Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Ajutorul pentru dezvoltare: europenii susțin masiv ajutorarea populațiilor sărace ale lumii

Bruxelles, 23 noiembrie 2011 - Conform rezultatelor unui nou sondaj, pentru europeni, ajutorarea săracilor reprezintă o prioritate. 84% din respondenții unui nou sondaj Eurobarometru susțin acordarea de ajutor pentru dezvoltare pentru a ajuta oamenii din întreaga lume să iasă din sărăcie. Majoritatea cetățenilor UE (84 %) sprijină, de asemenea, ideea direcționării în mare măsură a ajutorului către buna guvernanță și drepturile omului în țările în curs de dezvoltare, o orientare propusă de comisarul Piebalgs în recenta sa propunere de politică, „O agendă a schimbării”.

Conform aceluiași sondaj, europenii sunt gata să participe activ la ajutorarea săracilor – jumătate din cetățenii UE sunt dispuși să plătească mai mult pentru cumpărăturile lor cotidiene (de exemplu, pentru produsele provenite din comerțul echitabil) dacă știu că acest lucru ar fi în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare.

Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a declarat: „Cetățenii europeni transmit un mesaj clar politicienilor din UE și din afara acesteia: chiar și în perioade dificile din punct de vedere economic, ei se angajează cu fermitate, în continuare, să îi ajute pe alții să iasă din sărăcie. Această generozitate trebuie să fie însoțită de responsabilitate politică. Trebuie să fim mai eficienți și mai transparenți în a face cunoscute rezultatele ajutorului nostru și în a dovedi că fondurile aduc o schimbare reală. Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului care va avea loc săptămâna viitoare la Busan, în Coreea de Sud, va reprezenta o oportunitate-cheie pentru a analiza modalitățile prin care putem face ca ajutorul pe care îl acordăm să fie și mai eficace, și sunt încântat să constat că ne bucurăm de sprijinul cetățenilor în acest sens”.

Tineretul european – aliatul cel mai puternic al săracilor lumii

Tinerii europeni (cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani) și-au exprimat susținerea puternică pentru politica de dezvoltare, revelează sondajele Eurobarometru. 9 din 10 tineri consideră că ajutorarea săracilor este importantă, iar 41 % cred că este „foarte importantă”, în comparație cu 35 % din persoanele cu vârsta de peste 40 de ani chestionate. Aceștia, de asemenea, și-au manifestat cel mai puternic angajament personal față de această cauză, 53 % dintre tineri și 60 % dintre studenți fiind dispuși să plătească un preț mai mare pentru produse (de exemplu, cele provenite din comerțului echitabil) dacă acest lucru ar fi în beneficiul populației sărace din lume. Tinerii își exprimă, de asemenea, cea mai mare susținere pentru respectarea promisiunii de a crește nivelurile ajutorului (69 %, media pentru toți respondenții fiind de 62 %).

Alte rezultate

  • 62 % dintre cetățenii europeni sunt în favoarea creșterii ajutorului pentru dezvoltare la cel puțin 0,7 % din venitul național brut al Uniunii Europene până în 2015

  • 70 % cred că Africa Subsahariană este zona de pe glob care are cea mai mare nevoie de ajutor pentru a combate sărăcia, urmată de Orientul Mijlociu și de Africa de Nord (33 %)

  • 80 % sunt în favoarea corelării politicii în domeniul dezvoltării cu alte politici ale UE, cum ar fi migrația, comerțul sau accesul la energie.

  • 42 % consideră că eficacitatea ajutorului poate crește în principal printr-o colaborare mai strânsă cu țările în curs de dezvoltare, în timp ce 36 % preferă o mai bună cooperare cu alte țări donatoare, precum SUA și Australia.

Context

Sond ajul Eurobarometru special 375 „Schimbarea lucrurilor în lume: europenii și viitorul ajutorului pentru dezvoltare” a fost efectuat în cele 27 de state membre ale UE în septembrie 2011. Au fost intervievați 26 856 de europeni cu vârste de peste15. Sondajul își propune să evalueze opiniile cetățenilor privind ajutorul pentru dezvoltare și cooperarea pentru dezvoltare în viitor, înainte de reuniunea la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului de la Busan, Coreea de Sud (care are loc între 29 noiembrie și 2 decembrie).

Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului de la Busan

Al patrulea Forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului, de la Busan, Coreea de Sud, va constitui o oportunitate-cheie pentru continuarea eforturilor de îmbunătățire a eficacității ajutorului și de consolidare a parteneriatelor între țările în curs de dezvoltare, donatori și organizațiile neguvernamentale, precum și dintre economiile emergente și sectorul privat.

Forumul va reprezenta, de asemenea, o ocazie de a discuta progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele globale asumate anterior la Paris și la Accra, precum și de a preciza și aprofunda angajamente pentru a se asigura atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) până în 2015.

Agenda schimbării

În octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat „ O agendă a schimbării” pentru politica UE în materie de dezvoltare. Propunerile stabilesc o abordare mai strategică a UE pentru reducerea sărăciei, inclusiv printr-o alocare mai bine direcționată a fondurilor de ajutor pentru dezvoltare.

Cheltuielile viitoare ale UE trebuie să se concentreze asupra unor sectoare care sunt esențiale pentru o creștere economică pe termen lung și favorabilă incluziunii și trebuie să vizeze țările care au cel mai mult nevoie de sprijin extern și în cazul cărora ajutorul poate aduce o schimbare. Pentru a genera mai multe resurse, UE va explora căi inovatoare de finanțare a dezvoltării, cum ar fi combinarea granturilor cu împrumuturile.

De asemenea, Comisia va încuraja UE și statele sale membre să pregătească împreună strategii și programe (așa-numita „programare comună”) și să asigure o diviziune a muncii mai bună între ele pentru a crește eficacitatea ajutorului.

Calitatea de donator a UE

Uniunea Europeană în ansamblul său (statele membre plus EuropeAid, fondurile gestionate de Comisie) este cel mai important furnizor de ajutor oficial pentru dezvoltare la nivel mondial și ajută oameni în peste 150 de țări. În 2010, UE a furnizat 53,8 miliarde € (peste 50 % din ajutorul acordat la nivel mondial). Comisia Europeană răspunde de gestionarea a 11 miliarde € anual reprezentând ajutor, fapt care o situează pe locul al doilea între donatorii la nivel mondial.

Pentru informații suplimentare

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Link către raportul integral al sondajului special Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Link către „Agenda schimbării”:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_ro.pdf

Site-ul internet al DG Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Site-ul internet al comisarului european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Persoane de contact:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar