Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Brüsszel, 2011. február 9

Uniós kutatás- és innovációfinanszírozás: A Bizottság gyökeres változtatásokról egyeztet a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés érdekében

Az Európai Bizottság ma nyilvános konzultációt kezdeményez az Európai Unió kutatás- és innovációfinanszírozási rendszerének jelentős továbbfejlesztése érdekében, amivel azt kívánja elérni, hogy könnyebbé váljék az érintett programokban való részvétel, nagyobb legyen az elvégzett munka tudományos és gazdasági hatása, és ugyanannyi ráfordítás több eredményt hozzon. Az ennek kapcsán közzétett zöld könyvben javasolt „közös stratégiai keret” a jelenleg folyamatban lévő hetedik kutatási keretprogramra, a versenyképességi és innovációs keretprogramra, valamint az Európai Innovációs és Technológiai Intézetre terjedne ki. Ezáltal az eszközrendszer egységes egésszé állna össze, és az alapkutatástól az innovatív termékek és szolgáltatások piaci hasznosításáig az „innovációs lánc” valamennyi elemére kiterjedne, miközben támogatná a nem technológiai jellegű, például a formatervezés vagy a marketing területén végrehajtott innovációt is. A Bizottság zöld könyvében foglaltak ezenkívül az eljárások és a szabályok radikális leegyszerűsítésére is lehetőségét adnak. A változtatásoktól a Bizottság azt reméli, hogy az Európai Unió kutatás- és innovációfinanszírozó programjai a jövőben erőteljesebben tudják majd támogatni az innovatív Unióra vonatkozó kezdeményezésben és az Európa 2020 stratégiában kitűzött célok teljesítését. A Bizottság 2011. május 20-ig várja az érdekeltek észrevételeit.

Máire Geoghegan-Quinn, a Bizottság kutatásügyért és innovációért felelős tagja a következőket mondta: „Azt szeretnénk elérni, hogy az Európai Unió által kutatásra és innovációra költött minden egyes euró a lehető legnagyobb hasznot hajtsa. Azt akarjuk, hogy az uniós finanszírozás beváltsa a hozzá fűzött óriási reményeket a gazdasági növekedést és a foglalkoztatási szint emelkedését illetően, és olyan súlyos kihívások közepette is hozzájáruljon az európai polgárok életminőségének javításához, mint amit az éghajlatváltozással, az energiahatékonysággal vagy az élelmiszer-ellátás biztonságával kapcsolatos kérdések ma jelentenek számunkra. Programjaink következetesebbé és egyszerűbbé tételével megkönnyítjük a kutatók és az innovációra kész vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – életét, több pályázót vonzunk magunkhoz, és még jobb eredményeket remélhetünk. Élénk, innovatív vitára számítok, melynek színteréül az internet és a közösségi médiumok szolgálnak majd.”

A zöld könyvet Máire Geoghegan-Quinn hat biztostársával: Siim Kallas, Neelie Kroes és Antonio Tajani alelnökökkel és Andrula Vasziliu, Janez Potočnik és Günther Oettinger bizottsági tagokkal közösen bocsátja ki.

Egyszerűbb hozzáférés az uniós kutatás- és innovációfinanszírozáshoz

A zöld könyvben a Bizottság egy úgynevezett közös stratégiai keretre tesz javaslatot, amely három hangsúlyos elemből áll.

Egyrészt egyértelműen három, egymást kölcsönösen támogató célkitűzésre összpontosít: arra, hogy az EU tudományos bázisa világelső legyen; a versenyképesség fellendítésére minden területen; valamint azoknak a legnagyobb kihívásoknak a megválaszolására, amelyek például az éghajlatváltozás, az erőforrás-hatékonyság, az energia- és az élelmiszer-ellátás biztonsága, az egészségügy és a népesség elöregedése területén előttünk állnak.

Másrészt vonzóbbá és könnyebben hozzáférhetővé kívánja tenni a résztvevők számára az uniós finanszírozást: egységes informatikai eszköztár alkalmazásával működő egyetlenegy belépési pont kialakítását és olyan „egyablakos ügyintézés” bevezetését javasolja, amelyen keresztül a résztvevők a finanszírozási folyamat valamennyi szakaszában értékes tanácsokhoz és támogatáshoz juthatnak. A közös stratégiai keret emellett lehetővé teszi a finanszírozási eszközök leegyszerűsítését és ésszerűsítését is a teljes „innovációs lánc” mentén, függetlenül attól, hogy alapkutatás, alkalmazott kutatás, egyetemek és ipari vállalkozások közötti együttműködés vagy vállalati szintű innováció támogatásáról van-e szó. A sokféleség és a vállalkozói szektor részvételének biztosítása érdekében rugalmasabbá válnak a finanszírozási rendszerek. A pályázóknak arra is lehetőségük lesz, hogy adataik egyszeri megadásával több elképzelésükkel is pályázzanak.

