Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Mažesnė reglamentavimo našta mažosioms įmonėms

Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Šiandien Komisija pristato naują koncepciją, kuria užtikrinama, kad ES būtų labiau atsižvelgiama į smulkiojo verslo poreikius. Nuo šiol Europos Komisija sieks, jei tik įmanoma, ES teisės aktuose numatyti išimtis labai mažoms įmonėms, kad būtų kuo labiau sumažinama joms tenkanti reglamentavimo našta. Tarybai ir Europos Parlamentui skirtoje ataskaitoje Komisija pateikia tokio pobūdžio iniciatyvų, kurių jau imtasi ir kurios turi būti išanalizuotos, kad jų būtų galima imtis ateityje, sąrašą. Siūloma imtis priemonių, kuriomis užtikrinama, kad labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) prisidėtų formuojant naujas ES iniciatyvas.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Šiuo krizės laikotarpiu iš visų jėgų stengiamės sudaryti kuo geresnes sąlygas ekonomikai augti ir darbo vietoms kurti. Mažiausios įmonės atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant ekonomikos atsigavimo, tačiau kartu jos yra pažeidžiamiausios. Vykdydamos teisės aktų nuostatas jos gali patirti dešimt kartų daugiau išlaidų nei didelės įmonės. Todėl norime joms padėti ir kuo labiau sumažinti reglamentavimo naštą, kad jų augimo potencialas būtų kuo didesnis ir taip būtų užtikrinta nauda Europos ekonomikai".

Nuo 2012 m. sausio Komisija toliau:

  • sieks galiojančiuose ES teisės aktuose nustatyti kuo daugiau išimčių arba kuo mažesnius reikalavimus labai mažoms įmonėms;

  • griežtins tvarką, kad su labai mažomis, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis būtų konsultuojamasi persvarstant galiojančius ES teisės aktus ir rengiant naujus ES teisės aktus;

  • rengs metines rezultatų suvestines, kad būtų įvertinami tikrieji įmonių poreikiai ir užtikrinama, kad nuolat būtų atsižvelgiama į jų poreikius ir interesus.

Pagrindiniai faktai

Bendros rinkos akte ir persvarstytame Smulkiojo verslo akte, pagrįstame principu „pirmiausia galvokime apie mažuosius“, aiškiai pabrėžiamas Komisijos įsipareigojimas remti Europos VMĮ vystymąsi. Šiandien pradedamos naujausios iniciatyvos pagal pažangiojo reglamentavimo darbotvarkę, kurios tikslas – gerinti Europos įmonėms skirtus teisės aktus. Pagal tęstinę paprastinimo programą jau priimta apie 200 įmonėms labai naudingų teisės aktų. Įgyvendindama administracinės naštos mažinimo veiksmų planą, Komisija pateikė naštos mažinimo pasiūlymų, kuriuos įgyvendinus įmonės sutaupytų 39 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos:

Visą ataskaitą rasite adresu:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Geresnis reglamentavimas :

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_lt.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen , tel. +32 2 295 30 70

Jens Mester , tel. +32 2 296 39 73


Side Bar