul dispozițiilor unei decizii adoptate în 2004 1 , elaborând inventare anuale privind GES, utilizate pentru evaluarea progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor în materie de emisii stabilite în Protocolul de la Kyoto, și de asemenea reunind și publicând informații cu privire la proiecțiile emisiilor de GES și la politicile și măsurile lor de reducere a emisiilor.

Normele actuale se bazează în mare parte pe cerințele care decurg din Protocolul de la Kyoto. Noul regulament propus îmbunătățește acest mecanism de monitorizare și de raportare, în concordanță cu cerințele pachetului energie-climă din 2009, mergând chiar mai departe decât protocolul de la Kyoto prin faptul că prevede o mai mare transparență a datelor și a informațiilor furnizate și asigură respectarea angajamentelor UE în materie de schimbări climatice.

Principalele obiectiv e ale revizuirii propuse sunt:

  • să faciliteze dezvoltarea în continuare a politicilor climatice inovatoare ale UE prin abordarea emisiilor generate de sectoare cum sunt exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF), aviația și transportul maritim, precum și prin sprijinirea adaptării la schimbările climatice;

  • să ajute UE și statele membre să țină evidența progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor în materie de emisii pe care le-au stabilit pentru perioada  2013-2020;

  • să amelioreze și mai mult calitatea datelor raportate;

  • să se asigure că UE și statele membre respectă obligațiile și angajamentele internaționale actuale și viitoare în materie de monitorizare și raportare, printre care raportarea sprijinului financiar și tehnic acordat țărilor în curs de dezvoltare și angajamentele care decurg din acordurile de la Copenhaga (2009) și Cancún (2010);

  • să pună în aplicare norme operaționale care să prevadă obligația statelor membre de a prezenta rapoarte privind utilizarea veniturilor obținute din licitarea certificatelor în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Statele membre s-au angajat să aloce cel puțin jumătate din veniturile obținute din aceste licitații pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice în UE și în țările terțe.

Revizuirea mecanismului de monitorizare va include monitorizarea și raportarea emisiilor de către autoritățile naționale. Pentru a deveni act cu putere de lege, această revizuire trebuie să fie aprobată de Consiliu și de Parlamentul European. Dispozițiile specifice, aplicabile societăților, cu privire la monitorizarea și raportarea emisiilor generate de instalațiile care fac obiectul EU ETS sunt pe cale de a fi introduse prin acte de punere în aplicare separate (a se vedea

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ).

A se vedea, de asemenea, secțiunea „Întrebări și răspunsuri”, MEMO/11/816

Contact :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Decizia nr. 280/2004/CE privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto .


Side Bar