Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Намаляване на регулаторната тежест за малките предприятия

Брюксел, 23 ноември 2011 г. – Днес Комисията представя нов подход, който да гарантира, че ЕС отговаря по-добре на нуждите на малките предприятия. В бъдеще Европейската комисия ще се стреми, когато е възможно, да освобождава микропредприятията от някои законови изисквания в ЕС или да въвежда специални режими, за да намали максимално регулаторната тежест върху тях. В доклад до Съвета и Европейския парламент Комисията представя списък от инициативи в тази насока – част от тях са вече факт, а други ще бъдат разгледани с оглед бъдещо прилагане. Тя обявява по-добри начини за гарантиране на участието на микропредприятията и на малките и средните предприятия (МСП) във формулирането на нови инициативи на ЕС.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „В този период на криза влагаме цялата си енергия в осигуряването на възможно най-добри условия за растеж и създаване на работни места. Най-малките предприятия играят главна роля в икономическото възстановяване, но в същото време те са и най-уязвими. За тях съблюдаването на регулаторни изисквания може да бъде десет пъти по-скъпо, отколкото за големите компании. Затова искаме да им помогнем и да сведем до минимум регулаторната тежест, така че техният потенциал за растеж да се разгърне изцяло, което ще е от полза за европейската икономика“.

От януари 2012 г. Комисията ще наблегне още повече на:

  • търсенето на начини за освобождаване от регулаторни изисквания или за смекчаване на изискванията за микропредприятия в съществуващото и новото законодателство на ЕС;

  • укрепване то на процедурите за допитване до микропредприятия и други МСП при преразглеждане на съществуващите регулаторни разпоредби и при подготовката на нови закони на ЕС;

  • изготвянето на годишни таблици, за да бъдат оценени реалните ползи за предприятията и за да се гарантира, че вниманието към техните нужди и интереси ще се запази.

Контекст

Актът за единния пазар и преразгледаният Закон за малките предприятия („Small Business Act“) със своя принцип „Мисли първо за малките“ ясно подчертават ангажимента на Комисията да подкрепя развитието на европейските МСП. Започнатите днес инициативи са най-новите от серия инициативи в рамките на програмата за разумно регулиране, насочена към подобряване на законодателството за европейските предприятия. Около 200 правни акта, които носят значителни ползи на предприятията, вече са приети в рамките на постоянната програма за опростяване. В рамките на плана за действие за намаляване на административната тежест Комисията е направила предложения, които ще доведат до намаляване с 39  млрд. евро на разходите на предприятията.

За повече информация:

Прочетете целия доклад:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Допълнителна информация:

По-добро регулиране:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_bg.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar