Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπη – Δελτίο Τύπου

Αναπτυξιακή βοήθεια – Οι Ευρωπαίοι δείχνουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στους φτωχούς της υφηλίου

Βρυξέλλες, 2 3 Νοεμβρίου 2011 – Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την βοήθεια προς τους φτωχούς ως προτεραιότητα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Το 84% των απαντήσεων σε τελευταίο Ευρωβαρόμετρο τάσσονται υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας που συμβάλλει στην έξοδο των πληθυσμών της υφηλίου από τη φτώχεια. Η πλειονότητα των πολιτών της Ένωσης (84%) στηρίζουν επίσης τον προσανατολισμό της βοήθειας της ΕΕ προς τη χρηστή διακυβέρνηση και την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια κατεύθυνση που προτείνεται από τον Επίτροπο κ. Piebalgs στην πρόσφατη πρόταση πολιτικής του "Προγράμματος Αλλαγών".

Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν ενεργά στη βοήθεια προς τους φτωχούς – μισοί από τους πολίτες της Ένωσης είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότ ερο στα καθημερινά τους ψώνια (π.χ. σε προϊόντα "δίκαιου εμπορίου"), αν γνωρίζουν ότι αυτή η ενέργειά τους θα ωφελήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Ο Επίτροπος της ΕΕ κ. Andris Piebalgs, αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης, δήλωσε: "Οι Ευρωπαίοι στέλνουν ένα σαφές μήνυμα στους πολιτικούς της ΕΕ και πέρα από αυτήν: ακόμη και σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας, οι Ευρωπαίοι παραμένουν σταθεροί στη δέσμευσή τους να συμπαρασταθούν στους φτωχούς και να τους βοηθήσουν να βγουν από την ένδεια. Η γενναιοδωρία αυτή πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική ευθύνη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικότεροι και να επιδείξουμε μεγαλύτερη διαφάνεια ώστε να καταστούν φανερά τα αποτελέσματα της βοήθειάς μας και να καταδείξουμε τη διαφορά που προκαλούν τα χρήματά μας. Το υψηλού επιπέδου πλαίσιο συζητήσεων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουζάν της Νοτίου Κορέας την προσεχή εβδομάδα, θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για να εξετάσουμε με ποιό τρόπο θα καταστεί η ενίσχυσή μας ακόμη πιο αποδοτική – και με χαρά βλέπω τη στήριξη των πολιτών της Ένωσης σε αυτό το στόχο μας".

Οι ευρωπαίοι νέοι – ο καλύτερος σύμμαχος των φτωχών της υφηλίου

Οι νέοι της Ευρώπης, ηλικίας 15-24 ετών, διακήρυξαν τη στήριξή τους στην αναπτυξιακή πολιτική, όπως αποκαλύπτει το Ευρωβαρόμετρο. Εννέα στους 10 θεωρούν σημαντική τη βοήθεια στους φτωχούς, και 41% την κρίνουν "πολύ σημαντική", σε σύγκριση με το 35% των ερωτηθέντων ηλικίας άνω των 40. Οι νέοι καταδεικνύουν επίσης την ισχυρότερη δέσμευση ως προς το θέμα, δεδομένου ότι 53% των νέων και 60% των σπουδαστών θα ήσαν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα (π.χ. δίκαιου εμπορίου) αν αυτό θα ωφελούσε τους φτωχούς της υφηλίου. Οι νέοι επίσης εκφράζουν τη μεγαλύτερη στήριξη ως προς την υπόσχεση αύξησης των επιπέδων ενίσχυσης (69% σε σύγκριση με τον μέσο όρο όλων των απαντήσεων που ήταν 62%).

