Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Bruselj, 9. februarja 2011

Sredstva EU za financiranje raziskav in inovacij: posvetovanja Komisije o radikalnih spremembah za hitrejšo rast in več delovnih mest

Evropska komisija je danes začela posvetovanja o večjih izboljšavah glede financiranja raziskav in inovacij, da bi poenostavila sodelovanje, povečala znanstvene in gospodarske učinke ter izboljšala stroškovno učinkovitost. Predlagan „skupni strateški okvir“ določen v zeleni knjigi, bo zajemal trenutni okvirni program za raziskave (7OP), okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (PKI) ter Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). To bo ustvarilo povezan niz instrumentov za celotno „verigo inovacij“ od osnovnih raziskav do dajanja inovativnih proizvodov in storitev na trg, vključno z netehnološkimi inovacijami, na primer načrtovanjem in trženjem. Zelena knjiga Komisije zagotavlja tudi osnovo za daljnosežno poenostavitev postopkov in pravil. Cilj sprememb je čim bolj povečati prispevek sredstev EU za raziskave in inovacije v Unijo inovacij in strategijo Evropa 2020. Zainteresirane strani morajo odgovoriti do 20. maja 2011.

Evropska komisarka za raziskave in inovacije Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Naš cilj je čim bolj povečati učinkovito porabo vsakega evra, ki ga EU vloži v raziskave in inovacije. Želimo, da bi se s sredstvi EU uresničile velikanske možnosti za hitrejšo rast in ustvarjanje novih delovnih mest ter izboljšala kakovost življenja v Evropi kljub zastrašujočim spremembam, kot so podnebne spremembe, energetska učinkovitost in varnost hrane. Z usklajevanjem in poenostavljanjem programov bomo izboljšali pogoje za raziskovalce in inovatorje (zlasti mala in srednje velika podjetja), privabili več prosilcev ter celo izboljšali rezultate. Veselim se obsežne in inovativne razprave, ki bo vključevala splet in družabne medije.“

Komisarka Geoghegan-Quinn izdaja zeleno knjigo v sodelovanju s šestimi drugimi komisarji, ki so odgovorni za raziskave in inovacije, tj. podpredsedniki Kallas, Kroes in Tajani ter komisarji Vassiliou, Potočnik in Oettinger.

Enostavnejši dostop do financiranja raziskav in inovacij v EU

Komisija v svoji zeleni knjigi predlaga „skupni strateški okvir“, ki združuje tri ključne vidike.

Prvič, jasen poudarek na treh ciljih, ki se vzajemno dopolnjujejo: dati EU znanstveno osnovo, ki bo vodilna v svetu, povečati čezmejno konkurenčnost in uspešno se soočati z velikimi izzivi, kot so podnebne spremembe, učinkovitost virov, energetska varnost in varnost hrane, zdravje in staranje prebivalstva.

Drugič, omogočiti, da bo financiranje EU privlačnejše in lažje dostopno udeležencem, na primer prek enotne vstopne točke z javnim orodjem informacijske tehnologije ali sistemom vse na enem mestu, ki udeležencem omogoča svetovanje in podporo med postopkom financiranja. Poleg tega bo skupni strateški okvir omogočil enostavnejši in učinkovitejši niz finančnih instrumentov, ki zajemajo celotno inovacijsko verigo, vključno z osnovnimi raziskavami, uporabnimi raziskavami, sodelovanjem med univerzami in podjetji in inovacijami na ravni podjetij. Fleksibilnost se bo pospeševala za spodbujanje raznolikosti in vključenosti podjetij. Prosilci morajo imeti možnost, da zaprosijo tudi za več različnih projektov, ne da bi morali večkrat predložiti iste informacije.

Tretjič, za računovodstvo pri prejetih sredstvih se bodo uporabljali poenostavljeni in usklajeni postopki. To lahko na primer zajema večjo uporabo pavšalnih plačil.

Večja poenostavitev bo zagotovila, da bo finančni nadzor denarja davkoplačevalcev EU enostavnejši in učinkovitejši.

Druge ideje v zeleni knjigi zajemajo: nadaljnje ukrepe za združevanje sredstev držav članic za nacionalne raziskave; boljše povezave s kohezijskimi sredstvi; uporabo sredstev EU za spodbujanje inovacij v Evropi; večjo uporabo nagrad; nadaljnjo krepitev vloge Evropskega raziskovalnega sveta in finančnih instrumentov, kot so Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja, jamstvo za posojilo in naložbe tveganega kapitala, ter spisek kazalnikov uspešnosti za meritev uspešnosti financiranja raziskav in inovacij EU.

Komisija bo v prihodnjih tednih začela natečaj za najbolj navdihujoče ime za nov skupni okvir.

Predlogi Komisije v celoti upoštevajo vmesne ocene sedanjega Sedmega okvirnega programa (glej IP/10/1525) in programa za konkurenčnost in inovativnost. Danes je bil objavljen tudi odziv Komisije na oceno 7OP (na voljo na spodnji povezavi).

Nadaljnji ukrepi

Postopek posvetovanja je od danes naprej odprt za nove predloge. Rok za oddajo predlogov je 20. maj. Komisija bo 10. junija organizirala večjo zaključno konferenco, ki bo sledila javni razpravi. Tam bo naznanila ime novega strateškega okvira.

Komisija bo potem do konca leta 2011 predložila zakonodajni predlog porabe sredstev za raziskave in inovacije v okviru prihodnje proračunske postavke EU za leto 2013.

Ozadje

Trenutni okvirni program za raziskave OP7 ima proračun v višini 53 milijard EUR (2007–2013). Doslej je bilo financiranih več kot 9 000 projektov. V študiji je bilo ocenjeno, da bodo samo projekti, izbrani za financiranje v letu 2011, ustvarili do 165 000 delovnih mest (glej IP/10/966).

Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost ima proračun v višini 3,6 milijarde EUR (2007–2013) in je podprl več kot 100 000 malih in srednje velikih podjetij z jamstvom za posojila in inovativnimi pilotnimi projekti ICT.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je neodvisni organ EU, ki podpira vodilne inovacije na svetovni ravni z osnovanjem koncepta skupnosti znanja in inovacij. EIT je iz proračuna EU za obdobje 2007–2013 prejel 309 milijonov EUR.

Povezave

Posvetovanja o zeleni knjigi

Spletna stran Unije inovacij

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Sedmi okvirni program

Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost

Evropski raziskovalni svet

Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja

(ocena RSFF)

Poročilo strokovne skupine o vmesni oceni 7OP

Odziv Komisije na poročilo o vmesni oceni

Sporočilo Evropske komisije o poenostavitvi iz aprila 2010


Side Bar