Harmadrészt jelentősen egyszerűbbé és következetesebbé válik a megkapott pénzekkel való elszámolás, és nagyobb tér nyílhat például az átalányösszeges kifizetések előtt.

Az egyszerűbb szabályok könnyebbé és hatékonyabbá teszik az adóbefizetések felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéseket is.

A zöld könyv más elképzeléseket is tartalmaz: további lépéseket irányoz elő a tagállamok nemzeti szintű kutatási előirányzatainak együttes felhasználása érdekében; javítaná a kohéziós célú kifizetésekkel fennálló kapcsolatokat; javasolja, hogy az uniós források a közbeszerzést is ösztönözzék; felveti a pénzdíjak létrehozásának lehetőségét; tovább erősítené az Európai Kutatási Tanács és olyan pénzügyi eszközök, mint a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus, a hitelgaranciák és a kockázati tőkebefektetések szerepét; és olyan teljesítménymutatók kidolgozását javasolja, amelyekkel mérhető az uniós kutatás- és innovációfinanszírozás sikere.

A Bizottság szeretne gondolatébresztő elnevezést találni a közös stratégiai keret számára, ezért erről a következő hetekben ötletpályázatot fog hirdetni.

A Bizottság javaslatai teljes mértékben figyelembe veszik a folyamatban lévő hetedik keretprogrammal és a versenyképességi és innovációs keretprogrammal kapcsolatban elvégzett értékelések eredményeit (lásd IP/10/1525). A Bizottság ma hozta nyilvánosságra azt a közleményét is, amelyben a hetedik keretprogram időközi értékelésére adott válaszát fogalmazza meg (lásd lejjebb, a hivatkozások között).

A következő lépések

A konzultáció keretében a mai naptól lehet észrevételeket tenni. Az észrevételek benyújtásának határideje május 20. A konzultációs folyamatot egy június 10-én megrendezendő nagyszabású konferencia zárja, melyen a Bizottság bejelenti a közös stratégiai keret új elnevezését is.

A Bizottság ezután 2011 végéig beterjeszti az uniós költségvetés következő, 2013 utáni ciklusában végrehajtandó kutatás- és innovációfinanszírozó programokra vonatkozó jogalkotási javaslatait.

Háttér

A jelenleg folyamatban lévő, 2007-től 2013-ig tartó hetedik kutatási keretprogram 53 milliárd euróból gazdálkodik. Eddig több mint 9000 projekt részesült finanszírozásban. Egy felmérés becslése szerint csak a 2011-ben finanszírozásra kiválasztott projektek mintegy 165 000 új munkahelyet fognak teremteni (lásd IP/10/966).

A versenyképességi és innovációs keretprogram – ugyancsak 2007-től 2013-ig – összesen 3,6 milliárd euró felett rendelkezik, és eddig csak hitelgarancia formájában több mint 100 000 kis- és középvállalkozásnak, valamint innovatív kísérleti IKT-projekteknek nyújtott támogatást.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egy autonóm EU-szerv, mely az úttörő jellegű eszköznek számító úgynevezett tudományos és innovációs társulásokon keresztül a világszínvonalon is meghatározó innováció elősegítésére törekszik. Az EIT a 2007-től 2013-ig tartó költségvetési ciklusban 309 millió eurót kapott az Unió költségvetéséből.

Hivatkozások

Konzultáció a zöld könyvben foglaltakról

Az „innovatív Unió” honlapja

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

A hetedik keretprogram

A versenyképességi és innovációs keretprogram

Az Európai Kutatási Tanács

A kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus

(a mechanizmus értékelése)

A szakértői csoport jelentése a hetedik keretprogram időközi értékeléséről

A Bizottság válasza az időközi értékelésről összeállított jelentésre

Az Európai Bizottság 2010. áprilisi közleménye az egyszerűsítésről


Side Bar