Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Palīdzība attīstības jomā: eiropieši pauž plašu atbalstu palīdzības sniegšanai pasaules nabadzīgākajiem iedzīvotājiem

Brisele, 2011. gada 23. novembris. Eiropieši uzskata par prioritāru palīdzēt vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kā to apliecina jauna aptauja. Jaunā Eurobarometer veiktā aptaujā 84 % respondentu atbalsta palīdzību attīstības jomā, lai palīdzētu iedzīvotājiem visā pasaulē izkļūt no nabadzības. Vairums ES pilsoņu (84 %) arī atbalsta to, ka ES koncentrē palīdzību labai pārvaldībai un cilvēktiesībām jaunattīstības valstīs, kas ir virziens, ko savā nesenajā politikas priekšlikumā „Pārmaiņu programma" ir ierosinājis komisārs Piebalgs.

Kā liecina minētā aptauja, eiropieši ir gatavi aktīvi piedalīties, lai palīdzētu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, proti, puse no ES pilsoņiem labprāt maksātu vairāk par ikdienas pirkumiem (piemēram, par godīgas tirdzniecības produktiem), ja viņi zinātu, ka šis ieguldījums sniedz labumu jaunattīstības valstīm.

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: „Eiropieši pauž skaidru vēstījumu politiķiem ES un ārpus ES: pat ekonomisko grūtību apstākļos viņi joprojām ir cieši apņēmušies palīdzēt citiem izkļūt no nabadzības. Šis dāsnums ir jāsaskaņo ar politisko atbildību. Mums jābūt efektīvākiem un pārredzamākiem, lai parādītu mūsu sniegtās palīdzības rezultātus un pierādītu, ka piešķirtie līdzekļi faktiski kaut ko maina. Augsta līmeņa forums par atbalsta efektivitāti, kas notiks nākamnedēļ Pusanā, Dienvidkorejā, būs nozīmīga iespēja apsvērt to, kā mēs varam padarīt savu palīdzību vēl efektīvāku, un esmu gandarīts, ka pilsoņi mūs atbalsta šā mērķa sasniegšanā."

Eiropas jaunatne – pasaules visnabadzīgāko iedzīvotāju spēcīgākā sabiedrotā

Eiropas jaunieši (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) pauda spēcīgu atbalstu attīstības politikai, kā to norāda Eurobarometer veiktā aptauja. 9 no 10 jauniešiem uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt trūcīgajiem iedzīvotājiem, un 41 % pauž nostāju, ka tas ir „ļoti svarīgi", salīdzinājumā ar 35 % respondentu, kas vecāki par 40 gadiem. Minētajā jautājumā viņi arī izrāda visspēcīgāko personisko apņemšanos, 53 % jauniešu un 60 % studentu būtu gatavi maksāt vairāk par produktiem (piemēram, par taisnīgu tirdzniecību), ja tas dotu labumu pasaules visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Jaunieši arī pauda vislielāko atbalstu tam, lai tiktu turēts solījums palielināt atbalsta līmeni (69 %, kur vidējais rādītājs attiecībā uz visiem respondentiem ir 62 %).

Pārējie rezultāti

  • 62  % Eiropas pilsoņu atbalsta attīstības palīdzības palielināšanu līdz vismaz 0,7 % no ES nacionālā kopienākuma līdz 2015. gadam.

  • 70  % uzskata, ka Āfrikas valstis, kas atrodas uz dienvidiem no Sahāras, ir tā pasaules daļa, kurai ir visvairāk vajadzīga palīdzība, lai izskaustu nabadzību, kam seko Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika (tā domā 33 % respondentu).

  • 80  % aptaujāto atbalsta attīstības saistīšanu ar citiem ES politikas virzieniem, piemēram, migrāciju, tirdzniecību vai pieeju enerģijai.

  • 42  % respondentu uzskata, ka atbalsta efektivitāti galvenokārt var palielināt, ciešāk sadarbojoties ar pašām jaunattīstības valstīm, turpretim 36 % dod priekšroku uzlabotai sadarbībai ar citām līdzekļu devējām valstīm, piemēram, ar ASV un Austrāliju.

Pamatinformācija

Speciālo 375. Eurobarometer aptauju „Izmaiņu panākšana pasaulē: eiropieši un attīstības palīdzības nākotne" veica 27 ES dalībvalstīs 2011. gada septembrī. Klātienē tika aptaujāti 26 856 eiropieši vecumā no 15 gadiem. Minētās aptaujas mērķis ir apzināt sabiedrības viedokli par palīdzību attīstības jomā un attīstības sadarbības nākotni pirms augsta līmeņa sanāksmes par atbalsta efektivitāti Pusanā, Dienvidkorejā (kas notiks no 29. novembra līdz 2. decembrim).

Augsta līmeņa forums par atbalsta efektivitāti Pusanā

Ceturtais augsta līmeņa forums par atbalsta efektivitāti Pusanā, Dienvidkorejā būs nozīmīga iespēja turpināt centienus, lai uzlabotu atbalsta efektivitāti un nostiprinātu partnerības starp jaunattīstības valstīm, līdzekļu devējiem un NVO, kā arī valstīm ar strauji augošu ekonomiku un privāto sektoru.

Minētais forums arī sniegs iespēju apspriest panākto attiecībā uz iepriekšējām globālajām saistībām, kas paustas Parīzē un Akrā, kā arī koncentrēt uzmanību un padziļināt saistības, lai nodrošinātu Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu līdz 2015. gadam.

Pārmaiņu programma

Eiropas Komisija 2011. gada oktobrī nāca klajā ar ES attīstības politikas „Pārmaiņu programmu”. Priekšlikumos izklāstīta stratēģiskāka ES pieeja nabadzības samazināšanai, tostarp daudz mērķtiecīgāk piešķirot finansējumu attīstības palīdzībai.

Turpmāki ES izdevumi būtu jākoncentrē uz nozarēm, kam ir galvenā nozīme ilgtermiņa un iekļaujošā izaugsmē, un uz valstīm, kurām visvairāk nepieciešams ārējs atbalsts un kurās palīdzība var ko mainīt. Lai palielinātu līdzekļu apjomu, ES izpētīs inovatīvus risinājumus attīstības finansēšanai, piemēram, dotāciju un aizdevumu apvienošanu. Tāpat Komisija mudinās ES un tās dalībvalstis kopīgi sagatavot stratēģijas un programmas (tā sauktā „kopīgā plānošana”) un nodrošināt labāku darbu sadali to starpā, lai palielinātu palīdzības efektivitāti.

ES kā līdzekļu devējs

Eiropas Savienība kopumā (dalībvalstis un EuropeAid , Komisijas pārvaldītie fondi) ir lielākais līdzekļu devējs oficiālai attīstības palīdzībai visā pasaulē un palīdz cilvēkiem vairāk nekā 150 valstīs. 2010. gadā tā nodrošināja līdzekļus 53,8 miljardu euro apmērā (vairāk kā 50 % no palīdzības visā pasaulē). Eiropas Komisija pārvaldīto palīdzības līdzekļu apjoms — 11 miljardi euro gadā — ierindo to otrajā vietā starp līdzekļu devējiem pasaulē.

Plašāka informācija

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Saite uz Eurobarometer pētījuma pilnu tekstu:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Saite uz „Pārmaiņu programmu”:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_lv.pdf

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar