Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Rozvojová pomoc: európski občania výrazne podporujú pomoc chudobným na celom svete

Brusel 23. novembra 2011 – Podľa najnovšieho prieskumu európski občania považujú pomoc chudobným za prioritu. Najnovší prieskum Eurobarometra ukazuje, že 84 % respondentov podporuje poskytovanie rozvojovej pomoci ako prostriedku, ktorý pomáha ľuďom na celom svete vymaniť sa z chudoby. Väčšina občanov EÚ (84 %) takisto podporuje smerovanie, ktoré prezentoval komisár Piebalgs vo svojom nedávnom politickom návrhu pod názvom „Program zmien“ a ktorého cieľom je zamerať pomoc EÚ predovšetkým na riadnu správu vecí verejných a ľudské práva v rozvojových krajinách.

Európania sú pripravení aktívne pomáhať chudobným – podľa uvedeného prieskumu je polovica občanov EÚ ochotná platiť viac za svoj každodenný nákup (napr. za výrobky spravodlivého obchodu), ak si bude istá, že to pomôže rozvojovým krajinám.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „európski občania vysielajú politikom EÚ, ako aj mimo EÚ jasný odkaz: aj v ťažkých hospodárskych časoch sú pevne odhodlaní pomáhať iným vymaniť sa z chudoby. Táto veľkorysosť musí ísť ruka v ruke s politickou zodpovednosťou. Musíme byť efektívnejší a transparentnejší, aby sme mohli ukázať výsledky našej pomoci a dokázať, že tieto finančné prostriedky naozaj viedli k zmene. Fórum na vysokej úrovni, ktoré sa bude konať budúci týždeň v meste Busan v Južnej Kórei, bude pre nás ideálnou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako zefektívniť našu pomoc a som veľmi rád, že občania nás v tomto smere podporujú.“

Európska mládež – najsilnejší spojenec chudobných na svete

Prieskum Eurobarometra ukázal, že mladí ľudia (vo veku 15 - 24 rokov) výrazne podporujú rozvojovú pomoc. Deväť z desiatich si myslí, že je dôležité pomáhať chudobným a 41 % si myslí, že je to „veľmi dôležité“, v porovnaní s 35 % ľudí vo veku nad 40 rokov. U mladých ľudí sa takisto najsilnejšie prejavuje osobná angažovanosť v riešení tejto otázky. 53 % mladých ľudí a 60 % študentov by bolo ochotných platiť viac za výrobky (napr. zo spravodlivého obchodu), ak by to pomohlo chudobným ľuďom vo svete. Mladí ľudia takisto prejavili najväčšiu odhodlanosť, pokiaľ ide o dodržanie sľubu zvýšiť výšku pomoci (69 %, zatiaľ čo priemer u ostatných respondentov je 62 %).

Ďalšie výsledky

  • 62 % európskych občanov podporuje myšlienku zvýšiť rozvojovú pomoc aspoň na 0,7 % hrubého národného dôchodku EÚ do roku 2015,

  • 70 % považuje subsaharskú Afriku za svetový región, ktorý najviac potrebuje pomoc v boji proti chudobe, pričom za ním nasleduje Blízky východ a severná Afrika (33 %),

  • 80 % sa vyjadrilo za spojenie politiky rozvoja s inými politikami EÚ, akými je migrácia, obchod alebo prístup k energii,

  • 42 % je presvedčených o tom, že účinnosť pomoci sa môže zvýšiť najmä prostredníctvom užšej spolupráce so samotnými rozvojovými krajinami, zatiaľ čo 36 % je toho názoru, že by sa mala zlepšiť spolupráca s darcovskými krajinami, napr. s USA a Austráliou.

Kontext

Osobitný prieskum Eurobarometra č. 375 „Zmena vo svete: Európania a budúcnosť rozvojovej pomoci“ sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ v septembri 2011. V rámci tohto prieskumu osobne odpovedalo 26 856 európskych občanov vo veku 15 a viac rokov. Cieľom prieskumu bolo zistiť názor občanov na rozvojovú pomoc a budúcnosť rozvojovej spolupráce v rámci prípravy na stretnutie na najvyššej úrovni o účinnosti pomoci, ktoré sa bude konať 29. novembra až 2. decembra v meste Busan v Južnej Kórei.

Busanské fórum na najvyššej úrovni o účinnosti pomoci

Štvrté fórum na najvyššej úrovni o účinnosti pomoci, ktoré sa bude konať v meste Busan v Južnej Kórei, bude vynikajúcou príležitosťou pokračovať v úsilí, ktorého cieľom je zefektívniť pomoc a posilniť partnerstvá medzi rozvojovými krajinami, darcovskými krajinami a mimovládnymi organizáciami, krajinami s rozvíjajúcim sa hospodárstvom, ako aj partnerstvá so súkromným sektorom.

Fórum bude takisto vhodným miestom na diskusiu o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti so svetovými záväzkami prijatými v Paríži a Akkre, a umožní lepšie konkretizovať a posilniť záväzky, ktorých cieľom je realizovať miléniové rozvojové ciele do roku 2015.

Program zmien

V októbri 2011 predložila Európska komisia v rámci rozvojovej politiky EÚ „Program zmien“. Návrhy uvedené v tomto programe stanovujú strategickejší prístup EÚ k znižovaniu chudoby vrátane cielenejšieho prideľovania finančných prostriedkov na rozvojovú pomoc.

Budúce výdavky EÚ by sa mali orientovať na sektory, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska dlhodobého a inkluzívneho rastu, a mali by byť zacielené na krajiny, ktoré najviac potrebujú vonkajšiu podporu a v ktorých sa môžu vďaka tejto pomoci dosiahnuť reálne výsledky. S cieľom zhromaždiť viac zdrojov EÚ preskúma inovatívne spôsoby financovania rozvoja, napríklad kombináciou grantov a úverov. Komisia takisto vyzve EÚ a jej členské štáty na spoluprácu pri vytváraní stratégií a programov (takzvané „spoločné programovanie“) s cieľom lepšie prerozdeliť prácu medzi nimi v záujme zvýšenia účinnosti pomoci.

EÚ ako darca

Európska únia ako celok (členské štáty, EuropeAid a fondy riadené Komisiou) je najväčším poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci na celom svete a pomáha ľuďom vo viac ako 150 krajinách. V roku 2010 poskytla 53,8 mld. EUR (viac než 50 % celosvetovej pomoci). Európska komisia zodpovedá za riadenie pomoci v ročnej výške 11 mld. EUR a v celosvetovom meradle tak stojí na druhom mieste v poskytovaní pomoci.

Ďalšie informácie

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Odkaz na celý špeciálny prieskum Eurobarometra č. 352:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Odkaz na Program zmien:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

Webová stránka Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktné osoby:

Catherine Ray (+32 2 296 9921)

Wojtek Talko (+32 2 297 8551)


Side Bar