Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Zveja: Komisija ierosina pilnībā aizliegt haizivju spuru atdalīšanu jūrā

Brisele, 2011. gada 21. novembris . Eiropas Komisija šodien ierosināja bez izņēmuma aizliegt uz zvejas kuģiem praktizēt "haizivju spuru atdalīšanu". Haizivju spuru atdalīšanas prakse nozīmē to, ka haizivīm, tām bieži vien vēl esot dzīvām, nogriež spuras un pēc tam haizivis bez spurām izmet atpakaļ jūrā. Komisija ierosina, ka turpmāk visiem kuģiem, kas zvejo ES ūdeņos, un visiem ES kuģiem, kas zvejo pasaules ūdeņos, haizivis ir jāizkrauj ar spurām. Lai atvieglotu glabāšanu un citas darbības uz kuģa, zvejnieki drīkstēs izdarīt iegriezumus katrā spurā un to pielocīt pie haizivs liemeņa. Jauno noteikumu mērķis ir labāk aizsargāt jutīgās haizivju populācijas pasaules okeānos.

Šodienas priekšlikums stiprina spēkā esošos ES tiesību aktus, kas aizliedz haizivju spuru atdalīšanu 1 , bet ļauj ar izņēmumiem un konkrētos apstākļos atdalīt spuras uz kuģa un izkraut spuras un haizivju liemeņus atšķirīgās ostās. Komisija ierosina, ka tā vairs nedrīkst darīt. Līdz ar to ES dalībvalstis vairs nevarēs izdot īpašas zvejas atļaujas, kas ļauj to karoga kuģiem haizivīm spuras noņemt uz kuģa.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki sacīja: " Likvidējot nepilnības tiesību aktos, mēs vēlamies izskaust briesmīgo haizivju spuru atdalīšanas praksi un labāk aizsargāt haizivis. Kontrole kļūs vieglāka un haizivju spuru atdalīšanu būs grūtāk slēpt. Ļoti ceru, ka Padome un Eiropas Parlaments akceptēs mūsu priekšlikumu, lai tas iespējami drīz kļūtu par tiesību aktu. "

Pamatinformācija

Haizivis kopumā ļoti ietekmē pārmērīga krājumu izmantošana: tās aug lēni, vēlu sasniedz dzimumgatavību, un tām dzimst tikai neliels skaits mazuļu. Pēdējos gados dažas haizivju populācijas ir kļuvušas ļoti apdraudētas, jo būtiski palielinājies pieprasījums pēc haizivju produktiem, jo īpaši spurām.

Spēkā esošā 2003. gada regula par aizliegumu atdalīt haizivju spuras aizliedz šo praksi vispārīgi, taču ļauj ar izņēmumiem un konkrētos apstākļos atdalīt spuras uz kuģa un izkraut spuras un haizivju liemeņus atšķirīgās ostās, taču spuru svars nedrīkst pārsniegt 5 procentus no nozvejoto haizivju dzīvsvara.

Tomēr šis pasākums nav bijis pietiekami efektīvs. Tā kā spuras un ķermeņus var izkraut atšķirīgās ostās, inspektoriem jāpaļaujas uz zvejas žurnālu datiem, lai noteiktu, vai attiecība ir ievērota. Turklāt spuru un liemeņa svara attiecība mainās atkarībā no sugas un spuru griešanas paņēmieniem. Līdz ar to haizivju spuru atdalīšanu ir grūti konstatēt, ja vien tas nav pierādīts tiesas procesos. Turklāt, ne mazāk svarīgi, kļūst arvien sarežģītāk iegūt zinātniskos datus, kas savukārt nelabvēlīgi ietekmē zvejniecību pārvaldību un saglabāšanu. Tāpēc tika sagatavots Komisijas priekšlikums par regulas grozījumiem. Priekšlikums izriet no sabiedriskās apspriešanas par to, kā labāk stiprināt spuru atdalīšanas aizliegumu.

Jaunie ierosinātie noteikumi visvairāk attiecas uz Spānijas un Portugāles saldētājkuģiem , jo šīs valstis izdod visvairāk atļauju veikt apstrādi uz kuģa. Atļaujot izdarīt iegriezumus spurās un pielocīt tās pie liemeņa, tiek ņemtas vērā zvejas nozares pamatotās bažas par glabāšanu un citām darbībām.

ES ir uzņēmusies vairākas starptautiskās saistības, lai aizsargātu haizivis, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ( FAO ) Rīcības kodeksu atbildīgai zvejai un, konkrētāk, saskaņā ar Starptautisko rīcības plānu attiecībā uz haizivīm ( International Plan of Action on Sharks jeb IPOA-Sharks ), ko FAO pieņēma 1999. gadā. FAO IPOA bija pamats Komisijas 2009. gada Paziņojumam par Eiropas Kopienas rīcības plānu haizivju resursu saglabāšanai un pārvaldībai, kurā ES apņēmās pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai saglabātu haizivis un līdz minimumam samazinātu atkritumus un izmetumus no haizivju nozvejas (sk. IP/09/220 ).

Turpmākie pasākumi

Priekšlikums ir iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei galīgai pieņemšanai, un pēc tam tas drīz stāsies spēkā.

Sīkāka informācija

Kontaktpersonas :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Padomes Regula (EK) Nr. 1185/2003 par haizivju spuru atdalīšanu uz kuģiem


Side Bar