Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Väikeettevõtjatele väiksem halduskoormus

Brüssel, 23. november 2011 – Euroopa Komisjon esitleb täna uut lähenemisviisi, mille eesmärk on tagada, et Euroopa Liit vastaks paremini väikeettevõtjate vajadustele. Edaspidi proovib komisjon võimalusel kehtestada mikroettevõtjatele vabastusi ELi õigusaktidega ettenähtud nõuetest või lihtsustatud korra nõuete täitmiseks, et vähendada nende halduskoormust. Aruandes ELi nõukogule ja Euroopa Parlamendile esitab komisjon ülevaate juba kehtivatest ja tulevikus võimalikest uutest sellistest algatustest. Luuakse ka paremad võimalused mikroettevõtjatele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) uute ELi algatuste väljatöötamises kaasa rääkida.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso kinnitas: „Praegusel kriisiajal teeb komisjon kõik, mis tema võimuses, et luua parimad võimalikud tingimused majanduskasvu taastamiseks ja töökohtade loomiseks. Väikseimatel ettevõtjatel on majanduse taastamises olulise roll, kuid ka majanduse kõikumine mõjutab neid kõige rohkem. Väikeettevõtjatele võib õigusaktide nõuete täitmine osutuda kümme korda kallimaks kui suurtele äriühingutele. Seetõttu tahame neile abikäe ulatada ja vähendada nende halduskoormust miinimumini, et nad saaksid oma kasvupotentsiaali Euroopa majanduse hüvanguks täielikult realiseerida.”

Alates 2012. aasta jaanuarist asub komisjon:

  • aktiivselt otsima võimalusi kehtestada mikroettevõtjatele kehtivate ja uute ELi õigusaktide puhul vabastused nõuete täitmisest või lihtsustatud kord;

  • tugevdama menetlusi mikroettevõtjate ja teiste VKEdega konsulteerimiseks kehtivate ELi õigusaktide läbivaatamisel ja uute väljatöötamisel;

  • koostama korra aastas tulemustabeleid, mis aitaksid hinnata reaalset kasu, mida ettevõtjad saavad, ja tagada, et nende vajadusi ja huvisid jätkuvalt arvesse võetakse.

Taustteave

Ühtse turu akt ja Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”, milles on sätestatud põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele”, näitavad selgelt, et komisjon on otsustanud Euroopa VKEde arengut toetada. Täna avaldatud algatused on osa komisjoni aruka reguleerimise tegevuskavast, mille eesmärk on muuta õigusaktid Euroopas ettevõtjasõbralikumaks. Lihtsustamisprogrammi raames on juba vastu võetud ligikaudu 200 ettepanekut, mis toovad ettevõtjatele olulist kasu. Halduskoormuse vähendamise programmi käigus on komisjon teinud ettepanekuid ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks 39 miljardi euro ulatuses.

Lisateave:

Aruanne halduskoormuse vähendamise kohta :

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Täiendav teave:

Parem õigusloome :

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_et.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar