Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Rozvojová pomoc: převážná většina Evropanů podporuje pomoc chudým

Brusel 23. listopadu 2011 – Podle nového průzkumu považují Evropané pomoc chudým za prioritu. 84 % respondentů nového průzkumu Eurobarometru podporuje rozvojovou pomoc, která pomáhá lidem po celém světě překonávat chudobu. Většina občanů EU (84 %) podporuje také zacílení pomoci EU na řádnou správu věcí veřejných a lidská práva v rozvojových zemích. Jde o směr, který navrhl komisař Piebalgs ve svém nedávném politickém návrhu „Agenda pro změnu“.

Podle téhož průzkumu jsou Evropané připraveni se aktivně účastnit pomoci chudým – polovina občanů EU je ochotna platit více za své běžné nákupy (např. za výrobky tzv. spravedlivého obchodu), pokud budou vědět, že tak prospějí rozvojovým zemím.

Komisař EU pro rozvoj Andris Piebalgs uvedl: „Evropané politikům v EU i jinde ve světě dávají jasný signál: i v ekonomicky těžké době jsou pevně odhodláni pomáhat druhým při překonávání chudoby. Na tuto velkorysost je třeba reagovat politickou odpovědností. Musíme být efektivnější a transparentnější, ukázat výsledky naší pomoci a potvrdit, že vynaložené prostředky skutečně znamenají přínos. Fórum na vysoké úrovni věnované účinnosti pomoci konané příští týden v jihokorejském Busanu bude velkou příležitostí zabývat se tím, jak účinnost naší pomoci ještě zvýšit. Jsem velmi rád, že nás občané v tomto ohledu podporují.“

Evropská mládež – nejsilnější spojenec chudých na světě

Z průzkumu Eurobaromentru vyplývá, že mladí lidé v Evropě (ve věku 15–24 let) vyjádřili rozvojové politice rozhodnou podporu. 90 % z nich se domnívá, že je důležité pomáhat chudým lidem, a 41 % si myslí, že je to „velice důležité“. Pro srovnání: ve věkové kategorii lidí starších 40 let tento názor sdílí 35 % respondentů. Mladí lidé rovněž v této věci prokazují největší osobní nasazení: 53 % mladých lidí a 60 % studentů by bylo ochotno platit více (např. za výrobky spravedlivého obchodu), pokud by to chudým lidem ve světě pomohlo. Mladí lidé rovněž nejvíce podporují dodržení závazku pomoc navýšit (69 % oproti průměrným 62 % u všech dotazovaných).

Ostatní výsledky

  • 62 % evropských občanů je pro zvýšení rozvojové pomoci tak, aby do roku 2015 dosahovala neméně 0,7 % hrubého národního produktu EU,

  • 70 % považuje subsaharskou Afriku za část světa, která pomoc při potírání chudoby potřebuje nejvíce. Hned za ní zařazují Blízký východ a severní Afriku (33 %),

  • 80 % je pro propojení rozvoje s dalšími politikami EU, jako je migrace, obchod nebo přístup k energiím,

  • 42 % věří, že účinnost pomoci lze zvýšit především užší součinností s rozvojovými zeměmi samotnými, zatímco 36 % upřednostňuje zdokonalení spolupráce s dalšími dárcovskými zeměmi, jako je USA a Austrálie.

Souvislosti

Zvláštní Eurobarometr 375 „Pro lepší svět: Evropané a budoucnost rozvojové pomoci“ proběhl ve 27 členských státech EU v září 2011. Formou osobního rozhovoru bylo dotazováno 26 856 Evropanů starších 15 let. Cílem průzkumu bylo zjistit názory veřejnosti na rozvojovou pomoc a budoucnost této rozvojové spolupráce před setkáním na vysoké úrovni věnovaném účinnosti pomoci v jihokorejském Busanu (který se bude konat od 29. listopadu do 2. prosince).

Fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci v Busanu

Čtvrté fórum o účinnosti pomoci v jihokorejském Busanu bude významnou příležitostí pokračovat v úsilí o to, zlepšit účinnost pomoci a posílit partnerství mezi rozvojovými zeměmi, dárci, nevládními organizacemi a také rozvíjejícími se ekonomikami a soukromým sektorem.

Toto fórum bude také možností diskutovat o dosavadním pokroku, pokud jde o předcházející globální závazky přijaté v Paříži a Ankaře, a adresněji zaměřit a prohloubit závazky k dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015.

Agenda pro změnu

Evropská komise v říjnu 2011 představila „Agendu pro změnu“ rozvojové politiky EU. Tyto návrhy koncipují strategičtější přístup EU ke snižování chudoby, včetně cílenějšího přidělování prostředků na rozvojovou pomoc.

Budoucí výdaje EU by se měly orientovat na odvětví, která jsou klíčová pro dlouhodobý růst podporující začlenění, a zaměřit se na cílové země, jež potřebují vnější podporu nejvíce a kde lze díky pomoci skutečně hodně změnit. Pokud jde o další prostředky, bude EU zkoumat inovativní možnosti financování rozvoje, jako je kombinace grantů a půjček. Komise bude rovněž podněcovat EU a její členské státy, aby společně připravily strategie a programy (tzv. společné plánování) a aby si v zájmu účinnosti pomoci mezi sebou práci lépe rozdělily.

Evropská unie jako dárce

Evropská unie jako celek (členské státy a EuropeAid, fondy spravované Komisí) je největším dárcem oficiální rozvojové pomoci na světě a pomáhá lidem ve více než 150 zemích. V roce 2010 bylo poskytnuto 53,8 miliardy EUR (více než 50 % celosvětové pomoci). Evropská komise odpovídá za řízení pomoci v hodnotě přes 11 miliard EUR ročně, a mezi světovými dárci jí tak patří druhé místo.

Další informace

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Odkaz na úplné znění zvláštního průzkumu Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Odkaz na Agendu pro změnu:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_cs.pdf

Internetová stránka GŘ pro rozvoj a spolupráci EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktní osoby :

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar