Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Minder regels voor kleine bedrijven

Brussel, 23 november 2011 – De Commissie presenteert vandaag een nieuwe aanpak om ervoor te zorgen dat de EU beter tegemoet komt aan de behoeften van kleine bedrijven. Voortaan zal de Europese Commissie waar mogelijk micro-ondernemingen van EU-wetgeving vrijstellen of speciale regelingen voor hen invoeren, en zodoende het aantal regels voor hen beperken. In een verslag aan de Raad en het Europees Parlement presenteert de Commissie een lijst met initiatieven die al worden uitgevoerd en voorstellen voor nieuwe initiatieven. De Commissie pleit ervoor micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf nauwer te betrekken bij de vormgeving van nieuwe initiatieven van de EU.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover het volgende: "In deze tijden van crisis doen we ons uiterste best een ideaal klimaat voor groei en werkgelegenheid te scheppen. Kleinschalige ondernemingen spelen een centrale rol in het economische herstel, maar zijn tegelijkertijd het meest kwetsbaar. Voldoen aan regelgeving is voor hen soms tien keer duurder dan voor grote bedrijven. Daarom willen wij hen helpen door de regels tot een minimum te beperken, zodat hun groeipotentieel optimaal ten goede kan komen aan de Europese economie."

Met ingang van januari 2012 zal de Commissie de volgende maatregelen treffen:

  • zowel voor bestaande als toekomstige wetgeving nagaan op welke punten micro-ondernemingen kunnen worden vrijgesteld of de eisen voor hen kunnen worden versoepeld;

  • de processen versterken voor de raadpleging van micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf bij het herzien van bestaande Europese regelgeving en het opstellen van nieuwe;

  • jaarlijkse scoreborden opstellen om de reële voordelen voor bedrijven te evalueren en ervoor te zorgen dat er voortdurend oog is voor hun behoeften en belangen.

  • Achtergrond

De Akte voor de interne markt en het "denk eerst klein"-beginsel van de herziene "Small Business Act" wijzen er duidelijk op dat de Commissie de ontwikkeling van het Europese midden- en kleinbedrijf wil ondersteunen. De vandaag gepresenteerde initiatieven vormen het sluitstuk van een pakket maatregelen in het kader van de agenda voor slimme regelgeving, waarmee wordt gestreefd naar betere wetgeving voor Europese bedrijven. Binnen het vereenvoudigingsprogramma zijn al ongeveer tweehonderd besluiten goedgekeurd die aanzienlijke voordelen opleveren voor het bedrijfsleven. Met het actieplan ter vermindering van de administratieve lasten heeft de Commissie voorstellen gedaan die bedrijven 39 miljard euro aan besparingen opleveren.

Meer informatie:

Het volledige verslag:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Betere regelgeving : http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_nl.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar