Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Pescuit: Comisia propune interzicerea completă a practicii de îndepărtare a înotătoarelor de rechin pe mare

Bruxelles, 21 noiembrie 2011 - Comisia Europeană a propus astăzi interzicerea, fără nicio posibilitate de derogare, a practicii de „îndepărtare a înotătoarelor de rechin” la bordul navelor de pescuit. Această practică constă în tăierea înotătoarelor rechinilor – adesea în timp ce aceștia se află încă în viață - și aruncarea înapoi în mare a restului corpului. Comisia propune ca, de acum înainte, toate navele care desfășoară activități de pescuit în apele UE și toate navele de pescuit ale UE care desfășoară astfel de activități oriunde în lume să aibă obligația de a debarca rechinii cu înotătoarele încă atașate de corp. Pentru a facilita depozitarea și manipularea la bordul navelor, pescarii vor avea permisiunea de a tranșa parțial fiecare înotătoare și de a o plia pe carcasa rechinului. Scopul noilor norme este de a proteja mai bine populațiile vulnerabile de rechini din oceanele lumii.

Propunerea de astăzi consolidează legislația UE prin care se interzice îndepărtarea înotătoarelor de rechin 1 și care permite, prin derogare și în anumite condiții, îndepărtarea înotătoarelor la bordul navelor de pescuit și debarcarea înotătoarelor și a carcaselor de rechin în porturi diferite. Comisia propune interzicerea acestei practici. Prin urmare, statele membre ale UE nu vor mai putea elibera permise speciale de pescuit în virtutea cărora navele care arborează pavilionul acestora pot să îndepărteze înotătoarele de rechin la bord.

Maria Damanaki, comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Prin eliminarea acestei lacune din legislația noastră, dorim să eradicăm practica abominabilă de îndepărtare a înotătoarelor de rechin și să asiguram astfel o protecție mult mai bună a rechinilor. Activitățile de control se vor desfășura cu mai multă ușurință, iar practica de îndepărtare a înotătoarelor de rechin va fi mult mai dificil de disimulat. Aștept cu nerăbdare aprobarea propunerii noastre de către Consiliu și Parlamentul European, astfel încât aceasta să devină lege cât mai curând posibil”.

Context

Rechinii sunt în general foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, având în vedere creșterea lor lentă, maturizarea tardivă și numărul mic de pui la naștere. În ultimii ani, unele populațiile de rechini au devenit grav amenințate ca urmare a creșterii dramatice a cererii de produse derivate din rechin, în special a cererii de înotătoare.

Regulamentul din 2003 privind îndepărtarea înotătoarelor de rechin interzice, în general, îndepărtarea înotătoarelor, însă permite, prin derogare și în anumite condiții, îndepărtarea înotătoarelor la bord și debarcarea înotătoarelor și a carcaselor de rechin în porturi diferite, cu condiția ca greutatea înotătoarelor să nu depășească 5% din greutatea în viu a rechinilor capturați.

Cu toate acestea, această măsură nu s-a dovedit suficient de eficace. Dată fiind posibilitatea ca înotătoarele și carcasele de rechin să fie descărcate în porturi diferite, inspectorii trebuie să se bazeze pe înregistrările consemnate în jurnalul de bord pentru a stabili dacă proporția a fost respectată. Mai mult, raportul ponderal dintre înotătoare și carcasă variază în funcție de specii și de practicile de tăiere a înotătoarelor. În consecință, practica îndepărtării înotătoarelor de rechin este greu de detectat, fiind cu atât mai dificil de demonstrat în cadrul unei proceduri judiciare. În cele din urmă, și nu mai puțin important, colectarea datelor științifice se face cu dificultate, ceea ce, la rândul său, îngreunează activitățile de gestionare și conservare a resurselor piscicole Prin urmare, Comisia propune modificarea regulamentului menționat anterior. Propunerea este rezultatul unei consultări publice privind modul cel mai eficient de a consolida interdicția de îndepărtare a înotătoarelor de rechin. Navele frigorifice spaniole și portugheze sunt cele mai afectate de noile norme propuse, deoarece aceste țări eliberează cele mai multe permise pentru prelucrarea la bord. Opțiunea privind tranșarea parțială a înotătoarelor și plierea acestora pe carcasă răspunde preocupărilor legitime ale sectorului pescuitului în ceea ce privește depozitarea și manipularea.

UE și-a luat o serie de angajamente internaționale pentru protecția rechinilor, în conformitate cu Codul de conduită pentru un pescuit responsabil al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în special în cadrul Planului internațional de acțiune privind rechinii ( IPOA-Sharks ) adoptat de FAO în 1999. Planul internațional de acțiune al FAO a stat la baza comunicării Comisiei din 2009 privind planul de acțiune al Comunității Europene pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a angajat să adopte toate măsurile necesare pentru conservarea rechinilor și să reducă la minimum și cantitățile de rechin aruncate înapoi în mare și deșeurile rezultate ca urmare a capturilor de rechini (a se vedea IP/09/220 ).

Etapele următoare

Propunerea va fi înaintată Parlamentului European și Consiliului spre adoptare finală, urmând să intre în vigoare cât mai rapid.

Informații suplimentare:

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Regulamentul (CE) Nr. 1185/2003 al Consiliului privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor


Side Bar