Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Halászat: A Bizottság teljes tilalmat javasol a cápauszonyok tengeren történő leválasztására

Brüsszel, 2011. november 21. – Az Európai Bizottság a mai napon azt javasolta, hogy a cápauszonyoknak a halászhajók fedélzetén történő leválasztását kivétel nélkül meg kell tiltani. A cápauszony-leválasztás az a gyakorlat, melynek során levágják a – gyakran még élő – cápák uszonyait, majd a cápákat visszadobják a tengerbe uszonyok nélkül. A Bizottság javaslata szerint ezentúl az uniós vizeken halászó valamennyi hajónak és a világ bármely pontján halászó uniós hajóknak a cápákat uszonyaikkal együtt kell kirakodniuk. A fedélzeti tárolás és egyéb műveletek megkönnyítése érdekében a halászok részben átmetszhetnek minden uszonyt és azt ráhajlíthatják a cápa testére. Az új szabályok célja az, hogy a világ valamennyi óceánjában élő cápapopulációk jobb védelemben részesüljenek.

A mai javaslat megerősíti a cápauszony-leválasztás tekintetében hatályos uniós szabályozást 1 , amely kivételként és bizonyos feltételekkel lehetővé teszi a cápauszonyok fedélzeten történő leválasztását, valamint azt, hogy az uszonyokat és a cápatesteket eltérő kikötőben rakodják ki. A Bizottság javaslata szerint ezt a továbbiakban nem szabad megengedni. Következésképpen az uniós tagállamok a jövőben nem adhatnak ki különleges halászati engedélyeket azzal a céllal, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajók fedélzetén levághassák a cápák uszonyait.

Maria Damanaki, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati biztosa így nyilatkozott: „E joghézag megszüntetésével el akarjuk törölni a cápauszony-leválasztás szörnyűséges gyakorlatát, és sokkal nagyobb védelmet kívánunk biztosítani a cápáknak. Az ellenőrzés könnyebbé fog válni, a cápauszonyok leválasztását pedig sokkal nehezebb lesz eltitkolni. Alig várom, hogy a Tanács és az Európai Parlament elfogadja javaslatunkat, hogy az mielőbb törvényerőre emelkedjen.”

Előzmények

A cápák általában igen sérülékenyek a túlhalászással szemben: lassan nőnek, későn érik el kifejlett állapotot és egyszerre csak kevés utódot tudnak világra hozni. Az utóbbi években egyes cápapopulációkat komoly veszély fenyegeti, mivel drámai mértékben megnőtt a kereslet a cápákból származó termékek, különösen a cápauszonyok iránt.

A c ápauszony-leválasztás tilalmára vonatkozó 2003-as, jelenleg is hatályos rendelet általánosságban betiltja a cápauszonyok leválasztását. Kivételként és bizonyos feltételekkel mindazonáltal lehetővé teszi a cápauszonyok fedélzeten történő leválasztását, valamint azt, hogy az uszonyokat és a cápatesteket eltérő kikötőben rakodják ki, de az uszonyok tömege nem haladhatja meg a kifogott cápák élőtömegének 5 százalékát.

Ez az intézkedés azonban nem bizonyult elegendőnek. Mivel az uszonyok és a cápatestek eltérő kikötőkben is kirakodhatók, az ellenőröknek a hajónaplókba bejegyzett adatokra kell támaszkodniuk annak megállapítására, hogy az említett arányt tiszteletben tartották-e. Ezen túlmenően az uszonyok cápatesthez viszonyított tömegaránya fajonként és uszonylevágási módszerenként is változik. Ebből kifolyólag a cápauszony-leválasztás gyakorlata nehezen felderíthető, bírósági eljárás keretében pedig még annál is nehezebben bizonyítható. Végül, de nem utolsósorban, a tudományos adatok gyűjtése is nehézségekbe ütközik, ami viszont akadályozza a halászati gazdálkodást és a halállományok védelmét. Ezért a Bizottság előterjesztette a rendelet módosítására vonatkozó javaslatát, amely úgy született, hogy nyilvános konzultáció keretében megkérdezték az érdekelteket, miként lehetne a legjobban szigorítani a cápauszony-leválasztási tilalmat.

Az új javaslat leginkább a fagyasztóval felszerelt spanyol és portugál hajókat érinti, mivel ezek az országok adják ki a legtöbb engedélyt a fedélzeten történő feldolgozásra. Az új szabályozás kapcsán a halászati ágazatnak indokolt aggodalmai támadtak a fedélzeti tárolás és egyéb műveletek körülményességével kapcsolatban – erre megoldást jelent az, hogy a javaslat lehetővé teszi uszonyok részleges átmetszését és a cápatestre való ráhajlítását.

Az EU több nemzetközi kötelezettségvállalást is tett már a cápák védelmére, összhangban az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a felelősségteljes halászatra vonatkozó magatartási kódexével és különösen a cápákról szóló, a FAO által 1999-ben elfogadott nemzetközi cselekvési terv (IPOA-Sharks) keretében. Az FAO cápákra vonatkozó nemzetközi cselekvési terve szolgáltatja a cápák védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó európai közösségi cselekvési tervről szóló közlemény alapját, amelyben az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy minden szükséges intézkedést meghoz a cápák védelmére, valamint a hulladékok és a visszadobott halak mennyiségének lehető legkisebbre csökkentése érdekben ( IP/09/220 ) .

A következő lépések

A javaslat most az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz kerül végső elfogadás céljából, röviddel azután pedig hatályba lép.

További információk:

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

A Tanács 1185/2003/EK rendelete a cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról


Side Bar