Άλλα αποτελέσματα

  • Το 62% των ευρωπαίων πολιτών τάσσονται υπέρ της αύξησης της αναπτυξιακής βοήθειας στο 0,7% τουλάχιστον του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ μέχρι το 2015

  • Το 70% θεωρούν ότι η Υποσαχάριος Αφρική είναι το τμήμα του κόσμου με τη μεγαλύτερη ανάγκη καταπολέμησης της φτώχειας, και στη συνέχεια η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική (33%)

  • Το 80% τάσσεται υπέρ της σύνδεσης της ανάπτυξης με άλλες πολιτικές της ΕΕ όπως η μετανάστευση, το εμπόριο ή η πρόσβαση στην ενέργεια

  • Το 42% πιστεύουν ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας μπορεί να αυξηθεί κυρίως με τη στενότερη συνεργασία με τις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το 36% προτιμούν μεγαλύτερη συνεργασία με άλλες χώρες δωρητές, όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία.

Ιστορικό

Η έρευνα του ειδικού Ευρωβαρόμετρου 357 "Να αλλάξουμε τον κόσμο: Οι Ευρωπαίοι και το μέλλον της αναπτυξιακής βοήθειας" διεξήχθη τον Σεπτέμβριο 2011 και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Σε προσωπικές συνεντεύξεις ερωτήθηκαν 26.856 Ευρωπαίοι ηλικίας 15 ετών και άνω. Η έρευνα απέβλεπε στη σφυγμομέτρηση των απόψεων του ευρέως κοινού ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια και το μέλλον της αναπτυξιακής συνεργασίας λίγο πριν από την υψηλού επιπέδου συνάντηση για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουζάν της Νοτίου Κορέας από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου).

Το υψηλού επιπέδου πλαίσιο συζητήσεων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, στο Μπουζάν

Το τέταρτο υψηλού επιπέδου πλαίσιο συζητήσεων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουζάν της Νοτίου Κορέας θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για να συνεχιστούν οι προσπάθειες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης και σύσφιγξης των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, των δωρητών και των ΜΚΟ, καθώς και των αναδυόμενων οικονομιών και του ιδιωτικού τομέα.

Το πλαίσιο συζητήσεων θα αποτελέσει επίσης την ευκαιρία να συζητηθεί η πρόοδος ως προς προηγούμενες παγκόσμιες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο Παρίσι και την Άκρα, ενώ παράλληλα θα εστιαστούν και θα ενισχυθούν οι δεσμεύσεις ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας μέχρι το 2015.

Το "Πρόγραμμα Αλλαγών"

Τον Οκτώβριο 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το "Πρόγραμμα Αλλαγών" της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. Οι προτάσεις προσδιορίζουν μια προσέγγιση της ΕΕ με περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα με στόχο τη μείωση της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω μιας καλύτερα στοχευμένης κατανομής των πόρων για αναπτυξιακή βοήθεια.

Οι μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν σε τομείς βασικούς για μακροχρόνια, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να προορίζονται για τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εξωτερικής στήριξης και περιπτώσεις στις οποίες η βοήθεια μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Για την εξεύρεση περισσότερων πόρων, η ΕΕ θα εξετάσει καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης της ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα ο συνδυασμός επιχορηγήσεων με δάνεια . Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης την ΕΕ και τα μέλη της να καταρτίσουν από κοινού στρατηγικές και προγράμματα («κοινός προγραμματισμός») και να επιμερίσουν καλύτερα τις εργασίες μεταξύ τους ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της βοήθειας .

Η ΕΕ ως δωρητής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της (κράτη μέλη και EuropeAid, ταμεία που διαχειρίζεται η Επιτροπή) είναι ο μεγαλύτερος χορηγός κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και παρέχει βοήθεια σε πάνω από 150 χώρες . Το 2010, χορήγησε 53,8 δισεκατ. ευρώ (πάνω από το 50% της χορηγούμενης βοήθειας παγκοσμίως). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση βοήθειας ύψους 11 δισεκατ. ευρώ ετησίως, γεγονός που την τοποθετεί στη δεύτερη θέση χορηγών βοήθειας στον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Υπερσύνδεσμος στην πλήρη έκθεση του Ευρωβαρομέτρου :

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Υπερσύνδεσμος στο "Πρόγραμμα Αλλαγών" :

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_el.pdf

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_el.htm

Δικτυακός τόπος του κ. Andris Piebalgs, ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για την Ανάπτυξη

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar