Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Parama vystymuisi. Dauguma europiečių palaiko pagalbą skurstantiems pasaulio gyventojams

Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Remiantis neseniai atliktos apklausos duomenimis, pagalbą skurstantiems pasaulio gyventojams europiečiai laiko prioritetiniu uždaviniu. 84 proc. naujausios „Eurobarometro“ apklausos dalyvių palaiko visame pasaulyje teikiamą paramą vystymuisi, kuria siekiama padėti skurstantiems žmonėms išbristi iš skurdo. Dauguma (84 proc.) ES piliečių taip pat pritaria, kad ES pagalba visų pirma turi būti remiamas geras valdymas ir žmogaus teisės besivystančiose šalyse – tokią kryptį Komisijos narys A. Piebalgas nurodė savo naujausiame politikos pasiūlyme dėl pokyčių darbotvarkės.

Remiantis minėta apklausa, europiečiai pasirengę aktyviai prisidėti prie pagalbos skurstantiems – pusė ES piliečių sutiktų už kasdienio vartojimo prekes (pvz., už prekes, pagamintas laikantis sąžiningos prekybos principų) mokėti daugiau, jei žinotų, kad taip padeda besivystančioms šalims.

Už vystymąsi atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „ES ir pasaulio politikams europiečiai siunčia aiškią žinią, kad net ir ekonominių sunkumų laikotarpiu jie yra tvirtai pasiryžę padėti kitiems išsivaduoti iš skurdo. Toks piliečių dosnumas turi būti derinamas su politine atsakomybe. Privalome veikti veiksmingiau ir skaidriau, kad parodytume savo pagalbos rezultatus ir įrodytume, kad skiriamos lėšos teikia realią naudą. Kitą savaitę Busane (Pietų Korėjoje) įvyksiantis aukšto lygio forumas pagalbos veiksmingumo klausimais bus puiki proga aptarti, kaip savo pagalbą galime padaryti dar veiksmingesnę, ir džiaugiuosi, kad piliečiai palaiko šį mūsų tikslą.“

Europos jaunimas – didžiausias skurstančių pasaulio gyventojų sąjungininkas

Iš „Eurobarometro“ apklausos matyti, kad Europos jaunimas (asmenys nuo 15 iki 24 m.) pareiškė tvirtą palaikymą paramai vystymuisi. 9 iš 10 Europos jaunuolių mano, kad svarbu padėti skurstantiems žmonėms, o 41 proc. jų mano, kad tai yra „labai svarbu“, palyginti su 35 proc. taip manančių vyresnių nei 40 m. apklaustųjų. Europos jaunimas taip pat pademonstravo didžiausią asmeninį pasiryžimą siekti šio tikslo – 53 proc. jaunuolių ir 60 proc. studentų sutiktų daugiau mokėti už prekes (pvz., pagamintas laikantis sąžiningos prekybos principų), jeigu tai padėtų skurstantiems pasaulio gyventojams. Jaunimas taip pat labiausiai pritarė, kad reikia laikytis pažado didinti pagalbą (taip manė 69 proc. apklausto jaunimo ir 62 proc. visų apklausos dalyvių).

Ki ti rezultatai

  • 62 proc. apklaustų Europos piliečių pritaria, kad iki 2015 m. parama vystymuisi būtų padidinta bent iki 0,7 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų.

  • 70 proc. apklausos dalyvių mano, kad pagalba kovai su skurdu labiausiai reikalinga Afrikoje į pietus nuo Sacharos, taip pat Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje (33 proc.).

  • 80 proc. apklaustųjų pritaria, kad vystymosi politika būtų siejama su kitomis ES politikos sritimis, kaip antai migracija, prekyba arba energijos prieinamumu.

  • 42 proc. apklausos dalyvių įsitikinę, kad pagalbos veiksmingumas labiausiai galėtų padidėti dėl glaudesnio bendradarbiavimo su pačiomis besivystančiomis šalimis, o 36 proc. pirmenybę teikia geresniam bendradarbiavimui su kitomis pagalbą teikiančiomis šalimis, kaip antai JAV ir Australija.

Pagrindiniai faktai

Speciali „Eurobarometro“ apklausa Nr. 375 „Europiečių požiūris į paramos vystymuisi ateitį siekiant pokyčių pasaulyje“ 27 ES valstybėse narėse buvo atlikta 2011 m. rugsėjo mėn. – tiesiogiai apklausti 26 856 15 metų ir vyresni europiečiai. Apklausos tikslas – prieš lapkričio 29 d. – gruodžio 2 d. Busane (Pietų Korėja) įvyksiantį aukšto lygio susitikimą pagalbos veiksmingumo klausimais ištirti visuomenės požiūrį į paramą vystymuisi ir vystomojo bendradarbiavimo ateitį.

Aukšto lygio forumas pagalbos veiksmingumo klausimais Busane

Ketvirtasis aukšto lygio forumas pagalbos veiksmingumo klausimais Busane (Pietų Korėja) bus puiki proga toliau dėti pastangas pagalbos veiksmingumui gerinti ir besivystančių šalių, pagalbos teikėjų ir NVO, taip pat kylančios ekonomikos šalių ir privačiojo sektoriaus partnerystei stiprinti.

Šiame forume bus aptariama anksčiau Paryžiuje ir Akroje prisiimtų pasaulinių įsipareigojimų vykdymo pažanga, taip pat akcentuojami ir papildomi įsipareigojimai užtikrinti, kad iki 2015 m. būtų įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslai.

Pokyčių darbotvarkė

2011 m. spalio mėn. Europos Komisija pateikė ES vystymosi politikos pokyčių darbotvarkę. Pasiūlymuose nustatomas strategiškesnis ES požiūris į skurdo mažinimą, įskaitant tikslingesnį paramai vystymuisi skirtų lėšų skirstymą.

Ateityje ES lėšos turėtų būti skiriamos sektoriams, kurie yra svarbiausi užtikrinant ilgalaikį ir integracinį augimą, ir tikslinėms šalims, kurioms išorės pagalbos reikia labiausiai ir kurioms pagalba duotų realios naudos. Ieškodama naujų išteklių šaltinių ES tirs galimybes taikyti naujoviškas vystymosi finansavimo priemones, pvz., dotacijų ir paskolų derinimą. Komisija taip pat skatins ES ir valstybes nares bendrai rengti strategijas ir programas, t. y. užtikrinti bendrą programavimą, ir geriau dalytis darbu, kad pagalba būtų veiksmingesnė.

ES kaip pagalbos teikėja

Bendrai Europos Sąjunga (valstybės narės, Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropeAid ir Komisijos administruojami fondai) yra didžiausia oficialios paramos vystymuisi teikėja pasaulyje ir padeda daugiau kaip 150 šalių gyventojams. 2010 m. skirta 53,8 mlrd. EUR pagalbos (daugiau kaip 50 proc. pasaulinės pagalbos). Europos Komisija, atsakinga už 11 mlrd. EUR vertės pagalbos per metus administravimą, tarp pagalbos teikėjų užima antrą vietą pasaulyje.

Daugiau informacijos

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Visa specialios „Eurobarometro“ apklausos ataskaita,

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Pokyčių darbotvarkė,

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_lt.pdf

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato – EuropeAid interneto svetainė,

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė,

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Asmenys ryšiams:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar