Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Fejlesztési segély: az európaiak túlnyomó többsége támogatja a világ szegényeinek megsegítését

Brüsszel, 2011. november 23. – Egy nemrégiben készített felmérés szerint az európaiak kiemelkedően fontosnak tartják a szegények megsegítését. Az új Eurobarométer felmérés válaszadóinak 84%-a támogatja a fejlesztési segélyeket, amelyek szerte a világon segítik a szegénység leküzdését. Az uniós polgárok többsége (84%) azt is támogatja, hogy – ahogy azt Piebalgs uniós biztos a nemrégiben kiadott „változtatási programjában” javasolta – a fejlődő országoknak nyújtott segélyek kapcsán az EU nagy hangsúlyt fektet a jó kormányzásra és az emberi jogok tiszteletben tartására.

Az európaiak készek aktívan részt venni a szegények megsegítésében: a felmérés szerint az uniós polgárok fele kész többet fizetni a napi bevásárlás során (pl. fair trade termékekért), ha tudja, hogy ezzel támogatja a fejlődő országokat.

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos kijelente tte: „Az európaiak egyértelműen azt üzenik az uniós és az unión kívüli politikusoknak, hogy még a gazdasági nehézségek idején is elkötelezettek amellett, hogy segítsenek másoknak kitörni a szegénységből. Ennek a nagyvonalúságnak politikai felelősségvállalással kell párosulnia. Nagyobb hatékonysággal és transzparenciával a segélyezés eredményei láthatóvá válnak, és bizonyítható lesz, hogy a támogatások valódi változáshoz vezetnek. A jövő héten a dél-koreai Busanban megrendezésre kerülő segélyhatékonysággal foglalkozó magas szintű fórumon lehetőség nyílik arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni az uniós segélyezést. Örömmel tölt el, hogy az európai polgárok támogatnak minket e cél elérésében.”

Az európai ifjúság a világ szegényeinek legnagyobb támogatója

Az Eurobarométer felmérés szerint a 15 és 24 év közötti európai fiatalok határozottan támogatják a fejlesztési politikát. 10-ből 9-en gondolják úgy, hogy a szegények megsegítése fontos, 41%-uk pedig „nagyon fontosnak” tartja azt, szemben a 40 év felettiek korosztályával, ahol ez az arány 35%. A fiatalok mutatták a legerősebb személyes elköteleződést is a cél iránt: a fiatalok 53%-a és a tanulók 60%-a kész lenne többet fizetni bizonyos termékekért (pl. fair trade termékekért), ha ezzel a fejlődő országokat támogatja. Továbbá ők támogatták a legnagyobb arányban, hogy a segélyek szintjének emelésére tett ígéreten ne változtassanak (69%-uk támogatta, míg az összes válaszadó körében ennek az aránynak az átlaga 62% volt).

További eredmények

  • Az európai polgárok 62%-a támogatja a fejlesztési támogatások szintjének növelését, hogy az elérje 2015-re az EU bruttó nemzeti jövedelmének legalább 0,7%-át.

  • A válaszadók 70%-a úgy gondolja, hogy a világon Fekete-Afrikának van a leginkább szüksége segélyekre a szegénység leküzdéséhez. Ezt követi a Közel-Kelet és Észak-Afrika (33%).

  • A válaszadók 80%-a támogatja, hogy a fejlesztést összekapcsolják más uniós politikákkal, például az EU migrációs vagy kereskedelmi politikájával, illetve az energiához való hozzáfé réssel.

  • A válaszadók 42%-a szerint a segélyezés hatékonyságát főleg a fejlődő országokkal való szoros együttműködés útján lehet növelni, míg 36%-uk a más donor országokkal – például az USA-val vagy Ausztráliával – való megerősített együttműködést részesíti előnyben.

Előzmények

A „Változás előmozdítása a világban: az európaiak és a fejlesztési segélyezés jövője" címet viselő, 375. számú Eurobarométer különfelmérést 2011 szeptemberében végezték el a 27 uniós tagállamban. Összesen 26 856 európai polgárt kérdeztek meg személyes beszélgetés során a 15 éves vagy idősebb korosztályból. A felmérés célja az volt, hogy még a dél-koreai Busanban november 29-e és december 2-a között megrendezésre kerülő segélyhatékonysággal foglalkozó magas szintű fórum előtt felmérjék a közvélemény álláspontját a fejlesztési segélyekkel és a fejlesztési együttműködés jövőjével kapcsolatban.

Segélyhatékonysággal foglalkozó magas szintű fórum, Busan

A Busanban negyedik alkalommal megrendezésre kerülő segélyhatékonysággal foglalkozó magas szintű fórum kulcsfontosságú lehetőséget teremt a segélyezés hatékonyságának további javítására és a fejlődő országok, donorok, nem kormányzati szervezetek, valamint a feltörekvő gazdaságok és a magánszektor közötti partnerségek erősítésére.

A fórumon lehetőség nyílik majd a korábban Párizsban és Accrában megfogalmazott globális kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos előrelépések megvitatására, valamint a kötelezettségvállalások célzottabbá tételére és elmélyítésére is annak érdekében, hogy a millenniumi fejlesztési célokat 2015-re meg lehessen valósítani.

A változtatási program

2011 októberében az Európai Bizottság közzétette az EU fejlesztési politikájának „változtatási programját”. A javaslatok a szegénység csökkentése érdekében erősebb stratégiai szemléletű uniós megközelítést vázoltak fel – többek között a fejlesztési segélyezésre szánt források célirányosabb elosztását.

Az uniós kiadásoknak a jövőben elsősorban azokra az ágazatokra kell koncentrálniuk, amelyek kulcsszerepet játszanak a hosszú távú inkluzív növekedésben, és azokat az országokat kell megcélozniuk, amelyek leginkább rászorulnak a külső támogatásra, és amelyekben a segélyezéssel valódi változás érhető el. Az erőforrások további bővítése érdekében az EU innovatív módokat fog keresni a fejlesztés finanszírozására, mint például a támogatások és a kölcsönök ötvözése. A Bizottság emellett arra fogja ösztönözni az EU-t és tagállamait, hogy a segélyhatékonyság növelése érdekében dolgozzanak ki közös stratégiákat és programokat (úgynevezett „közös programozás”), és javítsák az egymás közötti munkamegosztást.

Az EU mint donor

Világviszonylatban az Európai Unió együttesen (a tagállamok, valamint a EuropeAid, vagyis a Bizottság által kezelt alapok) a hivatalos fejlesztési segély legnagyobb donorának számít, és több mint 150 országban segít az embereknek. 2010-ben 53,8 milliárd euró támogatást nyújtott (a globális segélyek több mint 50 %-át). Az Európai Bizottság évi 11 milliárd euró kezeléséért felel, és ezzel a donorok körében világszinten a második helyet foglalja el.

További információk

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

A speciális Eurobarométer felmérés teljes szövege az alábbi honlapon található:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

A változtatási program az alábbi link segítségével érhető el:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_hu.pdf

A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_hu.htm

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kapcsolattartók :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar