Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Žuvininkystė. Komisija siūlo visiškai uždrausti ryklių pelekų pašalinimo praktiką jūroje

Briuselis, 2011 m. lapkričio 21 d . Europos Komisija šiandien pasiūlė be išimties uždrausti ryklių pelekų pašalinimo praktiką laivuose. Ši praktika – ryklių pelekų nupjovimo dažnai dar jiems esant gyviems praktika, kai rykliai be pelekų išmetami atgal į jūrą. Komisija siūlo, kad nuo dabar visi ES vandenyse žvejojantys laivai ir visi bet kurioje pasaulio vietoje žvejojantys ES laivai iškrautų ryklius su pelekais. Siekiant palengvinti ryklių sandėliavimą ir tvarkymą laive, žvejams bus leidžiama ryklių pelekus iš dalies nupjauti ir nulenkti prie karkaso. Naujomis taisyklėmis siekiama geriau apsaugoti pažeidžiamas ryklių populiacijas pasaulio vandenynuose.

Šiandieniniu pasiūlymu sugriežtinamas dabartinis ryklių pašalinimo praktiką draudžiantis ES teisės aktas 1 , kuriuo išimties tvarka ir tam tikromis sąlygomis leidžiama ryklių pelekus pašalinti laive, o pelekus ir karkasus iškrauti skirtinguose uostuose. Komisija siūlo tokią galimybę visiškai panaikinti. Atitinkamai ES valstybės narės nebegalės išduoti specialiųjų žvejybos leidimų, kuriais leidžiama su jų vėliava plaukiojančiuose laivuose taikyti pelekų pašalinimo praktiką.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Užpildydami spragą teisės akte mes norime panaikinti šią siaubingą ryklių pelekų pašalinimo praktiką ir geriau apsaugoti ryklius. Atlikti kontrolę taps paprasčiau, o nuslėpti taikomą ryklių pelekų pašalinimo praktiką – daug sudėtingiau. Tikiuosi, kad Taryba ir Europos Parlamentas priims mūsų pasiūlymą ir jis kuo greičiau taps teisės aktu.“

Pagrindiniai faktai

Ryklių išteklių pereikvojimas apskritai turi labai didelį neigiamą poveikį rykliams todėl, kad jie auga ir bręsta lėtai ir vienu kartu atsiveda labai mažai jauniklių. Pastaraisiais metais neįtikėtinai išaugus ryklių produktų, visų pirma pelekų, paklausai, kai kurioms ryklių populiacijoms iškilo didelis pavojus.

2003 m. reglamentu dėl ryklių pelekų pašalinimo praktikos uždraudimo ši praktika apskritai uždraudžiama, tačiau numatyta keletas išimčių ir tam tikrų sąlygų, kai pelekus leidžiama pašalinti laive, o pelekus ir karkasus iškrauti skirtinguose uostuose, tačiau pelekų svoris neturi būti didesnis kaip 5 % sugautų ryklių gyvojo svorio.

Deja, ši priemonė nėra pakankamai veiksminga. Kadangi pelekai ir karkasai gali būti iškraunami skirtinguose uostuose, inspektoriai, siekdami nustatyti, ar nebuvo pažeistas svorio santykis, turi pasikliauti tik laivo žvejybos žurnalo įrašais. Be to, pelekų ir karkasų svoris skiriasi priklausomai nuo rūšies ir nuo taikyto pelekų pašalinimo metodo. Todėl ryklių pelekų pašalinimo ir karkaso išmetimo atvejus yra sunku nustatyti, o juo labiau įrodyti teisminiuose procesuose. Ne mažiau svarbu ir tai, kad rinkti mokslinius duomenis tampa sudėtinga, o tai savo ruoštu apsunkina žuvininkystės valdymą ir išteklių išsaugojimą. Todėl Komisija siūlo minėtą reglamentą iš dalies pakeisti. Pasiūlymas buvo parengtas remiantis viešųjų konsultacijų dėl geriausio būdo užtikrinti, kad bus laikomasi draudimo pašalinti pelekus, rezultatais.

Siūlomos naujos taisyklės didžiausią poveikį turės Ispanijos ir Portugalijos laivams–šaldikliams, nes šios šalys išduoda daugiausiai apdorojimo laive leidimų. Leidžiant pelekus iš dalies nupjauti ir nulenkti prie karkaso būtų surastas atsakas sektoriaus atstovų pagrįstam susirūpinimui dėl ryklių sandėliavimo ir tvarkymo.

ES prisiėmė keletą tarptautinių įsipareigojimų dėl ryklių išsaugojimo pagal Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Atsakingos žuvininkystės kodeksą ir visų pirma pagal FAO 1999 m. priimtą Tarptautinį veiksmų planą dėl ryklių (IPOA-Sharks). FAO Tarptautinis veiksmų planas dėl ryklių buvo 2009 m. Komisijos komunikato dėl Europos bendrijos veiksmų plano, skirto ryklių ištekliams išsaugoti ir valdyti, kuriame Sąjunga įsipareigojo priimti visas būtinas priemones dėl ryklių išsaugojimo ir sumažinti sužvejotų ryklių atliekų ir išmetamų į jūrą dalių kiekį, pagrindas (žr. nuorodą IP/09/220 ).

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai, kad jis būtų priimtas, o netrukus po to greitai įsigaliotų.

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose


Side Bar