Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Valtaosa eurooppalaisista kannattaa kehitysapua

Bryssel 23. marraskuuta 2011 – Tuoreen selvityksen mukaan eurooppalaiset pitävät kehitysapua tärkeänä. Eurobarometrikyselyyn vastanneista 84 prosenttia kannatti kehitysapua köyhyyden vähentämiseksi maailmasta. Sama määrä tuki myös voimakasta painotusta hyvään hallintotapaan ja ihmisoikeuksiin, kun EU:n apua annetaan kehitysmaille. Tätä painotusta on ehdottanut kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs hiljattain esitetyssä muutossuunnitelmassa.

Eurooppalaiset ovat myös valmiita osallistumaan köyhien auttamiseen aktiivisemmin. Saman selvityksen mukaan puolet EU:n kansalaisista olisivat valmiita maksamaan päivittäisostoksistaan enemmän, jos siitä olisi apua kehitysmaille.

”Eurooppalaisilla on selkeä viesti EU:n ja muun maailman poliitikoille: he ovat vaikeinakin aikoina vankasti sitoutuneita auttamaan muita pois köyhyydestä. Tämä anteliaisuus edellyttää poliittista vastuuta. Meidän on oltava tehokkaampia ja osoitettava avoimesti, mitä tuloksia avulla on saavutettu ja miten kehitysavulla on todellista vaikutusta. Ensi viikon korkean tason kehitysapufoorumi Etelä-Korean Busanissa tarjoaa tilaisuuden tutkailla, miten avusta saadaan entistäkin tuloksellisempaa. Olen iloinen, että meillä on tässä asiassa kansalaisten tuki”, totesi komissaari Piebalgs.

Vahvin tuki maailman köyhille eurooppalaisnuorilta

Nuoret (15–24-vuotiaat) eurooppalaiset tukivat kehitysyhteistyötä voimakkaimmin. Yhdeksän nuorta kymmenestä pitää köyhien auttamista tärkeänä ja 41 prosenttia erittäin tärkeänä. Yli 40-vuotiai den ryhmässä tämä osuus oli 35 prosenttia. Nuoret ovat myös henkilökohtaisesti sitoutuneimpia asiaan, sillä 53 prosenttia nuorista (opiskelijoista jopa 60 prosenttia) voisi maksaa esimerkiksi reilun kaupan tuotteista enemmän, jos siitä olisi hyötyä maailman köyhille. Nuoret myös tukivat voimakkaimmin kehitysavun lisäämisestä annettujen lupausten pitämistä (nuorista 69 prosenttia; kaikista vastaajista keskimäärin 62 prosenttia).

Muita tuloksia

  • 62 prosenttia eurooppalaisista kannattaa kehitysavun nostamista vähintään 0,7 prosenttiin EU:n bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.

  • 70 prosenttia katsoo, että Saharan eteläpuolinen Afrikka tarvitsee eniten apua köyhyyden vähentämiseen. Seuraavilla sijoilla ovat Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka (33 prosenttia).

  • 80 prosenttia kannattaa kehitysyhteistyön kytkemistä muihin EU:n politiikkoihin kuten maahanmuutto- tai kauppapolitiikkaan tai energian saantiin.

  • 42 prosenttia uskoo, että avun tuloksellisuutta voidaan parantaa pääasiassa tiivistämällä yhteistyötä kehitysmaiden kanssa, kun taas 36 prosenttia parantaisi mielummin yhteistyötä muiden avunantajien, kuten Yhdysvaltojen ja Australian, kanssa.

Tausta

Eurooppalaisten kehitysapuasenteita selvittänyt e rityiseurobarometri 375 toteutettiin EU:n 27 jäsenvaltiossa syyskuussa 2011. Sitä varten haastateltiin henkilökohtaisesti 26 856:tta vähintään 15-vuotiasta eurooppalaista. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan yleisön käsityksiä kehitysavusta ja kehitysyhteistyön tulevaisuudesta ennen Busanissa, Etelä-Koreassa järjestettävää korkean tason foorumia, jonka aiheena on kehitysavun tuloksellisuus. Kokous järjestetään 29. marraskuuta – 2. joulukuuta).

Busanin korkean tason foorumi avun tuloksellisuudesta

Neljäs korkean tason foorumi avun tuloksellisuudesta tarjoaa merkittävän tilaisuuden jatkaa kehitysavun tuloksellisuuden parannuksia ja lujittaa kehitysmaiden, avunantajien ja kansalaisjärjestöjen sekä kasvavien talousalueiden ja yksityissektorin kumppanuuksia .

Foorumi tarjoaa lisäksi mahdollisuuden keskustella siitä, miten aiemmin Pariisissa ja Accrassa tehdyissä maailmanlaajuisissa sitoumuksissa on edistytty, sekä tarkentaa ja syventää sitoumuksia, joilla pyritään vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä.

Muutossuunnitelma

Euroopan komissio esitti lokakuussa 2011 EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan muutossuunnitelman. Siinä ehdotetaan EU:lle strategisempaa lähestymistapaa köyhyyden vähentämiseen ja esimerkiksi rahoituksen tarkempaa kohdentamista.

EU:n tulevassa kehitysavussa olisi keskityttävä aloihin, jotka ovat keskeisiä pitkän aikavälin osallistavalle kasvulle, ja maihin, jotka tarvitsevat ulkopuolista apua eniten ja joissa avulla on todellista vaikutusta. Resurssien lisäämiseksi EU harkitsee innovatiivisia rahoitustapoja, kuten avun ja lainojen yhdistelmiä. Komissio kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita laatimaan strategioita ja ohjelmia yhdessä ja jakamaan tehtäviä paremmin, jotta avulla saataisiin enemmän tuloksia.

EU avunantajana

Euro opan unioni kokonaisuutena (jäsenvaltiot, EuropeAid ja komission hallinnoimat rahastot) on maailman suurin virallisen kehitysavun antaja. Se auttaa ihmisiä yli 150 maassa. Vuonna 2010 sen antaman kehitysavun määrä oli 53,8 miljardia euroa (yli puolet kaikesta virallisesta kehitysavusta maailmassa). Euroopan komissio vastaa vuosittain 11 miljardista eurosta kehitysapua, mikä tekee siitä maailman toiseksi suurimman avunantajan.

Lisätietoa

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Erityiseurobarometrit :

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Muutossuunnitelma :

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fi.pdf

K ehitys- ja yhteistyöpääosasto – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Yhteyshenkilöt:

Catherine Ray (+32 2) 296 99 21

Wojtek Talko (+32 2) 297 85 51


Side Bar