Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Grote meerderheid van Europeanen steunt ontwikkelingshulp

Brussel, 23 november 2011 – De Europese burgers vinden het heel belangrijk de armen te helpen. Uit een recente Eurobarometer-enquête blijkt dat 84% van de respondenten voorstander is van ontwikkelingshulp om mensen in de hele wereld uit de armoede te helpen. De meerderheid van de EU-burgers (84%) steunt ook de sterke nadruk die bij de EU-steunverlening wordt gelegd op goed bestuur en mensenrechten in de ontwikkelingslanden, zoals Europees commissaris voor Ontwikkeling Piebalgs onlangs voorstelde in zijn beleidsvoorstel "Agenda voor verandering".

Europeanen zijn bereid om actief deel te nemen aan hulp voor de armen. Volgens dezelfde enquête is de helft van de Europese burgers bereid meer te betalen voor dagelijkse aankopen, bijvoorbeeld voor fair trade-producten, als ze zeker weten dat dit de ontwikkelingslanden ten goede komt.

C ommissaris Piebalgs verklaarde: "De Europese burgers geven een duidelijk signaal aan de politici in de EU en daarbuiten: zelfs in tijden van economische crisis blijven zij vastbesloten om anderen uit de armoede te helpen. Aan die bereidheid van de burgers moet onze politieke verantwoordelijkheidszin beantwoorden. Wij moeten doeltreffender en transparanter te werk gaan om de resultaten van onze hulp aan te tonen en te bewijzen dat het bestede geld ook echt effect sorteert. Het Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp dat volgende week in Busan (Zuid-Korea) zal worden gehouden, is een unieke kans om na te gaan hoe we onze steunverlening doeltreffender kunnen maken en ik ben erg blij dat de burgers ons in dit engagement steunen."

De Europese jeugd – de sterkste troef van 's werelds armen

Europese j ongeren tussen 15 en 24 jaar steunen het ontwikkelingsbeleid ten volle, zo blijkt uit de Eurobarometer. Negen op de tien jongeren vinden het belangrijk om de armen te helpen en 41% vindt het "erg belangrijk", vergeleken met 35% van de respondenten die ouder zijn dan 40 jaar. Jongeren tonen ook het sterkste persoonlijke engagement, aangezien 53% van de jongeren en 60% van de studenten bereid is meer te betalen voor een product (bv. fair trade) als dit de armen in de wereld ten goede komt. Jongeren zijn ook de grootste voorstanders van de belofte om de steunniveaus effectief te verhogen (69%, terwijl het gemiddelde van alle respondenten 62% bedraagt).

Overige resultaten

  • 62% van de Europese burgers is voorstander van een verhoging van de ontwikkelingshulp tot minstens 0,7% van het bnp van de EU tegen 2015

  • 70% vindt dat Afrika ten zuiden van de Sahara het deel van de wereld is dat het meest behoefte heeft aan armoedebestrijding, gevolgd door het Midden-Oosten en Noord-Afrika (33%)

  • 80% is voorstander van een koppeling van ontwikkelingshulp aan andere EU-beleidsterreinen, zoals migratie, handel of toegang tot energie

  • 42% meent dat de doeltreffendheid van de steun voornamelijk kan worden vergroot door meer samenwerking met de ontwikkelingslanden zelf, terwijl 36% voorstander is van meer samenwerking met andere donorlanden, zoals de Verenigde Staten en Australië

Achtergrond

De speciale Eurobarometer 375 "Wereldwijd succes boeken: de Europeanen en de toekomst van de ontwikkelingshulp" werd in september 2011 in de 27 lidstaten van de EU uitgevoerd. 26.856 Europeanen van 15 jaar of ouder werden persoonlijk ondervraagd. De enquête beoogt de opvattingen van het publiek over ontwikkelingshulp en de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking te peilen met het oog op het Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp dat tussen 29 november en 2 december in Busan zal worden gehouden.

Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in Busan

Het vierde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in Busan biedt een ideale gelegenheid om de inspanningen voor meer doeltreffendheid van de steun en voor sterkere partnerschappen tussen de ontwikkelingslanden, de donoren en de ngo's, alsook de opkomende economieën en de particuliere sector voort te zetten.

Het Forum zal ook de kans bieden om de vooruitgang inzake de eerdere wereldwijde verbintenissen van Parijs en Accra na te gaan en het engagement te preciseren en te verbreden met het oog op het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling tegen 2015.

D e Agenda voor verandering

In oktober 2011 presenteerde de Europese Commissie de "Agenda voor verandering" van het EU-ontwikkelingsbeleid. In het voorstel wordt gepleit voor een meer strategische aanpak van armoedebestrijding, onder meer door een gerichtere toewijzing van middelen voor ontwikkelingshulp.

De toekomstige uitgaven van de EU moeten zich in het bijzonder richten op sectoren die vitaal zijn voor inclusieve groei op de lange termijn en op landen die het meest behoefte hebben aan externe hulp en waar die steun het doeltreffendst kan worden ingezet. Om meer middelen te genereren zal de EU een vernieuwende aanpak exploreren voor de financiering van ontwikkeling, zoals een combinatie van subsidies en leningen. De Commissie zal de EU en haar lidstaten ook aanmoedigen om samen strategieën en programma's op te zetten (zogenaamd "gezamenlijke programmering ") en een betere taakverdeling te hanteren met het oog op grotere doeltreffendheid van de steun.

De EU als donor

D e Europese Unie als geheel (de lidstaten plus de door de Commissie beheerde middelen van EuropeAid) is wereldwijd de grootste donor van officiële ontwikkelingshulp en biedt steun aan mensen in meer dan 150 landen. In 2010 verstrekte de Unie 53,8 miljard euro steun (meer dan 50% van de steun wereldwijd). De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van 11 miljard euro steun per jaar, waarmee de Commissie wereldwijd op de tweede plaats van de donoren staat.

Meer informatie:

MEMO/11/815 Achtergond: speciale Eurobarometer: "Wereldwijd succes boeken: de Europeanen en de toekomst van de ontwikkelingshulp"

Link naar het volledige speciale Eurobarometer-verslag:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Link naar de Agenda voor verandering:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0637:FIN:NL:PDF

Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Contact:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar