Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Ribištvo: Komisija predlagala popolno prepoved odstranjevanja plavuti morskim psom na morju

Bruselj, 21. novembra 2011 – Evropska komisija je danes predlagala, naj se brez izjem prepove praksa odstranjevanja plavuti morskim psom na krovu plovil. Praksa odstranjevanja plavuti morskim psom pomeni rezanje plavuti morskim psom, pogosto še živim, ki jih nato brez plavuti vržejo nazaj v morje. Komisija predlaga, da bi od zdaj naprej vsa plovila, ki lovijo v vodah EU, ter vsa plovila iz EU, ki lovijo kjer koli po svetu, morala morske pse na kopno iztovoriti s plavutmi. Da bi olajšali shranjevanje in obdelavo na krovu plovil, bo ribičem dovoljeno delno prerezati vsako plavut in jo vodoravno prepogniti na trup morskega psa. Namen teh novih pravil je izboljšati zaščito ranljivih populacij morskih psov v vseh oceanih sveta.

Današnji predlog samo nadgrajuje že veljavno zakonodajo EU v zvezi s prepovedjo odstranjevanja plavuti morskim psom 1 , ki izjemoma in pod določenimi pogoji dovoljuje odstranjevanje plavuti na krovu ter iztovarjanje plavuti in trupov morskih psov v različnih pristaniščih. Komisija zdaj predlaga, da se to ne bi smelo več dovoliti. Države članice posledično ne bodo več mogle izdajati posebnih ribolovnih dovoljenj, s katerimi bi bilo na krovu plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, dovoljeno odstranjevati plavuti morskih psov.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Z zakrpanjem te luknje v naši zakonodaji želimo izkoreniniti izredno kruto prakso odstranjevanja plavuti morskih psov in izboljšati zaščito morskih psov. Nadzor bo postal lažje izvedljiv, odstranjevanje plavuti morskih psov pa bo veliko težje prikriti. Zelo se veselim sprejetja našega predloga v Svetu in Evropskem parlamentu, da tako čim prej postane del zakonodaje.“

Ozadje

Morski psi so na splošno zelo ranljivi zaradi prekomernega ribolova: rastejo namreč počasi, dozorijo pozno in imajo le majhno število mladičev naenkrat. V zadnjih letih so nekatere populacije morskih psov postale resno ogrožene zaradi skokovitega porasta povpraševanja po izdelkih iz morskega psa, zlasti po plavutih.

Veljavna uredba iz leta 2003 o prepovedi odstranjevanja plavuti morskih psov sicer na splošno prepoveduje odstranj evanje plavuti, vendar izjemoma in pod določenimi pogoji dovoljuje odstranitev plavuti na krovu ter iztovarjanje plavuti v različnih pristaniščih od pristanišč, v katerih bodo iztovorjeni trupi morskih psov, pri čemer pa teža plavuti ne sme presegati petih odstotkov teže živega morskega psa pri ulovu.

Ta ukrep pa se ni izkazal za dovolj učinkovitega. Glede na to, da je dovoljeno iztovarjati plavuti in trupe v ločenih pristaniščih, se morajo inšpektorji zanašati na zapise v dnevniku, da ugotovijo, ali je bilo to razmerje ustrezno upoštevano. Poleg tega se razmerje med težo plavuti in težo trupa razlikuje glede na vrsto morskega psa in prakso odstranjevanja plavuti. Zaradi tega je odstranjevanje plavuti težko odkriti, dokazovanje le-tega v pravnih postopkih pa je še toliko težje. Navsezadnje, zbiranje znanstvenih podatkov postane težko, to pa otežuje upravljanje in ohranjanje ribištva. Zaradi tega je Komisija predlagala spremembo uredbe. Predlog je rezultat javnega posvetovanja v zvezi s tem, kako bi čim učinkoviteje poostrili prepoved odstranjevanja plavuti.

Nova predlagana pravila najbolj zadevajo španska in portugalska zamrzovalna plovila, saj ti dve državi izdata največ dovoljenj za obdelavo na krovu. S tem, ko je dovoljeno delno rezati plavuti in jih prepogniti ob trup, so rešeni tudi pomisleki sektorja ribištva v zvezi s shranjevanjem in obdelavo.

EU je sprejela več mednarodnih obvez za zaščito morskih psov v skladu s kodeksom odgovornega ribištva Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) in zlasti na podlagi mednarodnega akcijskega načrta za ohranjanje in upravljanje morskih psov (IPOA-Sharks), ki ga je FAO sprejela leta 1999. Ta akcijski načrt FAO je podlaga za Sporočilo Komisije iz leta 2009 o akcijskem načrtu Evropske skupnosti za ohranjanje in upravljanje morskih psov, v katerem se je EU zavezala k sprejetju vseh ukrepov, ki so potrebni za ohranitev morskih psov ter zmanjšanje odpadkov in zavržkov iz ulova morskih psov (glej IP/09/220 ).

Naslednji koraki

Predlog gre zdaj v Evropski parlament in na Svet v dokončno sprejetje, veljati pa bo začel hitro za tem.

Več informacij:

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

1 :

Uredba Sveta (ES) št. 1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil


Side Bar