Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Udviklingsstøtte: Europæerne bakker massivt op om hjælp til verdens fattige

Bruxelles, den 23. november 2011 – Europæerne ser det som en prioritet at hjælpe de fattige, viser ny undersøgelse. 84 % af de adspurgte i en ny Eurobarometerundersøgelse støtter udviklingsstøtte for at hjælpe mennesker verden over ud af fattigdommen. Et flertal af EU-borgerne (84 %) støtter også EU-støttens stærke fokus på god regeringsførelse og menneskerettigheder i udviklingslandene, som kommissær Andris Piebalgs for nylig foreslog i sin "dagsorden for forandring".

Europæerne er villige til at medvirke aktivt for at hjælpe de fattige – halvdelen af EU-borgerne vil gerne betale mere for deres dagligvarer (f.eks. Fair Trade-produkter), hvis de ved, at det hjælper udviklingslandene, viser samme undersøgelse.

EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, udtaler: "Europæerne har et klart budskab til politikerne både i og uden for EU: Selv i økonomisk svære tider går de varmt ind for at hjælpe andre med at slippe ud af fattigdommen. Denne gavmildhed må modsvares af et politisk ansvar. Vi skal være mere effektive og åbne, så vi kan fremvise resultaterne af vores støtte og bevise, at pengene gør en tydelig forskel. Næste uges forum på højt niveau om støtteeffektivitet i Busan i Sydkorea er en god lejlighed til at se på, hvordan vi kan gøre vores bistand endnu mere effektiv, og jeg er meget glad for at konstatere, at borgerne slutter op om vores målsætning."

Europas unge – den stærkeste støtte for verdens fattige

Unge i Europa (de 15-24-årige) går kraftigt ind for udviklingspolitikken, viser Eurobarometer. 9 ud af 10 mener, det er vigtigt at hjælpe de fattige, og 41 % finder det "meget vigtigt" i modsætning til 35 % af alle over 40 år. De unge udviser også det største personlige engagement i sagen, da 53 % af denne aldersgruppe og 80 % af alle studerende er parat til at betale mere for deres indkøb (f.eks. Fair Trade-produkter), hvis det er til fordel for verdens fattige. De unge udtrykker også den største tilslutning til at holde løftet om at øge støtteniveauet (69 % mod 62 % blandt alle adspurgte).

Andre resultater

  • 82 % af Europas borgere går ind for at øge udviklingsstøtten til mindst 0,7 % af EU's bruttonationalindkomst senest i 2015.

  • 70 % mener, at Afrika syd for Sahara er den verdensdel, der har mest brug for støtte til bekæmpelse af fattigdommen, efterfulgt af Mellemøsten og Nordafrika (33 %)

  • 80 % går ind for at kæde udvikling sammen med andre EU-politikker som migration, handel eller adgang til energi.

  • 42 % mener, at støtteeffektiviteten overvejende kan øges ved et tættere samarbejde med udviklingslandene, mens 36 % foretrækker et styrket samarbejde med andre donorlande som USA og Australien.

Baggrund

Det særlige Eurobarometer nr. 375, "Making a difference in the world: Europeans and the future of development aid", blev gennemført i de 27 EU-medlemsstater i september 2011. Der blev gennemført personlige samtaler med 26 856 europæere på 15 år og derover. Undersøgelsen skal måle folks holdning til udviklingsstøtte og udviklingssamarbejdets fremtid forud for mødet på højt niveau om støtteeffektivitet i Busan i Sydkorea, som finder sted fra den 29. november til den 2. december.

Forum på højt niveau om støtteeffektivitet i Busan

Det fjerde forum på højt niveau om støtteeffektivitet i Busan i Sydkorea giver en glimrende mulighed for at gå videre med bestræbelserne på at forbedre støtteeffektiviteten og styrke partnerskabet mellem udviklingslande, donorer og ngo'er samt nye økonomier og den private sektor.

Forummet er også en lejlighed til at drøfte, hvordan det er gået med de tidligere globale tilsagn, der blev givet i Paris og Accra, og at koncentrere og udbygge forpligtelserne, så millenniumudviklingsmålene nås senest i 2015.

Dagsorden for forandring

I oktober 2011 fremlagde Europa-Kommissionen "en dagsorden for forandring" for EU's udviklingspolitik. Forslagene indeholder en mere strategisk EU-metode til mindskelse af fattigdommen, bl.a. en mere målrettet tildeling af udviklingsstøttemidler.

I fremtiden skal EU-midlerne fortrinsvis gå til sektorer, der er afgørende for langsigtet og inklusiv vækst, og til lande, der har mest behov for støtte udefra, og hvor støtten kan gøre en forskel. For at skaffe flere midler vil EU undersøge innovative kilder til udviklingsfinansiering – f.eks. brug af både tilskud og lån. Kommissionen vil også opfordre EU og medlemsstaterne til at udarbejde strategier og programmer (såkaldt fælles programmering) og fordele arbejdet bedre indbyrdes, så støtteeffektiviteten øges.

EU som donor

Den Europæiske Union er som helhed (medlemsstaterne plus de midler, der administreres af Kommissionen under EuropeAid) den største bidragyder af officiel udviklingsstøtte på verdensplan og hjælper mennesker i over 150 lande. I 2010 gav det 53,8 mia. EUR (over 50 % af al støtte på verdensplan). Europa-Kommissionen har ansvaret for at forvalte 1,1 mia. EUR i støtte pr. år, hvilket gør det til verdens næststørste donor.

Få mere at vide

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Læs hele den særlige rapport fra Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Link til en dagsorden for forandring:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_da.pdf

Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde, EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Websted for EU-komissær for udvikling, Andris Piebalgs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Contacts :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar