Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Reducerea sarcinii normative pentru întreprinderile mici

Bruxelles, 23 noiembrie 2011 – Comisia prezintă astăzi o nouă abordare pentru a se asigura că UE răspunde mai bine nevoilor întreprinderilor mici. De acum înainte, Comisia Europeană va încerca, în măsura posibilului, să scutească microîntreprinderile de obligațiile care le sunt impuse de legislația UE sau să introducă regimuri speciale, care să reducă la minimum sarcina normativă pentru acestea. Într-un raport către Consiliu și Parlamentul European, Comisia prezintă o listă de inițiative de acest tip, care au fost deja adoptate și care urmează să fie examinate în viitor. Raportul anunță instrumente mai puternice, care să asigure contribuția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la formularea de noi inițiative ale UE.

José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „În această perioadă de criză ne investim întreaga energie în promovarea celor mai favorabile condiții pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Întreprinderile cele mai mici au un rol decisiv în redresarea economică, dar sunt, în același timp, și cele mai vulnerabile. Pentru ele, respectarea reglementărilor poate presupune costuri de zece ori mai mari decât pentru întreprinderile mari. Prin urmare, dorim să oferim acestor întreprinderi mici o mână de ajutor și să reducem la minimum obligațiile impuse acestora de legislație, astfel încât să putem stimula cât mai mult potențialul de creștere al acestora, în beneficiul economiei europene”.

Începând cu ianuarie 2012, Comisia:

  • își va intensifica eforturile pentru a identifica, în legislația UE existentă și în noile acte legislative, scutiri sau cerințe mai puțin stricte aplicabile microîntreprinderilor;

  • va consolida procesele prin care microîntreprinderile și alte tipuri de IMM-uri sunt consultate în momentul revizuirii regulamentelor UE existente și al elaborării de noi acte legislative europene;

  • va elabora tablouri d e bord anuale pentru a evalua avantajele reale pentru întreprinderi și pentru a garanta faptul că nevoile și interesele acestora beneficiază de o atenție constantă.

Context

„Actul privind piața unică” și „Small Business Act” revizuit, cu principiul său „a gândi mai întâi la scară mică”, subliniază în mod clar angajamentul Comisiei de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor europene. Inițiativele lansate astăzi sunt cele mai recente dintr-o serie de inițiative prezentate în cadrul agendei pentru o reglementare inteligentă, menite să îmbunătățească legislația pentru întreprinderile europene. Aproximativ 200 de acte juridice care aduc beneficii importante întreprinderilor au fost deja adoptate în cadrul „programului continuu de simplificare”. Prin Planul său de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative, Comisia a prezentat propuneri care ar însemna economii de 39 de miliarde de euro pentru întreprinderi.

Pentru informații suplimentare:

Pentru a consulta raportul complet:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Informații suplimentare:

O mai bună legiferare :

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_ro.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Persoane de contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar