Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Помощи за развитие – европейците показват изключителна подкрепа за подпомагането на бедните по света

Брюксел 23 ноември 2011 г.: Според ново проучване „Евробарометър“ европейците считат подпом агането на бедните за приоритет. 84% от анкетираните подкрепят отпускането на помощи за развитие, за да се помогне на хората по света да се избавят от бедността. По-голямата част от гражданите на ЕС (84 %) също така одобряват силната насоченост на помощите от ЕС към доброто управление и правата на човека в развиващите се страни посока, предложена от комисар Андрис Пиебалгс в неговата неотдавнашна програма за промяна в политиката на Съюза за развитие.

Според същото проучване европейците са готови да участват активно в подпомагането на бедните – половината от гражданите на ЕС са съгласни да плащат повече за ежедневните си покупки (напр. за продукти на справедливата търговия), ако това е от полза за развиващите се страни.

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Европейците изпращат ясно послание на политиците в ЕС и извън него дори във време на икономически затруднения те остават твърдо решени да помагат на другите да се избавят от бедността. На тази щедрост трябва да съответства политическа отговорност. Трябва да бъдем по-ефективни и да предприемаме по-прозрачни действия, за да покажем резултатите от нашата помощ и да докажем, че отпусканите средства водят до реална промяна. Форумът на високо равнище за ефективността на помощите в Пусан, Южна Корея, през следващата седмица ще бъде ключова възможност да обсъдим как да повишим още повече ефективността на нашите помощи и се радвам да видя, че гражданите ни подкрепят в стремежа ни към тази цел“.

Европейската младеж – най-добрият съюзник на бедните хора по света

Младите хора в Европа (на възраст от 15 до 24 години) подкрепят силно политиката за развитие, разкрива „Евробарометър“. 9 от 10 смятат, че е важно да се помага на бедните хора, а 41 % в сравнение с 35 % от хората над 40-годишна възраст смятат, че това е "много важно". Те също така демонстрират най-висока лична ангажираност с тази кауза, като 53 % от младежите и 60 % от студентите са готови да плащат повече за стоки (напр. продукти на справедливата търговия), ако това е от полза за бедните хора по света. Младите хора освен това изразяват и най-голяма подкрепа за спазването на обещанието за увеличаване на равнището на помощите (69 %, докато средната стойност за всички анкетирани е 62 %).

Други резултати

  • 62  % от европейските граждани подкрепят увеличаване на помощите за развитие до поне 0,7 % от брутния национален доход на ЕС до 2015 г.

  • 70 % считат, че тази част от света, която в най-голяма степен се нуждае от помощ за борба с бедността, е Африка на юг от Сахара, следвана от Близкия изток и Северна Африка (33  %).

  • 80 % подкрепят свързването на развитието с политиките на ЕС в други области, като например миграцията, търговията или достъпа до енергия.

  • 42 % вярват, че ефективността на помощите може да бъде повишена чр ез по-тясно сътрудничество с развиващите се страни, а 36 % предпочитат подобряване на сътрудничеството с останалите страни донори като САЩ и Австралия.

Контекст

Специалното проучване „Евробарометър“ №  375 на тема „Постигане на реална промяна в света европейците и бъдещето на помощите за развитие" бе проведено в 27-те страни от ЕС през септември 2011 г. 26 856 европейци на възраст 15 или повече години бяха интервюирани лично. Целта бе да се проучи общественото мнение относно помощите за развитие и бъдещето на сътрудничеството за развитие преди срещата на високо равнище за ефективността на помощите в Пусан, Южна Корея (от 29 ноември до 2 декември).

Форум на високо равнище за ефективността на помощите в Пусан

Четвъртият форум на високо равнище за ефективността на помощите в Пусан, Южна Корея, ще бъде ключова възможност за продължаване на усилията за повишаване на ефективността на помощите и за укрепване на партньорствата между развиващите се страни, донорите и НПО, както и страните с бързо развиващи се икономики и частния сектор.

Форумът също така ще позволи обсъждане на напредъка по отношение на предишните ангажименти в световен мащаб, поети в Париж и Акра, както и съсредоточаване и задълбочаване на ангажиментите, свързани с постигането на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г.

Програма за промяна

През октомври 2011 г. Европейската комисия представи програма за промяна на политиката на ЕС за развитие. В програмата се предлага по-стратегически подход на ЕС към ограничаване на бедността, включително чрез по-целенасочено разпределение на средствата за помощи за развитие.

Бъдещите разходи на ЕС ще бъдат съсредоточени в секторите, които са от ключово значение за дългосрочен и приобщаващ растеж, и ще са насочени към страни, които най-силно се нуждаят от външна подкрепа, и там, където помощта може да доведе до реална промяна. С цел набиране на повече средства ЕС ще изследва новаторски подходи за финансиране на развитието, като например съчетаването на безвъзмездни средства и заеми. Комисията също така ще насърчава ЕС и държавите-членки съвместно да подготвят стратегии и програми (така нареченото „съвместно програмиране“) и да разпределят по-добре работата помежду си, така че да се увеличи ефективността на помощите.

ЕС като донор

Европейският съюз като цяло страните членки и управляваните от Комисията средства (чрез ГД „Развитие и сътрудничество“ EuropeAid ) е най-големият донор в света на официални помощи за развитие и помага на хората в над 150 страни. През 2010 г. Съюзът е предоставил помощи на стойност 53,8 млрд. евро (повече от 50 % от помощите в световен мащаб). Европейската комисия отговаря за управлението на помощи в размер на 11 млрд. евро годишно, което я поставя на второ място сред донорите в света.

За повече информация

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Пълни резултати от специалното проучване „Евробарометър“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Програма за промяна:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

ГД „Развитие и сътрудничество“ EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Европейски комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

За контакти :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar